Standardkortkommandon: hur ser mönstret ut?

Bluebeam Revu innehåller många funktioner, vilket innebär många kortkommandon. Här är de viktigaste tidsbesparande mönstren som du bör känna till.

Bluebeam har ett dokument som visar kortkommandona för olika funktioner i Revu. Dokumentet hittar du här.

Om vi börjar med de grundläggande kortkommandona kan vi skriva kommandon med enstaka bokstäver, framför allt för ritverktyg. De flesta av dessa är intuitiva – R för rektangel, L för linje, E för ellips osv. Men när vi får slut på bokstäver i alfabetet måste vi bli lite mer kreativa. Ögonblicksbild (snapshot) kan inte vara S, eftersom det står för stämpel – därför används istället bokstaven G för ögonblicksbild. Moln (cloud) har bokstaven C, så bildtext (callout) har flyttats till Q.

För alla de här enkla kortkommandona (för att rita) finns standardinställningar som följer med när du installerar Bluebeam Revu. Om du till exempel trycker på R för rektangel ritas en röd rektangel med en linjetjocklek på 1. Om du trycker på L för linje ritas ett rött linjesegment med en linjetjocklek på 1.

Du kan formatera om standardkortkommandona för att rita hur du vill varje gång via fliken Egenskaper. Vill du ställa in ett format som du använder ofta som standard? Rita ett objekt och formatera det. Klicka på Ange som standard på fliken Egenskaper medan objektet är valt.

Varje gång du ritar det aktuella objektet används nu som standard det format som du har ställt in. Om du vill ändra det senare är det bara att rita igen, formatera om och klicka på Ange som standard. Revu kommer ihåg standardinställningen varje gång du använder programmet.

Förutom de många enstaka kortkommandona finns det många fler kombinationer som blir tillgängliga via kombinationstangenterna (dvs. Ctrl, Alt och Skift). Associationerna är något lösa, men kan göra att det går snabbare att komma ihåg och använda de flesta kortkommandona:

Skift:

Många av de här kortkommandona finns på grund av att det engelska alfabetet bara har 26 tangenter att jobba med. Så för att rita en kurva eller båge (arc) kan vi inte använda C, eftersom C betyder moln (cloud). Därför används Skift + C för att rita en kurva. Pennverktyget använder P, så för att rita en polygon måste vi använda Skift + P och för en polylinje Skift + N. Med regelbunden användning är det lätt att lära sig de här teknikerna.

Skifttangenten kommer du att använda ofta för markeringar. I AutoCAD används lägena ”ortho” och ”polar” för att modifiera sättet att rita objekt i farten, och i Revu används Skift bland annat för att få liknande funktionalitet. Till exempel används R för att rita en rektangel, medan R + Skift används för att rita en speciell typ av rektangel: en fyrkant.

Genom att hålla Skift nedtryckt medan du ritar en linje får du linjen att fästa i 45 graders steg. Om du håller Skift nedtryckt medan du ritar en ellips ritas en speciell ellips: en cirkel. Skift tvingar även utsträckningen av en markering med hjälp av handtagen att hålla sig till steg på 45 eller 90 grader beroende på vilken markering det gäller – men det är inte något som vi fokuserar på i den här artikeln.

Ctrl:

Dessa kommandon följer de vanliga kortkommandona i Microsoft Windows, där Ctrl + C betyder kopiera, Ctrl + V klistra in, Ctrl + X klipp ut osv. En mycket kraftfull funktion som ingår i Revu är att du kan hålla Skift nedtryckt samtidigt som du klistrar in någonting, så klistras det in på exakt samma ställe på sidan som du kopierade det från. Om du har någonting som du vill placera på samma ställe på varje sida kan du alltså kopiera det och sedan trycka på Skift + Ctrl + V för att klistra in det på samma plats.

När man som jag jobbar med byggnadsteknik kan man till exempel kopiera en pelare på planritningen över den tredje våningen i en ritningsuppsättning och sedan klistra in den på exakt samma plats på andra våningen för att följa föremål och laster hela vägen ner. Vid granskning av arbetsritningar kan jag kopiera en stämpel eller ett sidnummer och klistra in dem på exakt samma ställe på nästa sida.

Några exempel på icke-standardiserade kortkommandon som använder Ctrl är att flytta objekt framåt eller bakåt och på så sätt påverka hur sidan visas (t.ex. gör Ctrl + H att vyn delas horisontellt mellan två dokument).

Alt:

De här kortkommandona används för att öppna olika flikar. Jag tycker att det är lättare att högerklicka på en av flikarna och välja vilka jag vill se. Sedan håller jag de mest relevanta öppna medan jag arbetar, och öppnar mindre vanliga flikar, till exempel Studio i Revu, bara då och då. Som ingenjör tillbringar jag mycket tid på egenskapsfliken och mätningsfliken.

I stora projekt hjälper lagerflikarna mig att navigera i planer med mycket information, och bokmärkesfliken gör det enklare att navigera i långa beräkningspaket. Fliken Verktygslåda är den plats där jag sparar mina förritade markeringar för detaljerings- och ritningsarbete.

Skift + Alt:

Här hittar vi kortkommandona för mätning, till exempel längd-, area-, volym- och vinkelmätning o.s.v. För att ta ett längdmått används till exempel Skift + Alt + L.

Ctrl + Alt:

De här kortkommandona används för att justera och vända objekt. Objekt kan vändas vertikalt eller horisontellt, och justeras mot varandras överkanter, underkanter, vänsterkanter, högerkanter eller mittpunkter i valfri riktning.

Ctrl + Skift:

Dessa kommandon påverkar i allmänhet själva dokumentet, snarare än dess innehåll. Du kan rotera sidan eller sidorna, infoga en tom sida, stänga flikar, införa markeringar i dokumentet och mycket mer.

Ctrl + Skift + Alt:

Bluebeam-teamet har visat barmhärtighet mot dina stackars händer med bara fem fingrar. Det finns inga snabbtangenter som kräver tre kombinationstangenter. Vad skönt!

Det finns förstås en mängd funktioner som inte passar perfekt in i någon kategori, men dessa tenderar att användas ganska sällan. Den här artikeln bör hjälpa dig att komma igång med att lära dig de många kortkommandon och funktioner som Bluebeam Revu erbjuder. Jag upplever de uppgifter som jag utför dagligen i Bluebeam som mycket intuitiva, och det hoppas jag att du också kommer att göra.

Läs fler tips och tricks för Bluebeam Revu