artificiell intelligens i byggbranschen

Artificiell intelligens kommer till byggbranschen

En rad uppstartsföretag inom artificiell intelligens rider på en våg av riskkapital för att omvandla byggarbetsplatsernas sätt att spåra projektframdriften och mäta effektiviteten

När byggteknikentreprenörerna Roy Danon, Aviv Leibovici och Yakir Sudry träffades för första gången i det israeliska försvaret visste de ingenting om byggbranschen och dess möjligheter som språngbräda för innovation.

Men något de däremot visste var att ingen av dem var någon särskilt bra fotsoldat. Trion tog istället examen från försvarets elitprogram Talpiot för blivande forskare och teknikledare.

Efter avslutad värnplikt visste de tre att de ville sätta sina kunskaper i arbete genom att starta ett företag. De skulle använda en del av de teknologier som de hade lärt sig inom militären för att göra någon bransch mer effektiv.

Problemet var bara att de inte visste vilken bransch.

Efter att ha undersökt företagslandskapet riktade de snart in sig på den artificiella intelligensens (AI) roll i byggbranschen – en bransch som de omedelbart blev förtjusta i. Nu driver de Buildots, ett AI-företag som fokuserar på att hjälpa byggbranschen att maximera sin användning av den nya tekniken.

”Vi förälskade oss i byggbranschen medan vi höll på att utforska vad vi skulle göra”, säger Roy Danon, som är företagets CEO. ”Det är en processorienterad bransch med mycket processinriktade människor.”

Men trion upptäckte också en möjlighet, eftersom det här var en bransch som borde använda AI-baserade produktivitetsverktyg för att höja effektiviteten, men som istället hade svårt att hålla jämna steg med innovationerna.

De tre ägnade flera månader åt att besöka byggarbetsplatser och intervjua chefer och ingenjörer. De ställde frågor om vilka saker som ”höll dem vakna på natten”, minns Roy i en intervju med Built.

Utifrån de här samtalen insåg Roy och hans medentreprenörer att projektledare och chefer i byggbranschen behöver en djupare förståelse av vad som händer på de byggarbetsplatser som de ansvarar för, och av hur saker ligger till i förhållande till att uppnå olika milstolpar i ett projekt. Det innebar en perfekt chans att tillämpa AI på projektledning i byggbranschen.

De tre startade därför företaget Buildots 2018. I början av 2020 hade företaget anskaffat 16 miljoner US-dollar (ungefär 140 miljoner kronor) i riskkapital för sin plattform för spårning av projektframdrift. Plattformen höjer byggeffektiviteten genom att den håller koll på allt som händer på en byggarbetsplats från installation av eluttag till montering av gipsplattor.

Buildots vill inte namnge specifika kunder, men säger att de på sin kundlista har två av de tio största byggföretagen i Europa och det största byggföretaget i Israel. Uppstartsföretaget har också börjat arbeta med potentiella kunder på den amerikanska västkusten.

”Det som händer på byggarbetsplatsen är inte där det borde vara”, säger Roy Danon. ”Branschen investerar så mycket i att göra upp bra planer, men man använder fortfarande Excel-blad för att hantera schemaläggningen. Det var här som vi tänkte att vi skulle kunna göra skillnad genom att överbrygga klyftan.”

Så här fungerar det

En viktig del av Buildots plattform för byggspårning är att förse platschefers hjälmar med kameror som tar 360-gradersbilder av byggprocessen medan hen går runt på byggarbetsplatsen.

De data som fångas av hjälmkamerorna matas sedan in i Buildots plattform, där de jämförs med projektdesignerna och schemat för att mäta framdriften.

Enligt Roy är det här en mycket mer kostnadseffektiv och praktisk lösning än att installera halvpermanenta kameror och sensorer över hela byggarbetsplatsen – något han menar skulle vara för dyrt.

Sensorer och kameror används visserligen i fabriker, men de är installerade för långsiktig användning och investeringskostnaden sprids ut över en längre tid. Byggarbetsplatser är tillfälliga och ofta ganska stora.

”Man kan inte investera i sensorer på samma sätt som på en tillverkningsplats – det kostar alldeles för mycket att placera sensorer överallt”, säger Roy.

Buildots förlitar sig i stället på billigare kameror som kan köpas färdiga.

”Fotograferingen sker vanligtvis genom att platschefen vrider på kameran”, säger Roy. ”Det är så passivt att det kan utföras medan platschefen går [omkring på byggarbetsplatsen] som vanligt. Man behöver inte göra någonting mer än att sätta på kameran. Medan man går omkring samlas alla data in.”

Buildots plattform levereras med ett minikontrollcenter i form av ett system med instrumentpaneler som visas längst upp på datorskärmen. Instrumentpanelen ger projektledare månatliga uppdateringar och meddelanden när systemet till exempel upptäcker att det arbete som utförs inte stämmer överens med 3D-modellen.

Vissa kunder har dock valt att skapa faktiska kontrollrum, där Buildots-plattformen visas på storbilds-tv.

”Det påminner alla som kommer in på platskontoret om vad som händer”, säger Roy.

