Big data i byggbranschen

Byggbranschen förlitar sig i allt högre grad på data. Ny teknologi – i synnerhet apparater för informationsinsamling som sensorer – blir allt vanligare i branschen. Hur stor roll kommer stora datamängder, eller ”big data”, att spela för företagens framgångar framöver?

En ny bas för betong: använda blöjor

Forskare vid Kitakyushu-universitetet i Japan har upptäckt att sönderhackade, rengjorda blöjor kan ersätta upp till 10 % av kompositmaterialet i en betongblandning som används för att bygga envåningsbyggnader och hela 40 % för icke-konstruktionsmässiga och arkitektoniska komponenter

Metaversum och arkitekturen – en ny morgondag?

Ett virtuellt metaversum kommer att påverka byggbranschen väsentligt. Särskilt bland arkitekter och designers, som kommer att välkomna möjligheten att samarbeta enkelt, tänja ytterligare på gränserna för design och ta med sig sina kunder på en resa genom ett projekt redan innan man bryter mark.

Frågan om affärsmodeller i byggbranschen

Företag i byggbranschen bedriver sin verksamhet på olika sätt beroende på vilka produkter och tjänster de erbjuder. Affärsmodellerna varierar, från allmänna byggtjänster till specialiteter. Det viktiga är att man kan anpassa sig och förändras efter vad de ekonomiska omständigheterna kräver.