Så planerar Lendlease att minska och eliminera utsläpp av växthusgaser

Fastighetsutvecklaren och byggentreprenören har som mål att uppnå nettonollutsläpp senast 2025 och absolut noll senast 2040. Det här säger hållbarhetschefen att andra företag kan göra för att uppnå aggressiva mål

Byggbranschen har släpat efter andra när det gäller att minska utsläppen av växthusgaser och följa Parisavtalet från 2015 om att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 ºC jämfört med förindustriella nivåer. För att vinna kontrakt kommer det snart krävas att företag snabbt förnyar sig och inför hållbara metoder.

För att läsa mer om utsläppskategorierna 1, 2 och 3 och hur en ledare inom byggbranschen arbetar för att eliminera dem intervjuade Built nyligen Sara Neff, hållbarhetschef för Lendlease Americas. Sara delade med sig av bakgrunden hos de mål som Lendlease satt upp, deras plan för att uppnå dem och de verktyg och strategier som de planerar att använda.

Built: Lendlease har satt som mål att uppnå nettonollutsläpp för utsläppskategorierna 1 och 2 innan 2025. Vad ledde fram till de målen?

Neff: Lendlease gjorde en hel del klimatplaneringsanalyser och kom fram till att vi vill leva i en värld som inte värms upp med mer än 1,5 ºC. Därför vill vi uppnå nettonollutsläpp av koldioxid senast 2025 och absolut noll inom hela vår verksamhet utan kompensationer senast 2040.

Built: Hur planerar ni att uppnå era utsläppsmål för utsläppskategorierna 1 och 2?

Sara: Utsläppskategori 1 är relaterade till de bränslen vi bränner och utsläppskategori 2 till den el vi förbrukar. Utsläppskategori 1 minskar vi konstant genom att elektrifiera våra processer – till exempel genom att använda helelektrisk byggutrustning. Det vi inte kan ta itu med kommer att hanteras genom koldioxidkompensation.

För utsläppskategori 2 deltar vi i installation av en stor förnybar anläggning som kommer att täcka huvuddelen av den förnybara elen för hela vår portfölj. Dessutom upphandlar vi 100 % förnybar energi från våra leverantörer när det är vettigt att göra det.

Built: Hur ska ni nå koldioxidneutral status på byggarbetsplatser?

Sara: Vi börjar nu att se den snabba utvecklingen av elektrisk byggutrustning och alternativa bränslen. Det här är till exempel det första året vi kommer att se förnybar diesel på ett byggprojekt. Just nu fokuserar vi på att se till att vi har antingen tidig tillfällig kraftförsörjning eller batterikraft på plats – för uppenbarligen motverkar det syftet med att skaffa en elektrisk grävmaskin om den sedan laddas via en dieselgenerator.

Vi kommer att behöva koldioxidkompensation för att nå våra mål men vi vet att koldioxidkompensation inte kommer att tillåtas efter 2040. Vi måste komma på ett sätt att elektrifiera allt och använda 100 % förnybart bränsle eftersom utsläpp från utsläppskategori 1 inte kommer att vara tillåtna då. Vi väntar inte till nästa årtionde – vi har redan skapat färdplaner för att uppnå våra mål.

Built: Hur kom Lendlease fram till att de skulle uppnå absolut noll utsläpp av alla växthusgaser senast 2040? Särskilt för utsläppskategori 3 – det är ett skrämmande mål.

Sara: Utsläpp från utsläppskategori 3 är svåra att mäta och ännu svårare att hantera. Vi vet dock att mer än 90 % av våra utsläpp är utsläppskategori 3. Vi måste vidta drastiska åtgärder för att minska våra utsläpp. Att bara fokusera på den minsta delen kommer inte att ta oss dit.

Jag är chockad över hur mycket vår leveranskedja inser problemet och förnyar sig snabbt. Vi ser snabba ökningar av tillgången till betong med lägre koldioxidutsläpp. Utsläppsfritt stål finns redan tillgängligt. Jag har turen att ha ett dedikerat team som kan ringa varje leverantör av större material innan vi lämnar ett bud på ett jobb och se till att vi får in miljövarudeklarationerna på deras produkter.

Built: Hur hjälper det era kunder att uppnå deras miljö-, sociala och styrningsmål?