Snabbare och mer effektivt       

Buildots plattform gör mer än att bara ta bilder, vilket bara är det första steget i processen.

Buildots programvara använder algoritmer och djupinlärning för att med hjälp av bilderna både spåra viktiga uppgifter och generera data som projektledarna kan analysera.

Systemet eliminerar det långt mer tidskrävande traditionella sättet att spåra framdrift på en byggarbetsplats, vilket ofta kräver att man tar fram ett måttband och öppnar olika pappersmappar.

Genom att spåra framdriften för flera aspekter av ett projekt kan platschefer jämföra hur det går för till exempel rörmokare, snickare eller svetsare med att uppnå olika milstolpar och mål. Samtidigt blir de varnade om en viss underleverantör verkar ligga efter schemat.


MER OM ATT INFÖRA NY TEKNOLOGI:


Andra medlemmar i projektteamet kan också använda den information som Buildots-plattformen genererar, till exempel arkitekter och ekonomipersonal som vill skicka ut fakturor som baseras på att bygget har nått vissa milstolpar.

Buildots bästa område just nu är bostads-, hotell- och kontorsbyggande, där bygguppgifterna ofta är repetitiva med tanke på hur dessa byggnader fungerar, säger Roy.

Företagets programvaruplattform är utformad för att spåra framdriften för de repetitiva uppgifterna – allt från installation av eluttag och fönster till väggar och konstruktion.

”Att fånga enorma mängder visuella data är jättebra, men att analysera vad som händer och lägga ihop två och två är det som verkligen driver processen framåt och gör den effektiv”, säger Roy.

En del av en snabbväxande sektor

När detta skrivs håller Buildots på att testa sin teknik på 10 kunder, som man hoppas snart kommer att öka till 15.

Företaget har 60 anställda fördelade på ett programutvecklingsteam i Israel med 25 personer och försäljnings- och marknadsföringspersonal i Storbritannien.

Buildots hör till en växande grupp teknologi- och AI -företag som vill förändra hur saker görs i byggbranschen – och investerarna öppnar gärna plånboken.

OpenSpace anskaffade nyligen 55 miljoner US-dollar (drygt 480 miljoner kronor) i riskkapital. Företaget, som startades 2017, har utvecklat en plattform som liknar den som Buildots erbjuder, med kameror som fästs på en platschefs hjälm för att samla in bilder som kan analyseras för att spåra ett projekts framdrift.

Tishman Speyer, som är en av företagets investerare, säger sig ha använt tekniken för MIRA-huset i San Francisco och 65-våningsskrapan Spiral i New York, rapporterar Venture Beat.

Andra uppstartsföretag inom AI undersöker ytterligare potentiella nischer inom byggsektorn. Ett av dem är Alice har plockat in 8 miljoner US-dollar (ungefär 70 miljoner kronor). Företaget spårar arbetskraft och utrustning. Ett annat är Avvir som säljer en plattform som placerar ut mobila lasrar runt om på byggarbetsplatsen för att upptäcka misstag. I det företaget pumpade investerarna nyligen in 10 miljoner US-dollar (ungefär 88 miljoner kronor).

Samtidigt slog sig ledare inom bygg-, design-, ingenjörs- och riskkapitalbranscherna nyligen ihop med University of Illinois och Carnegie Mellon University och började sätta ihop planer på ett nationellt institut för artificiell intelligens i byggbranschen, skriver Construction Dive.

Tekniken är fortfarande i sin linda

Även om det finns stor potential när det gäller att använda AI i byggbranschen är tekniken enligt Amir Behzadan, docent vid Texas A&M University, fortfarande i sin linda.

Den stora utmaningen är ”hur man analyserar data … och tar reda på vilka algoritmer man behöver”, säger Amir.

Att träna AI-systemet och datorn i att känna igen bilderna är den mycket mer utmanande delen. Det kan också vara en mödosam process.

”De flesta [företag] befinner sig fortfarande i de allra första skedena av datainsamlingen”, säger Amir, som tillägger att datainsamlingen bara är det första steget.

Nästa steg – som är en större utmaning – är den svåra processen att lära datorn att känna igen olika bilder och mönster.

”Den visuella informationen är inte begriplig för datorn på egen hand”, säger Amir. ”Någon måste sätta sig ner och analysera bilderna … och göra dataannoteringen”.

Med det sagt är den idé som driver företag som Buildots att samla in data på byggarbetsplatser och jämföra den faktiska framdriften med projektplaner och projektscheman enligt Amir ”mycket livskraftig”.

Som det ser ut nu ”läggs en enorm mängd mänskliga resurser i byggbranschen på att försöka upptäcka avvikelser från planen”, säger Amir. ”Att samla in dessa data har varit mycket tidskrävande – någon måste manuellt sätta sig ner och sy ihop dem och jämföra [insamlade data] med ritningarna.”

Ändå har användningen av kameror enligt Amir Behzadan ”gjort processen med att samla in data mycket snabbare”.

Läs fler berättelser om hur byggbranschen arbetar med att anamma ny teknologi.