Kan byggbranschen dra nytta av metaversums kraft?

Metaversum överbryggar klyftan mellan verkligheten och den virtuella världen. Finns det något sätt för byggbranschen att utnyttja den här nya utvecklingen inom digital teknologi?

Hur kan teknologin, som hela tiden utvecklas och förändras, förbättra produktiviteten och effektiviteten i byggbranschen bortom det som vi redan vet går att uppnå i form av exempelvis modulärt byggande och tillverkning utanför platsen?

Allt fler ser utvecklingen av byggande i metaversum som ett tecken på hur saker och ting skulle kunna bli.

Facebook-chefen Mark Zuckerberg har officiellt uttalat sig om att han tror att det så kallade metaverse, eller metaversum, är internets framtid. Han har till och med bytt namn på sitt företag till Meta Platforms Inc., vilket torde innebära att han tror på konceptet.

Faktum är att ordet ”metaverse” förra året kom på andra plats på listan Word of the Year från Oxford University Press, och det råder ingen tvekan om att Facebooks drag bidrog till det.

Men vad är metaversum egentligen? Och var kommer det ifrån?

Förstå metaversum

Så kallade alternativa verkligheter är en fråga som har diskuterats i flera decennier, men konceptet metaversum skapades 1992 i science fiction-romanen Snow Crash av Neal Stephenson.

I boken beskriver Neal Stephenson en futuristisk, dystopisk värld, där alla som är vid sina sinnens fulla bruk väljer att istället leva i en virtuell verklighet i ett datorgenererat universum.

Med utgångspunkt från onlinespelsvärlden håller metaversum på att utvecklas – iallafall enligt mångas förhoppningar – till att bli en del av en ny digital ekonomi. Men det är fortfarande komplicerat och svårt att sätta fingret på.

Metaversum har utvecklats så mycket att det för vissa innebär ett nytt sätt att se på cyberrymden. Som vissa teknologispanare påpekar är metaversum ”inte en specifik typ av teknologi, utan snarare en bred (och ofta spekulativ) förändring av hur vi interagerar med teknologin”.

Metaversum kan omfatta såväl virtuella som förstärkta världar och verkligheter. Det låter lite vagt, men det är också en del av varför det är så tilltalande – det överskrider vårt vanliga sätt att se på internet och interaktiv anslutning.

Vad kan vi göra i metaversum?

Definitionerna av det varierar verkligen. Men oavsett hur man ser på saken betraktas metaversum från den verkliga världen som ett utrymme där i stort sett vad som helst – däribland att bygga – är möjligt. Teknologiutbildaren 101Blockchains säger: ”Metaversum har beskrivits enligt flera definitioner beroende på hur människor uppfattar teknologin”, men tillägger att ”det inte finns ett fullt utvecklat metaversum i världen ännu”. Och det är just det som är problemet.

Men trots att metaversum inte är helt utarbetat ännu har det redan en betydande inverkan på ”verkligheten” runt omkring oss. Om du äger en non-fungible token (icke-fungibel token på svenska), använder ett virtuellt headset eller handlar med kryptovaluta är du redan en del av metaversum, enligt deVere Group.

deVere fortsätter: ”Enkelt uttryckt suddar metaversum ut gränserna mellan det verkliga och det virtuella livet. Det är en virtuell värld, eller ett virtuellt utrymme, som man kan gå in och ”leva” och delta i med hjälp av headsets eller glasögon för virtuell och förstärkt verklighet. Det kan omfatta aspekter av sociala medier, onlinespel och kryptovaluta för att användarna ska kunna interagera med varandra.”

Somliga tror att metaversums olika komponenter – med början inom onlinespel och andra interaktiva områden som onlinekasinon – kommer att utvecklas och så småningom skapa den sorts virtuella värld som miljontals människor vill dyka in och bo i.

Användningsområden för metaversum i byggbranschen

Hur kan metaversum påverka byggbranschen positivt? Under de år som ledde fram till möjligheten att bygga i metaversum hade branschen redan börjat ta till sig digital teknologi. Först i form av datorstödd design (CAD), och därefter byggnadsinformationsmodellering (BIM). På senare tid har teknologi för virtuell verklighet (VR) och förstärkt verklighet (AR) anammats av en rad design- och teknikstudior.

Med tanke på branschens överhängande behov av att öka produktiviteten, förbättra kvaliteten, stärka sina miljömeriter och erbjuda en säker arbetsmiljö är det inte förvånande att intresset för vad man kan åstadkomma med metaversum växer.

Enligt en uppskattning använder nästan hälften av de större arkitektfirmorna världen över virtuell verklighet (VR). Sådan teknologi tycks fungera som en inkörsport till metaversum i byggprojekt, och överbryggar verklighetsklyftan mellan designstadiet – ”på papperet” – och det som faktiskt händer ute på fältet.

Enligt Parametric Architecture kan skillnaderna bemötas genom att skapa “realistiska förväntningar och hjälpa till att bygga in upplevelsevärdet av utrymmet på rätt sätt redan från pitchstadiet”.

Det är möjligt att det metaversum som beskrivs av Mark Zuckerberg på Facebook och andra förespråkare för teknologin inte kommer att omsluta byggbranschen på samma sätt som det har gjort med spelgemenskapen.

Men ändå kommer införandet av metaversum i byggbranschen att bli omvälvande tack vare att det bidrar till att planera, designa, visa och uppleva de projekt som skapas, såväl före som under leveransfasen, utöver vad som är möjligt idag.

Ligger byggbranschens framtid i metaversum?

Som Leonard, en gren av den franska byggjätten Vinci, koncist uttrycker det är metaversum ”någonting mitt emellan en ny gräns och förstärkt BIM”. Vinci menar att metaversum har potential att utvidga BIM-teknikens meritlista när det gäller att skapa nya roller i byggbranschens digitala sfär.

”Metaversum lovar någonting inför framtiden för arbetet i byggbranschen”, säger Vinci. ”Än en gång handlar det om att utnyttja potentialen hos BIM till max genom att erbjuda mer uppslukande miljöer som kan underlätta distanssamarbete.”

Det är effekterna av sådan digital teknologi som enligt Vinci erbjuder så stora fördelar. ”Intuitivt innebär byggande i metaversum avsevärda besparingar av energi och råvaror: digital administration, virtuella showrooms och kontor med virtuell verklighet konsumerar mindre än den verkliga byggbranschen.”

Även om människor inte kan bo i virtuella byggnader kommer utvecklingen av teknologin att anta nya nyanser, varav vissa inte är helt utarbetade ännu.

Vägen från CAD till de uppenbara fördelarna med BIM och digitala tvillingar kommer att stakas ut ytterligare av kommande generationers teknologiexperter, som kommer att utveckla scenarier bortom dem vi kan förstå idag.

Det kommer att finnas allt fler människor i byggbranschen som inser potentialen hos system som bygger på metaversum. Och när de kan leverera projekt på ett sätt som avsevärt minskar ineffektiviteten, kostnadsöverskridningen och avfallet – som alla är så välbekanta för de som ansvarar för den byggda miljön – kommer metaversum att bli en kraft att räkna med.

Virtual reality – revolutionerande för arkitekter?