Hur teknologi för byggplatsövervakning i realtid kan revolutionera branschen

Sensorer, laserskanning och andra verktyg som samlar in data på byggarbetsplatsen utvecklas i snabb takt, och innebär en möjlighet för ledare i byggbranschen att optimera säkerhet och produktivitet

Alla som har tillbringat mycket tid på en byggarbetsplats vet att det kan vara en kaotisk miljö. Med tung utrustning, material och människor är det ett heltidsjobb att hålla koll på vad som händer vid en bestämd tidpunkt.

Men tack vare nya innovationer kan det här kaoset snart vara ett minne blott. Teknologi för byggplatsövervakning i realtid, där sensorer, laserskannrar och andra verktyg kontinuerligt samlar in data på byggarbetsplatsen, gör det möjligt för byggledare att hålla sig informerade om exakt vad som händer vid ett visst tillfälle – och göra de eventuella ändringar som krävs för att optimera byggarbetarnas säkerhet och produktivitet.

Built har pratat med Marko Radanovic, forskare på Building 4.0 CRC och medförfattare till en ny artikel om möjligheterna inom byggplatsövervakning i realtid, om hur de här nya, spännande teknologierna ser ut och vilka möjligheter de innebär för framtidens byggarbetsplatser.

Vad är byggplatsövervakning i realtid?

Enligt Marko Radanovic är byggplatsövervakning i realtid en komplicerad uppgift som innebär att man måste vara medveten om flera olika aspekter av miljön på byggarbetsplatsen. ”Jag specialiserar mig på att undersöka hur vi kan kartlägga byggarbetsplatser genom att lokalisera såväl människor som utrustning inom ett utrymme”, förklarar han. ”Det innebär att man klassificerar 3D-data och samlar dem till en omfattande positioneringskarta i 3D.”

Hur samlar man in dessa data? Marko berättar att det finns två metoder som används i stor utsträckning idag. ”Laserskanning är populärt, och ett annat alternativ är fotogrammetri – det vill säga användning av djupkameror”, säger han. ”I lekmannatermer betyder det i stort sett att man antingen spelar in en video eller tar foton och skapar en 3D-modell av dem.”

Marko berättar att de två metoderna kan användas ”på ett mycket automatiserat sätt. Problemet är bara att även om det är relativt enkelt att skapa en 3D-modell av något, är det inte lika enkelt att tolka modellen.” Markos team fick i uppgift att analysera hur den här teknologin skulle kunna användas i praktiken, och ta reda på fördelarna med att träna avancerade datorer att utföra den här typen av övervakning.

Fördelarna med byggplatsövervakning i realtid

Om det nu är så komplicerat att få realtidsövervakningen av en byggarbetsplats att fungera perfekt, varför ska man ens försöka? Enligt Marko Radanovic är det värt att göra det eftersom det skulle kunna revolutionera hur byggbranschen föreställer sig och mäter arbete på byggarbetsplatsen.

”Genom att digitalisera processen så mycket som möjligt kan man få den att bli mer effektiv”, säger Marko. ”Med effektiviteten följer ökad hastighet, färre avbrott och i slutänden högre vinst. Man kan helt enkelt utföra uppgifter snabbare, bättre och mer effektivt.”

Ur byggarbetarnas perspektiv lönar sig realtidsövervakningen genom att den höjer säkerheten för alla på byggarbetsplatsen – förbättringar som enligt Marko återspeglas i befintliga data.

”Säkerheten kan förbättras avsevärt om man inför de här teknologierna”, säger han. ”Det finns studier som visar att olycksfall där arbetare skadas av fallande föremål och utrustning skulle kunna minskas med mellan 30 och 60 procent om man använder ett automatiskt varningssystem som bygger på teknologier för byggplatsövervakning i realtid.”

Byggplatsövervakning i realtid i praktiken

Byggplatsövervakning i realtid verkar vara en trend för framtiden, men hur används den här typen av teknologi idag? Det är just det som Marko och hans kollegor har försökt ta reda på.

”Vi ville göra en omfattande utvärdering av realtidsövervakningen och titta på vilka sensorer som används, hur de är placerade och vilka metoder och tillämpningar som förekommer”, säger han. ”Vi tittade på hur de här sensorerna och metoderna tillämpas för att utföra 3D-övervakning av byggarbetsplatser – statiska byggarbetsplatser, dynamiska byggarbetsplatser, bevakning av byggarbetare och utrustning och så vidare.”

Så vad kom de fram till? ”Det finns så många metoder där ute som är enkla att använda”, säger Marko. ”Men vår slutsats är att det främsta hindret för att få de här teknologierna att fungera i praktiken samtidigt som man väger upp nackdelarna är dataintegrering.”

Marko menar att bristen på integrering och standardisering av data i branschen gör det svårt att omsätta de här nya teknologierna i praktiken. ”Några fullskaliga tillämpningar på byggarbetsplatser existerar inte just nu”, säger han. ”Det beror på att teknologin inte är tillräckligt integrerad. Den bygger på små delkomponenter som hela tiden förbättras och rör sig framåt i snabb takt. Men vad vi behöver är standardisering. Alla företag använder olika programvaror. Alla företag använder olika databaser. Så det finns egentligen ingen integrering alls, och ingen standardisering.”

Den smarta byggarbetsplatsens framtid

Trots att byggbranschen har rykte om sig att vara långsam med att införa ny teknologi berättar Marko att han blev positivt överraskad när han upptäckte hur snabbt utvecklingen går framåt när det gäller byggplatsövervakning i realtid.

”Något som var väldigt intressant för mig var hur mycket som har hänt bara på de senaste två, tre, fyra åren”, säger han. ”Det jag är mest fascinerad av är hur man använder djupa maskininlärningsmetoder på olika nivåer – när man skapar modeller, klassificerar och segmenterar, och även när man ska fatta beslut.”

Marko menar att teknologierna för byggplatsövervakning i realtid utvecklas exponentiellt. ”Om man slutar att hänga med i utvecklingen inom realtidsövervakning under bara en kort period, kan det visa sig att på några månader har teknologin gått framåt så fort att man helt har tappat greppet”, säger han.

Men om de här teknologierna ska kunna användas mer allmänt och framgångsrikt måste branschen hitta ett sätt att sammanföra dem på ett mer enhetligt sätt.

”Det är en sak att samla in alla positioner för byggarbetare och utrustning”, säger Marko. ”Men sedan då? Ska man låta en människa titta på alla data och dra slutsatser av dem? Eller vill man i själva verket automatisera den här processen? Det handlar om att integrera alla de här olika typerna av data, inklusive vilken fas byggnaden befinner sig i – man behöver alltså en modell av en byggarbetsplats som förändras i takt med att projektet går framåt. Vi behöver förstå var materialen finns, hur schemat ser ut – allt sådant – och sedan integrera detta i ett enda system.”

Marko tror att den största utmaningen som innovatörer i byggbranschen står inför är att hitta det bästa och mest effektiva sättet att använda de här utvidgade funktionerna för datainsamling. ”Hur man faktiskt ska kunna använda insamlade data för att fatta intelligenta och bra beslut är verkligen en öppen fråga för forskningen”, säger han. ”Det är den största utmaningen.”

Är robottekniken byggbranschens framtid?