Cybersäkerhetens grunder: vad byggföretagen behöver veta

Cyberbrottslingar är i allt större utsträckning på jakt efter sårbara företagsmål — vi förklarar varför ledare i byggbranschen behöver förstå det växande behovet av cybersäkerhet.

Illustration av Wenting Li

Världen blir allt mer digital. Vi förlitar oss mer och mer på internetbaserad teknologi i det dagliga livet, vilket medför såväl enorma fördelar som stora risker.

I byggbranschen har man sett en lika snabb ökning av användningen av digital, internetansluten teknologi. Programvara i synnerhet blir ett allt viktigare verktyg i byggprocessen. Den globala marknaden för byggprogramvara uppgår till omkring 9,6 miljarder dollar (cirka 110 miljarder kronor) enligt Grand View Research och förväntas öka med en årlig takt på 8,5 % mellan 2022 och 2030.  

Den ökade användningen av teknologi i byggbranschen för med sig många nya risker, den största är cybersäkerheten. Ju större mängder data som byggföretag samlar in medan de bygger sina projekt, desto mer sårbara blir dessa data som mål för cyberbrottslingar. Hackare med avsikt att göra intrång i företags datasystem och utpressa dem på rejäla summor blir allt mer intresserade av att rikta in sig på byggbranschen.

Flera nyligen uppmärksammade cyberattacker i branschen belyser företagens akuta behov att stärka sitt cyberförsvar.

Nyligen genomförda attacker

I januari 2020 blev den franska entreprenören Bouygues utsatt för en ransomware-attack som tillfälligt stängde av och kopplade bort några av företagets viktigaste datorsystem. Ransomware-gänget Maze tog på sig ansvaret för attacken genom att offentliggöra en fil på 1,2 GB på nätet som innehöll viktiga Bouygues-data. Attacken kom bara dagar efter att Maze hade utfört ett liknande angrepp mot den kanadensiska entreprenören Bird.

I maj månad inträffade två separata incidenter där två brittiska företag inom sjukhusbyggnad, Bam Construct och Interserve, utsattes för cyberattacker som ledde till att företagens datorsystem stängdes av. Efter att Ryssland hade invaderat Ukraina i februari 2022, rapporterade Construction Dive ett ökat antal varningar om att ryskledda cyberattacker var redo att rikta in sig specifikt på byggföretag.

Ökningen av cyberbrott i byggbranschen är något som borde göra alla branschledare vaksamma. Men innan de kan stärka sina företags cyberförsvar är det viktigt att de förstår hur välfungerande cybersäkerhet ser ut.

Allt du behöver veta om cybersäkerhet

Cybersäkerhet är konsten att skydda nätverk, enheter och data mot obehörig åtkomst eller brottslig användning, säger Cybersecurity & Infrastructure Security Agency. Det handlar också om att säkerställa informationens konfidentialitet, integritet och tillgänglighet.

Det finns flera olika sätt för organisationer att förstå sin cybersäkerhet. För att se till att byggföretag är så skyddade mot cyberhot som möjligt är det viktigt att deras försvar omfattar alla delar av cybersäkerheten.

Nätverkssäkerhet: Det här handlar om att skydda data från obehöriga användare via en organisations datornätverk. Det omfattar organisationens brandvägg, e-postsäkerhet, antivirusåtgärder, skydd mot skadlig kod och förebyggande av dataförlust.

Informationssäkerhet: Den här delen skyddar en organisations kritiska affärsinformation mot förstörelse, störningar och ändringar. Den omfattar organisationens molnsäkerhet, kryptografi, sårbarhetshantering och incidenthantering.

Slutanvändarens beteende: Den här komponenten säkerställer att en organisations slutanvändare (anställda, entreprenörer m.fl.) är rätt utbildade om de individuella beteenden som krävs för bästa praxis för säkerhet. Det omfattar kunskaper om flera typer av cyberhot, däribland nätfiskebedrägerier, samt vilka åtgärder som krävs för att skydda sig mot sådana hot, till exempel enhetssäkerhet, lösenordsskapande och fysisk enhetssäkerhet 

Infrastruktursäkerhet: Den här faktorn avser att skydda kritisk information från korruption, sabotage eller terrorism. Infrastruktursäkerhet omfattar aspekter som nätverksinfrastruktur, skydd och säkerhet för datacentraler samt hantering av energi, kylsystem och vattenförsörjning för de här fysiska tillgångarna.

Att förstå de här grunderna i cybersäkerhet är ett avgörande första steg som ledare inom byggbranschen måste ta för att börja stärka sina företags cyberförsvar.

Datasäkerhet i byggbranschen

Läs hela vårt whitepaper om datasäkerhet i byggbranschen.