Att anpassa sig till förändringar: distansarbete i byggbranschen

Många företag i byggbranschen har upptäckt att det går att få distansarbete att fungera.

En av de bestående effekterna av covid-19-pandemin är en önskan om att få fortsätta att arbeta på distans. Även om de officiella restriktionerna tas bort kommer många troligtvis att välja det här alternativet även i fortsättningen. Enligt en nyligen genomförd undersökning ville 60 % av de tillfrågade behålla den här flexibiliteten. Fyra av fem företag (79 %) svarade att de inte förväntar sig att återgå till samma nivåer som före pandemin i fråga om hur många som befinner sig på kontoret på heltid.

Att arbeta hemifrån har traditionellt inte varit normen i byggbranschen, och naturligtvis finns det arbetsuppgifter som fortfarande måste utföras på plats. Många företag i branschen har dock upptäckt att distansarbete kan fungera bra för vissa jobb.

Det här märks också på den nuvarande rekryteringen i branschen: distansbaserade jobb har börjat dyka upp. En snabb sökning på rekryteringswebbplatsen Indeed visar att närmare 300 utannonserade jobb beskrivs som hembaserade, för exempelvis konsulter, arkitekter, projektledare och kalkylatorer.

Vad betyder det här för framtiden? I teorin borde det innebära att branschen öppnas för ett bredare urval av sökande, genom att potentiella hinder försvinner. En mer mångfaldig och representativ bransch skulle troligen leda till större kreativitet och innovation. Kanske är det en möjlig lösning på den växande kompetensbristen i branschen?

Nyckeln till att lyckas med distansarbete

Teknologin spelar förstås en viktig roll för att lyckas med distansarbete, och det krävs både maskin- och programvarulösningar. Det räcker dock inte med att ha tillgång till rätt verktyg. Många företag har problem med att rulla ut ny teknologi. Olika forskningsrapporter från företag som Gartner och McKinsey uppskattar att någonstans mellan 70 % och 90 % av alla implementeringsprojekt misslyckas eller når en för låg investeringsavkastning.

Skälet till det är oftast inte teknologin i sig. Det handlar istället om misslyckat förändringsarbete, från det att upphandlingen inleds till den interna utrullningen och löpande hanteringen.

En fråga om organisationskultur

Förändringsledning kan vara svårare i en miljö där människor arbetar på distans. Hur skapar man rätt kopplingar mellan de interna teamen?

Interna processer och formella strukturer kan vara en god hjälp på vägen mot att skapa den kultur och de beteenden som man vill se, eftersom dessa fastställer förväntningarna på hur teamen ska samarbeta på distans. Genom att koppla det här till olika befattningar kan man hjälpa människor att förstå sina roller i organisationen och sambandet mellan teknologin, de olika teammedlemmarna och uppgifterna.

När man kommunicerar kring det här är det viktigt att fokusera på fördelarna för olika användargrupper, och hur de verktyg som organisationen använder kan göra arbetet mer effektivt och leda till bättre resultat. En bra teknologileverantör som förstår och kompletterar företagets kultur är ett måste. Leverantören kan hjälpa till med processen och ta sig an de mer tekniska aspekterna.

Arbeta i molnet

En av de största fördelarna med en distansmodell är att teammedlemmarna inte längre är begränsade av geografi – man kan sätta ihop rätt team för uppgiften oavsett var medarbetarna befinner sig.

Oavsett om det handlar om ett stort, multinationellt bolag, ett regionalt företag eller ett mindre företag som har personal på olika platser gör den här kopplingen det enklare än någonsin att sammanlänka och integrera olika grupper.

Med rätt verktyg kan människor arbeta i gemensamma, virtuella utrymmen som blir en digital motsvarighet till att samlas runt ett skrivbord. Det här kan ske såväl i realtid – genom onlinemöten eller i program – som vid olika tidpunkter genom att jobba med delade filer och hålla igång konversationstrådar med hjälp av e-post, kommentarer och chattfunktioner. Genom Studio i Bluebeam Revu går det till exempel att bjuda in upp till 500 personer till en molnbaserad samarbetssession, som kan hållas i realtid för snabbare kommunikation. Ett aktivitetsflöde visar alla kommentarer och ändringar live, och det går till och med att ställa in olika behörigheter för olika användargrupper för att ge projekten ytterligare en nivå av kontroll. Inbyggda funktioner som intuitiva mätverktyg, pluginprogram (till exempel en SharePoint-integrering) och filter för att effektivt hantera och söka efter data kan drastiskt förbättra projekten och göra dem mer exakta på kortare tid.

Sådana här lösningar gör det enkelt att hålla byggteam synkroniserade och ge dem möjlighet att när som helst granska de senaste projektdokumenten. Det kan påskynda uppgifter som samgranskningar genom att intressenterna kan markera och samarbeta direkt om samma dokument. Samtidigt skapas en historik, vilket hjälper företagens riskhantering.

Genom att ha rätt programvara, underbyggd av regelbundet internt engagemang och positiv förstärkning av fördelarna, kan organisationer överbrygga klyftan med sina team och göra det möjligt att arbeta på distans i byggbranschen.

Fördelarna inkluderar bättre resultat och anknytning mellan teamen, och att projekten blir synligare för hela företaget. Man kan spara tid på uppgifter, minska kostnaderna och hantera riskerna mer effektivt. Klicka här om du vill ha hjälp med att sammanföra dina team och förbättra samarbetet.

Är Bluebeam Revu nytt för dig?