Hur Barton Malow höjer sin miljömässiga hållbarhet

Den här entreprenören satsar på förnybar energi, lokala samarbeten och bättre bevakning av verksamheten.

Idag lever vi i större utsträckning än någonsin våra liv inuti byggnader. Byggnader kräver mycket energi att bygga – och att värma upp, kyla ner och använda.

Omkring 36% av den globala energin förbrukas av byggnader, konstaterar FN:s miljöprogram, som har i uppgift att samordna organisationens miljöaktiviteter och hjälpa utvecklingsländer att skapa hållbara policyer och metoder.

När det gäller koldioxidkostnader står driften av en byggnad för 72 % av byggnadens totala utsläpp under dess livstid. Att designa mer energieffektiva byggnader har därför blivit ett viktigt mål för den globala byggbranschen.

Men då återstår ändå 28% av utsläppen från en byggnad, och det är därför som företag som entreprenören Barton Malow investerar i nya sätt att göra själva byggprocessen mer miljövänlig.

”Som byggföretag eftersträvar vi att göra våra byggnader koldioxidsnåla och minska utsläppen på byggarbetsplatsen”, säger Bob Grottenthaler, som sitter i styrelsen för Barton Malows Sustainability Community – ett initiativ som nyligen startades för att förbättra företagets miljöavtryck. Många av de initiativ som företaget arbetar med är inte särskilt uppseendeväckande – det rör sig om små saker som att återvinna mer på byggarbetsplatser och kontor, arbeta papperslöst och fasa ut frigolit.

Men även sådana små ansträngningar kan få stora effekter, särskilt när det gäller ett så stort företag som Barton Malow med 2 200 anställda på kontor i 15 delstater över hela USA.

Framtidens byggbarack

I ett byggprojekt investeras massor av energi som inte går direkt till att gräva grund eller stapla I-balkar.

Ett viktigt område som Barton Malow har identifierat som hållbarhetsmål är den traditionella byggbaracken. Dessa tillfälliga byggnader går att hitta på de flesta byggarbetsplatser, men just för att de är tillfälliga är de oftast inte byggda med miljömässig hållbarhet i åtanke.

Quaid Spearing, som är Senior Project Engineer på Barton Malow, arbetar med att rita något som han kallar ”framtidens byggbarack”. Projektet, som genomförs i samarbete med forskare från Penn State University, befinner sig ännu på ett tidigt stadium, men Quaid berättar att målet är att byggbarackerna så småningom ska bli energineutrala genom användning av solpaneler och andra förnybara energikällor.

Barackerna kommer också att konstrueras för att vara helt papperslösa, och traditionella ritningar kommer att ersättas av pekskärmar som arbetarna använder för att visa BIM-modeller. Modulär återvinning och återanvändning kommer också att vara inbyggt. Barton Malow söker till och med efter lokala samarbeten med andra företag som kan använda barackerna viss tid, vilket skulle leda till lägre kostnader och utsläpp per person.

Införskaffa lokala material

Även bortom byggbarackerna är lokala samarbeten en viktig del av Barton Malows hållbarhetsplan. Företaget har åtagit sig att använda lokala material där det är möjligt för att minska utsläppen från transporter till byggarbetsplatsen.

”Vi har försökt att få med oss samarbetspartners på ett tidigare stadium, för att hjälpa till med design, för de förstår kanske de lokala marknaderna bättre än vad en arkitekt skulle göra”, säger Quaid Spearing. ”Just nu jobbar jag med ett projekt där arkitekten skulle vilja använda en särskild sorts tegelsten från Nebraska. Koldioxidavtrycket för att hämta det materialet därifrån ända till Pennsylvania är inte motiverat. Så vår murare håller på med att rekommendera likvärdiga lokala material, som kommer att spara byggherren pengar och i slutänden minska våra utsläpp.”

Exakt hur mycket energi de här initiativen kan komma att spara är svårt att beräkna, men Bob Grottenthaler säger att det är ytterligare ett område där företaget försöker bli bättre.

Barton Malow har till exempel startat flera initiativ för att spåra exakt hur mycket koldioxid som släpps ut vid olika stadier i byggprocessen. Bob menar att detta exempelvis kan uppnås med hjälp av sensorer som mäter själva luften eller genom noggrann analys av leveranskedjor och logistik.

”Byggnader måste främja hälsa och välmående för de människor som använder dem”, säger Bob.

Byggbranschen befinner sig långt från de önskvärda målen för miljömässig hållbarhet, men även små åtgärder spelar roll och branschens ledare tycks iallafall tänka i rätt riktning.

Delta i samtalet om hur byggbranschen kan arbeta mer hållbart