Bygger ni grönt? Det är dags att sätta igång

Byggande står för en betydande andel av koldioxidutsläppen världen över, och därför måste byggbranschen gå över till mer hållbara byggstrategier.

Allt fler företag satsar på miljömässig hållbarhet, och ”gröna” byggmetoder blir allt mer populära. Faktum är att enligt Stefanie Young, Vice President Client Solutions på U.S. Green Building Council (USGBC), är hållbarhet inom byggande viktigare än någonsin.

”Nästan 40 % av de globala, energirelaterade utsläppen av koldioxid kommer från byggnader”, säger Stefanie. Det kommer att vara helt avgörande att branschlagstiftningen och de vanligaste byggmetoderna förändras för att hjälpa länder, delstater och samhällen att uppfylla sina klimatmål. ”Vi kan inte göra meningsfulla framsteg när det gäller klimatförändringar om vi inte har stöd från byggsektorn”, menar hon.

Vad gör en byggnad grön?

För Stefanie Young börjar miljövänlig design med att man riktar in sig på användarupplevelsen. ”I slutänden handlar byggnader om människor”, säger Stefanie. ”Vi tillbringar ungefär 90 % av vår tid inomhus, och med gröna byggnader får vi tillgång till utrymmen som främjar god hälsa och komfort.”

USGBC:s betygssystem Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) är ett sätt att markera hur viktiga människors upplevelser är när det gäller att skapa en grön byggnad. I betygssystemet ingår faktorer som att prioritera naturligt ljus och utsikt över naturen utanför, uppmärksamma ett utrymmes akustiska egenskaper och ställa krav på funktioner som höjer komforten, till exempel naturlig ventilation, bekväm temperatur, testning och hantering av luftkvalitet samt ergonomi.

Denna inriktning på användarupplevelsen omfattar även hur de personer som använder byggnaden har det när de lämnar den, och ger poäng för saker som promenadvänlighet, tillgång till kollektivtrafik och plantering av grönområden på plats.

”LEED närmar sig grönt byggande med hela byggnaden i åtanke, och tar hänsyn till alla aspekter av den eller av utrymmet”, säger Stefanie. ”Det är viktigt, för även om man fokuserar på att minska energiförbrukningen kan det hända att man ändå har en hög vattenförbrukning eller producerar mycket avfall. LEED hjälper istället ett projektteam att se hela bilden och förstå hur man fattar beslut som stärker utrymmets totala hållbarhet.”

Systemet är organiserat ur ett helhetsperspektiv och ger bygg- och designteam en ”färdplan för att bemöta frågor om energi, vatten, avfall, koldioxidutsläpp, material och resurser, liksom om invånarnas hälsa och tillfredsställelse”, säger Stefanie.

LEED och hållbarhet

Sedan den utvecklades för 20 år sedan har LEED-modellen blivit ett av de mest populära systemen för miljöbetyg i någon bransch i hela världen. Fler än 100 000 kvalificerade projekt deltar i 176 länder och territorier.

”Det finns många miljöfördelar med LEED-byggnader”, säger Stefanie. ”De bidrar till minskade koldioxidutsläpp och mindre avfall, ger lägre energi- och vattenförbrukning, förbättrar inomhusluftens kvalitet, uppmuntrar alternativa transportmedel och ger tillgång till dagsljus och utomhusutrymmen.”

Att bygga grönt är dessutom lika smart ekonomiskt som miljömässigt.

”Det finns också stora affärsfördelar med LEED-byggnader”, säger Stefanie. ”På den högsta nivån hjälper LEED investerare att uppfylla sina mål för miljö och social styrning genom att de får ett ramverk för grönt byggande. Byggherrar och fastighetsförvaltare får också kortare återbetalningsperioder och ett högre tillgångsvärde genom att investera i grönt byggande. Från en fastighetsförvaltares perspektiv bidrar LEED-byggnader till lägre driftskostnader.”

I en undersökning om LEED-certifierade byggnader uppskattades att certifierade utrymmen har sparat 1,2 miljarder dollar i energikostnader, 149,5 miljoner dollar i vattenkostnader, 715,3 miljoner dollar i underhållskostnader och 54,2 miljoner dollar i avfallskostnader jämfört med de kostnader som normalt är kopplade till konventionella byggnader.

Förändra genom att börja i liten skala

Att konstruera ett LEED-certifierat projekt kan till en början verka överväldigande, men Stefanie Young säger att det viktiga är att man börjar i liten skala. ”Det finns stora möjligheter för byggföretag att ge stöd till insatser för grönt byggande”, säger hon.

Hantering av byggavfall är ett utmärkt sätt att börja bygga in hållbara metoder i en byggfirmas dagliga arbete. ”Genom att minska det avfall som genereras och hitta möjligheter att återvinna och återanvända skräp kan byggherrar och byggfirmor bidra till ett projekts övergripande hållbarhet”, säger Stefanie. ”Enligt Ellen MacArthur Foundation går 10–15 % av byggmaterialet till spillo i byggprocessen, så i den här fasen av ett projekt finns en reell möjlighet för företagen att uppvisa ledarskap.”

Att minska avfallet från byggprocessen kan ha stora effekter ur ett större perspektiv; bidra till minskade koldioxidutsläpp och minskad miljöpåverkan från de byggnadsmaterial som används i hela byggnadens livscykel.

USGBC uppmuntrar mer konventionella byggföretag att införa hållbara metoder.

”Vi inser att det kanske inte går att uppnå LEED-certifiering för vartenda utrymme till en början, men alla projekt kan börja med att mäta och spåra sina framsteg”, säger Stefanie. ”Vi lägger stor betoning på prestandamålet, och det är därför som vi har lanserat LEED v4.1 som drivs av Arc. Arc är en onlineplattform som kan användas för att sätta referenspunkter och spåra hållbarhetsresultat. Det här är så viktigt, och ett av de bästa sätten att hantera byggnaders påverkan.”

Designers och projektledare kan spåra de hållbara förändringar de åstadkommer i ett byggprojekt med hjälp av plattformen. Stefanie Young säger att hon hoppas att de inser vilken betydelse valet av hållbar design kan ha för vår globala gemenskaps långsiktiga miljöhälsa.

Enligt Stefanie behöver grönt byggande inte vara överväldigande. Även små övergångar till mer miljövänliga metoder kan ha stor betydelse.

”Det viktigaste för teamen att förstå är att alla projekt måste börja med grönt byggande någonstans”, säger Stefanie. ”Vi på USGBC menar att byggnader kan ha en omvälvande effekt på livskvaliteten. Gemenskapen för grönt byggande har vuxit genom åren tack vare de effekter våra byggnader har haft för människor, vår planet och våra vinster – vinster inom tre områden. Det finns alltså inget bättre tillfälle att börja med gröna byggstrategier än nu.”

Delta i samtalet om hur byggbranschen kan arbeta mer hållbart