Att läsa konstruktionsritningar

Även om användningen av ny designteknologi är på uppgång inom byggbranschen så börjar varje projekt fortfarande på samma sätt: med en ritning. Vad är konstruktionsritningar, och hur använder man dem?

Ett byggprojekt kan vara gigantiskt, kosta många miljoner, sysselsätta hundratals eller till och med tusentals arbetare och ta flera år att slutföra och kräva stora mängder resurser. Det kan också vara mer blygsamt och byggas av ett litet team specialister med en snävare budget.

I vilket fall som helst börjar projektet som en idé, sedan en design och till sist ritningar som motsvarar det som man planerar att bygga.

Vi frågade Monika Mlakić, Bluebeam-guldpartner på Baldini Studios i Kroatien, om hennes tankar kring hur man tolkar konstruktionsritningar, ritningarnas värde under ett byggprojekts livstid och vilken skillnad Bluebeam Revu gör för processen med att läsa och tolka konstruktionsritningar. Här följer några redigerade utdrag. 

Monika Mlakić

Built-bloggen: Vad är konstruktionsritningar?

Monika: Konstruktionsritningar är en uppsättning avbildningar av ett byggprojekt som ger en grafisk översikt över hur en tillgång ska byggas.

Ritningarna används i projektets alla faser: från att man ansöker om bygglov hos de lokala myndigheterna, under tiden entreprenören bygger och hela vägen fram till överlämningen till beställaren. Konstruktionsritningar är juridiskt viktiga och är en av de mest centrala delarna av avtalet mellan uppdragsgivaren och entreprenören.

Ritningarna måste vara tydliga, exakta och samordnade så att man kan tolka dem rätt och undvika missförstånd.För att uppnå detta måste man hantera utkasten rätt.

Built-bloggen: Varför ska man använda ritningar och inte en 3D-modell för att tolka dem?

Monika: Innan CAD kom gjorde man konstruktionsritningar för hand. Idag kan en designer framställa alla nödvändiga konstruktionsritningar med hjälp av olika avancerade programvarulösningar.

På senare tid har byggnadsinformationsmodellering (BIM) och tillhörande program blivit ett viktigt verktyg i designfasen. Tack vare programvara kan designers nu automatisera processen med att skapa konstruktionsritningar med hjälp av BIM-modellen.

Men även om den 3D-modell som man får fram genom ett sådant program är användbar för visualisering och för att förstå utrymmet bättre, måste entreprenörerna få 2D-ritningar för varje stadium som följer efter det inledande designarbetet.

2D-ritningar används på alla byggarbetsplatser, och de lokala reglerna kräver ofta att de ska finnas till hands – även i länder där man uppnår BIM på nivå 2.  

Built-bloggen: Vilka är de grundläggande komponenterna i en konstruktionsritning?

Monika: En fullständig uppsättning konstruktionsritningar ska innehålla planritningar, höjdmått, sektioner och detaljerade ritningar för varje verksamhetsområde (arkitektur, konstruktion, mekanik, el, VVS och så vidare). 

Varje konstruktionsritning måste ha en etikett med information som skala, datum, ansvarig person, namnet på tillgången, revisionsinformation, ytterligare beskrivning och plats för underskrifter och stämplar.  

Varje ritat element har särskilda linjer och skrafferingsmönster som visar vilken klass elementet tillhör. Linjernas tjocklek, färg och skraffering är mycket viktiga för att de som arbetar på byggarbetsplatsen ska kunna få en klar bild av byggkraven.  

En av de viktigaste komponenterna i varje ritning är dess dimensioner. Utan dimensioner går ritningen inte att använda. Det måste finnas dimensioner för varje enskild del av ett ritningselement. Om några element är för komplexa ritas de ofta upp separat, i en mer detaljerad skala. 

Det är viktigt att konstruktionsritningen är enkel att läsa och mycket tydlig, så att byggnadsarbetaren vet hur den ska tolkas och sedan byggas, vilka material som ska användas och vad som krävs – utan att behöva gå tillbaka till arkitekten eller entreprenadchefen med frågor. Då slipper man förseningar.

Built-bloggen: Hur gör Bluebeam Revu det enklare för ingenjörer att läsa ritningar?

Monica: Tack vare Bluebeam Revu behöver ingenjörerna inte skriva ut ritningarna om och om igen. De har istället allt tillgängligt digitalt. Detta sparar inte bara tid och resurser – det betyder också att ett projekt kan levereras rätt vid varje steg i byggprocessen.  

Om man använder Bluebeam Revu kan alla göra markeringar direkt i 2D-ritningarna, exportera sammanfattningar automatiskt med hjälp av markeringslistan, lägga till bilder från byggarbetsplatsen, lämna över uppgifter till sina kollegor och – viktigast av allt – leverera sina projekt i tid och inom budget. Byggbranschen är en av världens minst digitaliserade branscher, och produktiviteten är lägre än den skulle kunna vara. Med Revu håller vi på att ändra på det. 

Built-bloggen: Vilka arbetsflöden hjälper ingenjörer att arbeta bättre?

Monika: Om vi analyserar varje stadium i byggprocessen kan vi se fördelar med att använda Revu i samtliga. Under design- och förkonstruktionsfaserna, då designers ritar varje del av tillgången och projektledarna hämtar in bygglov, är Bluebeam en jättebra lösning för dokument- och ritningshantering, mängdavtagning, automatiska beräkningar med verktyget Visual Search, jämförelse av dokument och revisioner genom överlagring av sidor och andra uppgifter.  

Tack vare Studio i Revu kan deltagarna komma åt alla dokument på en enda central plats, och alla som arbetar med projektet vet vilken version som är den senaste.  

När byggfasen börjar används Bluebeam på byggarbetsplatsen för bättre kommunikation mellan designkontoret och själva byggplatsen. Under den här fasen använder byggnadsingenjörerna främst markeringar för att kommunicera med andra deltagare och funktionen Studio-sessioner för att granska dokument live.  

I överlämnings- och driftsfasen har byggnadsoperatören tack vare Revu tillgång till all nödvändig dokumentation samlad på ett ställe, och fastighetsförvaltarna kan fortsätta att hantera tillgången med all information spårad och tillgänglig i Revu. Med hyperlänkar och bokmärken kan vi ta fram överlämningsdokument i ett format som är enklare för investeraren att navigera i.

Built-bloggen: Vilka är de främsta funktionerna i Revu för ingenjörer?

Monika: Enligt vår erfarenhet är de viktigaste Bluebeam-funktionerna för ingenjörer:  

  • Dokumenthantering i panelen Miniatyrvy  
  • Markeringar för tydligare kommunikation med andra deltagare  
  • Att skapa enkla skisser som ett komplement till dokumentationen  
  • Dokumentjämförelser mellan olika ritningsrevisioner  
  • Att ta mått från en PDF-fil  

Built-bloggen: Hur kan en ingenjör göra för att testa Bluebeam Revu och uppleva fördelarna?

Monika: Med ett 30-dagarsprov på Revu kan alla uppleva fördelarna med Bluebeam. Men jag måste varna för att när man väl har provat Revu, kan man inte tänka sig att jobba utan det.

Är Bluebeam Revu nytt för dig?