Big data i byggbranschen

Byggbranschen förlitar sig i allt högre grad på data. Ny teknologi – i synnerhet apparater för informationsinsamling som sensorer – blir allt vanligare i branschen. Hur stor roll kommer stora datamängder, eller ”big data”, att spela för företagens framgångar framöver?