11 Revu-verktyg som förenklar ronderingsprocessen

Gör fältdokumenteringen smidigare med de här stegen som förenklar datainsamlingen och gör hela byggprojektet mer effektivt

Idag skulle jag vilja prata om rondering, kvalitetssäkring/kvalitetskontroll eller vad man än väljer att kalla det när man samlar in fältdata under eller efter byggprocessen.

Jag började min karriär inom detaljering av stålkonstruktioner. Då var jag ofta tvungen att hålla ordning på stora ritningsrullar, måttband, pennor och vattenpass för att mäta befintliga förhållanden. 

De här måtten tog jag sedan med mig tillbaka till kontoret för att se till att de räcken och trappor som tillverkades passade perfekt. Det här var förstås innan det kom ny teknik inom BIM och laserskanning.

Hur har då Bluebeam Revu bidragit till bättre dokumentering av fältdata?

Här är 11 av mina favoritverktyg i Revu som gör insamling och distribution av fältdata enklare.

Standardiserade ritningssymboler kan ersätta långa skrivna anteckningar. Det blir mer konsekvent och läsligt och det går fortare. Symbolerna kan skapas manuellt i förväg eller i farten. För att spara så mycket tid som möjligt rekommenderar jag att du bygger symbollistan i Microsoft Excel. När du importerar .csv-filen skapas automatiskt långa listor över symboler med tillhörande kommentarer.

Bädda in bilder, 360-gradersbilder och till och med video där ljudet ger en tydlig beskrivning av förhållandena på fältet. Flipbook är ett snyggt sätt att lägga till många bilder direkt där de ska tillämpas i ritningen istället för att gömma undan dem någonstans med ett referensnummer.

Skapa en mall för PDF-formulär för att snabbt kunna fylla i den information som behövs. Innan jag sparar mallen brukar jag lägga till en tom sida efter formuläret. Då finns det plats att infoga en relaterad bild eller ögonblicksbild från en ritning, eller detaljer som moln och andra markeringar. Spara mallen i din mallmapp så att du alltid snabbt kan komma åt den.

På tal om ögonblicksbilden kan du snabbt ta en skärmbild av det aktuella området i ritningen och spara den direkt i urklipp. Klistra in bilden i din informationsförfrågan, i en skriven rapport eller direkt i ett e-postmeddelande. Dina markeringar följer med, så att formuläret exakt motsvarar det som finns i den stora ritningen.

Använd Studio-projekt för att hålla data organiserade och tillgängliga för alla intressenter. En digital kontrollpanel är ett utmärkt sätt att organisera allt i ett visuellt format som liknar en webbplats.

Före varje rondering skapar du ett lager, namnger det med datum och anger det som Aktuell. Då registreras alla markeringar i ett isolerat lager. Genom att stänga av och sätta på olika lager kan du spåra framdrift.

Skapa utrymmen för att spåra var i ritningen dina markeringar finns. Om du går in i ett rum på byggarbetsplatsen och vill ha all information som är kopplad till det rummet är det bara att sortera markeringslistan efter utrymmen.

Skapa anpassade kolumner för att spåra individer eller eventuellt underleverantörer som ansvarar för olika ändringar och korrigeringar.

Skapa anpassade statusar för att spåra förloppet i dina projekt, oavsett om du använder dem för att markera saker som slutförda för dig själv eller för den entreprenör som äger dokumenten. När du ändrar en status stämplas ändringen automatiskt med tid, datum och författare. Statusuppdateringarna kan inte redigeras eller tas bort av någon annan.

En anpassad teckenförklaring är ett utmärkt sätt att visa markeringslistan visuellt direkt på bladet. Det kan omfatta en beskrivning av symbolen eller till och med antalet gånger som den har placerats ut.

Till sist är rapporter utifrån Markeringslistan extremt kraftfulla i Bluebeam Revu. Att skapa en PDF-sammanfattning för alla markeringar i ritningen kan vara ett smidigt och enkelt sätt att överföra information till andra i teamet. Det gäller särskilt om du inkluderar en mediasammanfattning, vilket gör att alla bilder bäddas in i dokumentet.

Det kan hända att du redan använder en del av de här tipsen. Jag hoppas att du har lärt dig några till för att göra rondering, kvalitetssäkring/kvalitetskontroll eller vad man än väljer att kalla insamling av fältdata under eller efter byggprocessen.

Om du gillar de här tipsen och vill se de tekniska stegen kan du ta en titt på min YouTube-spellista från förra sommaren.

Troy DeGroot

Troy DeGroot är Bluebeam Certified Consultant, Bluebeam Certified Instructor och Implementation Specialist. Troy arbetar med projektledare, BIM-/VDC-chefer och CEO/CIO för att höja produktiviteten, öka förutsägbarheten och maximera programvarutillämpningen.

Det här är det perfekta arbetsflödet för dokumenthantering för ditt byggprojekt.