Integrationen mellan Bluebeam och Graphisoft: en länk mellan design och samarbete för arkitekter

För arkitekter är en av de viktigaste sakerna att fundera på när man ska köpa ny programvara hur väl den kan integreras med befintliga system och processer.

En av de viktigaste sakerna att fundera på när man ska köpa ny programvara är hur väl den kan integreras med befintliga system och processer.

Dina verktyg bör aldrig fungera isolerat. Styrningsdata är till exempel nästan helt värdelösa om de är dolda för de personer som behöver dem bäst. Och när du delar data behöver du vara säker på att informationen inte skadas eller försvinner på vägen mellan de olika system som finns på plats.  

Det här är en utmaning som byggbranschen har brottats med länge. Arbetskraften i branschen är utspridd på flera olika platser, olika verktyg används inom olika verksamhetsområden och många företag har egna arbetsflöden och verktyg. Dessutom är processerna uppdelade mellan pappersbaserade och digitala lösningar, så det är lätt att se var problem kan uppstå. I en bransch med små marginaler betyder problem oftast kostnader, oavsett om det handlar om att det tar längre tid att göra någonting eller att man gör ett misstag som leder till omarbetningar längre fram.  

Sedan gäller det frågan om samarbete. Byggande vilar på att många olika människor samlas för att tillsammans genomföra projekt. Det kan inte fungera effektivt om det finns hinder mellan de olika teamen.  

Samarbeta på distans 

En robust plattform för onlinesamarbete innebär ett effektivt sätt att koppla ihop projektteam, oavsett om det handlar om att ge arbetarna på byggarbetsplatsen kontakt med kontoret eller att samla flera personer i ett delat utrymme. Det här gör det pågående arbetet mer synligt, upprätthåller informationsflödet och tar bort hindren. 

Ta till exempel arkitekter. En stor del av deras designarbete utförs i program, från den ursprungliga konceptmodellen till den detaljerade byggnadsinformationsmodellen (BIM). Olika team arbetar tillsammans under processen, och samgranskningar används för att testa och analysera de koncept som utvecklas. Helst vill man kunna sammanföra de allra bästa medarbetarna, även om de jobbar i olika studior (eller hemifrån). Ett samarbetsprogram kan vara till hjälp – och blir ännu mer effektivt om det är kopplat till ett program för arkitektdesign.  

Hur samarbetsverktyg hjälper arkitekter 

När nedstängningarna började då covid-19-pandemin härjade som värst stod Márkus Engineering mitt uppe i ett stort renoveringsprojekt i hjärtat av Budapest – Radisson Collection Hotel vid Sankt Stefanstorget.  

När projektleveransen nu var hotad letade teamet efter en lösning som kunde hjälpa dem att leverera i tid och inom budget. Eftersom de använde Graphicsofts BIM-program Archicad, ville de ha något som enkelt skulle kunna integreras med det och underlätta så mycket som möjligt för projektets designers. Det var då de upptäckte Bluebeam Revu.  

Archicads Bluebeam-koppling länkar Graphisofts verktyg för BIM-framställning med arbetsflödena för samgranskning i Revu. Processen är så enkel som att spara Archicads vyer eller layouter som PDF:er och sedan skicka dem för markering i Revu. De kommentarer som har gjorts i Revu importeras sedan tillbaka till Archicad automatiskt som ursprungliga element, vilket eliminerar en manuell process.  

Processen kan även utföras live genom att använda Studio i Revu, där teammedlemmar kan samarbeta om dokument i realtid.  

Att sköta projektet genom den här integrationen sparade mycket tid och kostnader. Såväl samgranskningar som kostnadsberäkningar och projektledning kunde utföras snabbare. Det senare omfattade även förbättrad dokumenthantering, effektiv spårning av historik och större synlighet för data genom digitala kontrollpaneler.

Funktioner som överlagringsverktyget, som gör det mycket enklare att se ändringar i ritningar, samt ett verktyg för dokumentjämförelse förbättrade också projektleveransen. (Du kan läsa mer om projektet här).  

”Revu var rätt lösning för oss eftersom det smidigt kan integreras med Archicads program. Lösningen är mångsidig och kostnadseffektiv, vilket är viktigt för oss som litet företag. Vi sparade 50 % av den tid vi tidigare lade ner på samgranskningar, och kunde genomföra mängd- och kostnadsberäkningar fem gånger snabbare.” 

Tamás Márkus Sr., Managing Director, Márkus Engineering

Samarbetsverktyg 

Fördelen med Bluebeam Revu är att det bygger på PDF:er – ett format som alla känner till. Det är en mycket bra start om du vill lägga till ytterligare verktyg i din programuppsättning, särskilt om du redan designar i Archicad. 

Samarbete är grunden för bra design, och varje verksamhet kan gynnas av att använda programvara som enkelt kan integreras med befintliga arbetsflöden och påskynda processen för alla inblandade.  

Om du vill veta mer om hur Revu kan sammanföra projektteam kan du klicka här

Ta reda på hur Revu kan sammanföra designteam