Nedslag i ledande byggprojekt som sker både på bredden och höjden.

Vad är avvikelser och hur löser man dem?

Att flytta in i ett nybyggt hem ska vara en dröm som går i uppfyllelse, och är det också för de flesta. Men ofta finns det små problem med en ny bostad, som innebär att upplevelsen inte blir vad den borde vara. Hur kan köpare hantera avvikelser, och hur kan byggbranschen göra mer för att lösa problemet?

Strävan efter ekonomisk hållbarhet i byggbranschen

Som en del av kampen för att hejda – eller till och med vända – klimatförändringarna måste man ta itu med frågan om den byggda miljöns ekonomiska, miljömässiga och sociala hållbarhet. Efter klimattoppmötet COP26 som hölls i Glasgow nyligen ekade kraven på gröna lösningar för att trygga framtiden, och branschen måste nu vara ännu mer uppmärksam på behovet av att bygga nu med framtida generationer i åtanke.

OS i Brisbane 2032: en projektguide

Designkoncept för stadion av Urbis Brisbane i Queensland, Australien har valts till värdstad för OS 2032 – ett uppdrag som väntas leda till en mängd nybyggnation under det kommande årtiondet. Brisbane blir den minsta staden efter invånarantal att stå värd för OS sedan 1952, men dess nya och befintliga arenor kommer att stå sig väl…