Införa PDF:er i Bluebeam Revu

Vad innebär det att ”införa” i ett dokument i Bluebeam Revu?

Inom byggbranschen är det viktigt att kunna göra data i ett PDF-dokument permanenta, och att ”införa” i Revu är det bästa sättet

Får du ibland dokument som innehåller vyportar eller lager som har förts över från CAD-programvara genom tryckprocessen? De kan fördröja arbetet och orsaka förvirring kring vad som är tänkt vara synligt eller dolt.

Den snabbaste lösningen är att införa i dokumenten. Vad innebär det?

Mitt sätt att förklara införa-funktionen är att likna dokumentet vid en whiteboard, där alla markeringar vi gör i Revu placeras ovanpå dokumentets innehåll, precis som om man skriver med whiteboardpennor.

När vi istället ”inför” markeringar permanentar vi så att säga de här markeringarna som om de var skrivna med spritpenna. När de har sparats går det inte att återställa originalet.

Se det som att gå från whiteboardpenna till spritpenna.

Men varför vill man införa i ett dokument, förutom för att undvika förvirring och minska filstorleken?

Det första och självklara svaret är att du kan ha lagt till en bild av en underskrift eller annan känslig information. Dessutom kanske du har information om anbud eller bygghandlingar som du inte vill att någon ska kunna redigera eller radera.

Med Revu får du fler alternativ än infört eller inte: det finns stor flexibilitet, som att återställa införande, införa till ett lager, införa valda markeringar eller införa allt.

För att utforska dessa alternativ ska vi ta en titt på fönstret Sammanfoga markeringar.

I dokumentmenyn längst upp i Revu går du längst ner i menyn och väljer Inför (Ctrl + Skift + M). Om du har Revu Extreme kan du välja Sammanfoga markeringar i batch-menyn. Du behöver inte ha dokumenten öppna för att införa dem, såvida du inte vill välja specifika markeringar att införa eller återställa.

I avsnittet Filer kan du lägga till Öppna filer, Mapp eller till och med Mapp och undermappar i listan för att skapa en batch och införa hela listan. Jag vill oftast inte att alla öppna filer ska införas när jag väljer Öppna filer. Då markerar jag dem som jag inte vill ha med i listan och klickar på Ta bort.

Avsnittet Alternativ. Markera den översta kryssrutan Typ om du vill införa allt. Då markeras alla kryssrutor och samtliga objekttyper kommer att införas. Du kan avmarkera individuella objekt efter behov. Notera att Formulärfält, längst ner på listan, inte kan återställas. Det innebär att fälten inte kan återställas när de har sparats.

Avsnittet Inför: med olika alternativet för införing. Där kan du se hur flexibel processen kan var utan att behöva införa allt:

Alla markeringar Detta alternativ fungerar precis som det låter och inför alla markeringar.

Exkludera filtrerade markeringar Om du har skapat en lista med markeringar med hjälp av ett filter och väljer detta alternativ så används filtret för att välja vilka markeringar som införs i dokumentet.

Valda markeringar. Du kan dra för att rita ett fönster eller använda skifttangenten för att välja flera markeringar kan du klicka på Införa-knappen. Då införs bara de markeringar du har valt, utan att justera filter, stänga av lager eller dölja markeringar som du inte vill införa.

Till sist kan du välja mellan ett par inställningar för utdata:

Tillåt återskapande av markeringar (återställ markeringar). Detta kan användas om du vill kunna redigera markeringarna senare. Kom ihåg att om du tillåter återställning så kan vem som helst som tar emot ritningarna återställa införingarna.

Inför som ett lager. Istället för att trycka in markeringarna till originalet kan du skicka dem till ett nytt (eller ett befintligt) lager, så att du har möjlighet att visa eller dölja dem.

Visa egenskaper i popup-fönster gör att du kan se metadata för markeringarna genom att hålla markören över de införda markeringarna. Det är ett bra alternativ för att lägga till information utan att skapa oreda i dokumentet eller tillåta att det redigeras.

Ett exempel är ett diagram över kontorsplatser. När du håller markören över ett namn kan en anteckning visas med information om IT-utrustning, telefonnummer eller andra kontaktuppgifter. Du kan även visa information om befintlig utrustning i en P&ID-plan eller registrera information och ronderingskoder på en trygg plats.

Inför media som en bifogad fil är en av mina favoritfunktioner. Den samlar alla bilder du har bifogat till dina markeringar och lägger till dem i en särskild rapport, en ”mediasammanfattning”. På så sätt kan bilder skickas med dokumentet utan att du behöver komma ihåg att bifoga filerna.

Jag hoppas att detta hjälper dig att förstå flexibiliteten och kraften i den till synes enkla funktionen införande, och att du har fått idéer att använda i dina arbetsflöden.

Troy DeGroot

Troy DeGroot är Bluebeam Certified Consultant, Bluebeam Certified Instructor och Implementation Specialist. Troy arbetar med projektledare, BIM-/VDC-chefer och CEO/CIO för att höja produktiviteten, öka förutsägbarheten och maximera programvarutillämpningen.

Batch Link Revu

Du kommer att gilla funktionen Batch Link i Revu.