Arbetsflöden för väg och vatten i Revu

5 arbetsflöden i Revu för väg- och anläggningsarbetare

Att använda Bluebeam Revu för väg- och anläggningsprojekt kräver en annan uppsättning verktyg

För ett tag sedan höll jag på att lära en grupp designers och ingenjörer inom väg och anläggning grunderna i Bluebeam Revu. Snabbt kom det upp en fråga som fick mig att ändra mitt sätt att undervisa, och det var en så uppenbar sak.  

Jag använde samma datauppsättningar för att visa markeringar och mätningar i alla mina grundläggande lektioner, men de var inte relevanta för det område inom arkitekt-, ingenjörs- och byggbranschen som handlar om väg och anläggning. Så jag samlade snabbt in nya datauppsättningar och förlitade mig på min branscherfarenhet för att ta fram utbildningsmaterial som passade för de här användarna. 

Som ett komplement till mitt tidigare inlägg, 11 verktyg som förenklar ronderingsprocessen, skulle jag vilja diskutera fem verktyg eller arbetsflöden som du kanske inte känner till och som specifikt kan tillämpas på – men som inte är begränsade till – väg- och anläggningsprojekt. 

Låt oss börja med att titta på några av skillnaderna mellan väg- och anläggningsritningar och ritningar inom andra områden som arkitektur, byggnadskonstruktion, mekanik/elektronik/VVS, brandskydd m.m.  

Om vi börjar med det mest uppenbara så är väg- och anläggningsritningar ritade i mycket mindre skala. Eftersom byggplatserna och vägarna är så stora, täcker varje ritningsblad ett mycket större område.  

Dessutom inkluderar de flesta väg- och anläggningsritningar inte dimensioner eller mått. Det kan ge intrycket att de inte är skalenligt ritade, men så är det verkligen inte. De där snirkliga höjdkurvorna är mycket exakt utritade.

Naturligtvis kan alla, oavsett yrke, använda markeringsverktygen i Bluebeam Revu för att göra kommentarer i ritningar och dokument. De verktygen hoppar jag över, och går istället direkt till mina fem favoriter bland innovativa sätt att använda Bluebeam Revu som designer eller ingenjör inom väg och anläggning. 

Överlagra satellitbilder 

Oavsett om du tar skärmbilder eller använder någon annan metod för att få fram satellitbilder ska du se till att ta med skalan i bilden. Då blir det enklare att kalibrera bilden. Om skalan inte finns tillgänglig löser det sig ändå. Kanske vet du vägbredden, eller hur stort en byggnads avtryck är. Då kan du också kalibrera efter det. När du har kalibrerat bilden kan du börja överlagra markeringar för servitut, rör och ledningar, skyltar eller till och med material och utrustning för trafikanordning. Om du ska göra ytbeläggnings- eller markanläggningsarbete kan du till och med göra materialberäkningar. 

Kalibrera plan- och profilritningar med olika X-och Y-skalor  

När man arbetar med plan- och profilritningar för vägar eller kraftdistribution skiljer sig den horisontella skalan ofta drastiskt från den vertikala, vilket gör det svårt att förlita sig på att måtten stämmer. I panelen Mätningar i Revu finns möjlighet att kalibrera X- och Y-skalan separat. Nu kan du göra dina mätningar och låta Revu sköta all komplicerad matematik åt dig. 

Idéer för beräkningar vid schaktning och fyllning

Avståndet mellan höjdkurvorna – ekvidistansen – på en väg- och anläggningsplan illustrerar lutningen. Beroende på planens eller kartans storlek kan höjdskillnaden vara en meter – eller hundra. För att beräkna gräv- och fyllkvantiteter kan man beräkna volymen med hjälp av dessa konturer och genomsnittliga djup. (Kanske kan den här videon förklara det bättre.) 

Kombinera flera PDF-filer till en enda stor områdeskarta 

Den här frågan har jag också fått många gånger från team inom mekanik, elektronik och VVS. Hur tar man linjebaserade längdmått när materialet börjar på ett blad och fortsätter på nästa?  

Om du skapar en ny PDF-fil med ett extra stort, tomt blad kan du använda verktyget Ögonblicksbild för att samla olika delar av flera blad och klistra in dem i det nya dokumentet. När du använder Ögonblicksbild hämtas bilden i samma skala som där den togs, så att du enkelt kan pussla ihop alla. Jag rekommenderar att du grupperar bilderna när du har pusslat ihop dem, så att du inte råkar flytta på någonting av misstag.

Anbud och spårning för inmätningsprojekt  

Kanske ska du skriva ett anbud för ett skannings- eller geodetiskt insamlingsprojekt i sista minuten utan att ha tillgång till platsen. Med hjälp av sekvens- eller räkneverktygen i Revu kan du snabbt markera alla platser som behöver skannas.  

Varje markering motsvarar en installation, skanning, nedmontering och bearbetning, så att du kan beräkna hur mycket tid som krävs. Med hjälp av olika färger eller lager kan du tilldela platserna olika tidsuppskattningar beroende på om du behöver ta bort takplattor eller klafsa genom lera för att få fram de data som krävs.  

Du kan sedan använda ritningen från anbudet när du ska göra skanningen på plats. Ändra snabbt status för markeringen till Slutförd, och bifoga en bild på utrustningsinstallationen om det behövs. Ute på fältet kan du till och med använda olika färger om du kör flera skannrar samtidigt. Ju större datamängd desto bättre, om omfattningen oväntat skulle ändras.

Jag vet att alla de här funktionerna är möjliga i avancerade designprogram, men jag vill visa att man inte behöver dyra CAD-program för att få ut information ur PDF-ritningar. Om du gillar de här tipsen och vill se de tekniska stegen kan du ta en titt på min spellista på YouTube.  

Förhoppningsvis har jag inspirerat dig att titta lite närmare på de möjligheter som finns i Bluebeam Revu när det gäller arbetsflöden inom väg och anläggning. Hur använder du Revu i dina arbetsflöden? Jag vill gärna höra din feedback eller eventuella nya idéer som du fick medan du läste. Du kan hitta och skicka meddelanden till mig på LinkedIn.

Troy DeGroot

Troy DeGroot är Bluebeam Certified Consultant, Bluebeam Certified Instructor och Implementation Specialist. Troy arbetar med projektledare, BIM-/VDC-chefer och CEO/CIO för att höja produktiviteten, öka förutsägbarheten och maximera programvarutillämpningen.