Designa en lägenhet med telefonen

Ny webbaserad teknik siktar på att lösa Londons bostadskris.

Världens befolkning fortsätter att öka och i storstäderna är det svårt att tillgodose det enorma behovet av bostäder. London är ett typexempel på problemet, efterfrågan på nya bostäder överstiger 50 000 per år. Staden har därför satsat på en innovativ teknik som skulle kunna bli helt avgörande för att lösa bostadskrisen. Det handlar om en teknik som inte bara riktar sig till ingenjörer och designers utan är gratis och tillgänglig för alla som har tillgång till internet.

Lösningen är en webbaserad app som heter PRISM. I PRISM-appen kan användaren rita upp förstklassiga, fabriksbyggda bostäder som följer regeringens progressiva byggstandarder.

Idén till appen kom genom en rapport från 2017 av London Assembly Planning Committee. Rapporten bekräftade att bristen på bostäder har lett till orimliga levnadskostnader och föreslog standardiserad design och en större användning av förtillverkade material som ett sätt att få fart på byggandet.

I enlighet med dessa principer växte PRISM fram under ett 20 månader långt samarbete mellan ingenjörs- och designföretaget Bryden Wood, byggkonsulten Cast och medarbetare till Londons borgmästare Sadiq Khan.

Mark Farmer, som är VD för Cast, beskrev vad som varit drivkraften bakom PRISM: ”Att modernisera Londons byggbransch är livsviktigt om staden ska kunna lösa sina växande problem med bristande resurser, utbildning, mångfald och konstruktionskvalitet. Med den här appen kan designers fokusera på den estetiska kvaliteten och samtidigt överväga förtillverkade byggsystem och komponenter. Det ger ett mer produktivt och förutsägbart bostadsbyggande och bättre resultat för London.”

Hur fungerar PRISM?

Appens enkla gränssnitt går att nå via dator, surfplatta eller telefon – vilken enhet som helst som har en webbläsare. ”Utmaningen är så stor att vi bara kan lyckas om vi samarbetar”, sa Jami Cresser-Brown, chefsarkitekt på Bryden Wood, angående beslutet att tillåta fri användning av tekniken. ”Alla kan delta i designprocessen och innovationsstadierna som följer.”

Väl inne i appen kan vem som använda dess två huvudfunktioner. Med den första funktionen skriver användaren in de data som behövs som referenspunkter för placering och design av projektet. Användaren kan välja en plats på en Londonkarta, eller ladda upp en egen karta. Man kan till och med leka med det tilltänkta området och radera befintliga byggnader eller rita upp tomtgränser.

PRISM is a web-based app that aims to allow users to plot the creation of high-quality, factory-built homes within a city that conforms to the government’s building standards.

PRISM är en webbaserad app där användare kan rita upp förstklassiga, fabriksbyggda bostäder i enlighet med regeringens byggstandarder, inne i staden.

När platsen har definierats kan användaren sätta igång att mata in designspecifikationer; till exempel åt vilket håll byggnaden ska vara vänd, antal våningar, indelning i enheter, lägenhetsutrymmen och om det ska finnas balkong.

Som avslutning på den här inledande funktionen väljer användaren slutligen vilka materialtyper som ska ingå i bygget.

Att samla in all den här informationen är viktigt för att appens andra funktion ska fungera. Där genereras en modell av byggnaden som inte bara är byggd enligt de data som användaren har angivit utan också uppfyller de krav som staden ställer.

Förhoppningen är att designers och utvecklare ska kunna snabba på den tidiga designprocessen, i enlighet med uppgifterna i den här första efterlevnadskontrollen, och i stort sett göra att bostäder kan byggas dubbelt så snabbt.

Fliken Systemization Analysis (systematiseringsanalys) i den här delen av appen är också spännande. Under den fliken får användaren förslag på vilka offsite-processer och förtillverkade material som skulle kunna fungera för projektet. Eller som Martyn Day, skribent på AEC Magazine, beskriver det: ”ett intuitivt trafikljussystem [som visar] vilka moderna byggtekniker som skulle passa bäst.”

Global expansion?

Storbritannien har redan investerat i utveckling av fabriker för konstruktion och förtillverkning i hela landet. Det innebär att appen kan skapa en stark koppling mellan produkterna och utvecklarna som använder dem.

För närvarande är PRISM endast tillgängligt som verktyg för Londonbaserade projekt, men innovationen bakom har potential att kunna användas globalt. Många städer i USA och på andra platser möter samma problem. I San Francisco och angränsande Bay Area är till exempel förhållandet mellan nya jobb och nya bostäder 3,5:1.

För att få bukt med problemet måste man helt klart söka nya vägar inom nybyggande.

”Tekniken har revolutionerat så många sektorer, från finans till bilindustri”, säger Cresser-Brown. ”Det är dags att något liknande händer i byggbranschen. Det är vår enda möjlighet att möta efterfrågan på bostäder och annan social infrastruktur.”

Även om det ofta är lättare sagt än gjort att tillämpa ny teknik finns det så många fördelar med PRISM att appen säkerligen kommer att bli ett lockande alternativ för många som vill göra ett avtryck inom bostadsbyggande.