Sara: Vi kan välja de bästa alternativen och ta dem till våra kunder. Vissa är villiga att betala en premie för en koldioxidsnål produkt. Andra vill hålla budgeten neutral, men vi kan fortfarande välja ett alternativ med lägre koldioxidutsläpp.

Built: Hur gör ni med dem som bidrar med externa material inom utsläppskategori 3?

Sara: Vi planerar att ägna en del av det andra halvåret åt att bestämma vad som är inom och utanför gränserna för utsläppskategori 3 – transporter? Överföringsförluster från leverantörer?

Vi har också många interna verktyg som gör det möjligt för oss att snabbt bedöma kolavtrycket i ett utvecklingsprojekt internt. I Los Angeles till exempel använde kontorsdelen av 3401 South La Cienega Boulevard-projektet korslaminerat trä istället för stål och betong för att göra det möjligt för oss att uppnå byggnadsresultat med mindre kol.

Built: Hur hjälper det att delta i Steel Zero Initiative?

Sara: Tillverkning av stål svarar för 8 % av de globala klimatutsläppen. Det är viktigt att det nollställs snabbt. Att bara ringa upp leverantörer och be om koldioxidfritt stål räcker dock inte. Vi måste bilda ett partnerskap med vår bransch och har därför gått med i ett konsortium av likasinnade konsumenter.

Built: Hur är Lendlease proaktivt med alternativ som innehåller lägre mängder kol?

Sara: Vissa byggföretag kanske tror att om kunden inte nämner det så finns det ingen anledning att titta närmare på nya möjligheter. Det har dock skett en explosion av hållbarhetskrav för att tilldela jobb. Företag som inte kommit på hur man kan tillhandahålla mer hållbara metoder kommer inte att vinna. Jag tror att byggbranschen tvingas att förnya sig snabbt.

Built: Vilka tre steg kan ett byggföretag ta för att komma igång?

Sara: För det första kan verktyg såsom EC3, Embodied Carbon in Construction Calculator, hjälpa byggföretag att beräkna innehållet av kol. Det finns kostnadsfri utbildning online så minst en anställd bör lära sig att använda verktyget för att få de lägsta koldioxidalternativen vid införskaffning av material. Innan du bjuder på ett jobb vet du var du kan få produkten med lägst koldioxidutsläpp.

För det andra måste det finnas mycket större efterfrågan på elektrisk byggutrustning. Ju fler människor som kräver det desto mer kommer det att finnas, i kombination med att arbeta med elleverantörer för att få tillfällig ström online snabbare så att utrustningen kan laddas utan att behöva använda diesel eller andra bränslen.

Det tredje är djupgående innovation kring byggmetoder. Hur kan vi till exempel härda betong utan att använda bränsle? Vi måste ta reda på hur vi ska hantera processer.

Built: Hur tror du att SEC:s förslag om klimatrelaterade redovisningar kommer att påverka byggbranschen?

Sara: Jag tror att det kommer att bidra till att skapa marknadsförhållanden för vår leveranskedja att snabbt förnya och tillhandahålla produkter med lägre koldioxidutsläpp som vi bett om. När företag börjar redovisa utsläpp vill de ha färre utsläpp och visa förbättringar snabbt. Vi såg det med energieffektivitet, och vi kommer att se samma sak med utsläpp. De företag som kommer att vinna affärer kommer att vara de som har produkter som presterar bra och är kostnadsmässigt konkurrenskraftiga.

Built: Vad ser du som den mest brådskande åtgärden för byggföretag att vidta?

Sara: Få fastighetsbolag har satt upp mål för utsläppskategori 3. Det är svårt att mäta – det är svårt att ta reda på vad som är inne och vad som är ute. Men vi måste kämpa; vi måste brottas med våra utsläpp i utsläppskategori 3 och minska dem.

Det är också viktigt att uppmärksamma att kostnaden för koldioxidkompensation har tredubblats eller mer de senaste åren. Många företag har satt upp mål för koldioxidneutralitet och uppnått dem genom certifikat och kompensation för förnybar energi. Men det kommer att bli ett allt dyrare förslag. Det kommer att leda till massiva förändringar eftersom du inte kommer att kunna köpa dig ur utsläppen.

Grön betong i byggbranschen

Vad är inbyggd klimatpåverkan inom konstruktion och hur kan den minskas?