Så blir digital teknologi skalbar: del 3

Nu när du har hittat och infört en teknologisk lösning är det dags att ta reda på om du har fått avkastning på investeringen. Så här gör du.

Digital transformation kräver en ekonomisk investering som din organisation utan tvekan hoppas få tillbaka och tjäna på. Börja med att identifiera hur en bra investeringsavkastning ser ut på projekt- och organisationsnivå. På så sätt kan man uppnå flera vinster samtidigt.

Sätt en budget och fastställ nyckeltal för att mäta investeringsavkastningen. Din lösningsleverantör kan hjälpa dig att identifiera de mest relevanta nyckeltalen. Ställ dig sedan några väl valda frågor för att fastställa och spåra investeringsavkastningen:

  • Vilka är de långsiktiga affärsbehoven för den lösning som du planerar att införa?
  • Om du dokumenterar behoven, kan du då regelbundet utvärdera hur långt ni har kommit?
  • Var behoven och de önskade resultaten samma för ett halvår sedan som idag?
  • Har sättet ni behöver leverera projekt eller arbeten på förändrats?
  • Vilka snabba vinster kan ni uppnå när det gäller produktivitetshöjningar, minskade kostnader och risker eller kvalitetskontroll?
  • Fortsätter lösningen att leverera värde när ni når digital mognad eller kommer ni att behöva nya verktyg?
  • Finns det löpande utbildning och kommunikation på plats för att säkerställa att ni får ut så mycket som möjligt av lösningen?

Rätt teknologi kan bidra till att bygga granskningskedjor, upptäcka hanterade risker, säkerställa efterlevnad och i slutändan driva på inlärningen för att göra projekt mer effektiva. Större värde samt produkter och resultat av högre kvalitet ger avkastning på era investeringar.

Fallstudie: Hilson Moran jämför analogt och digitalt arbete sida vid sida

Hilson Moran är ett stort företag i Storbritannien som sysslar med el och VVS. Företaget ville gå över från pappersbaserad till digital projektleverans, och spåra resultaten av att använda programvara. De befann sig i ett unikt och idealiskt läge för att göra en jämförelse: två liknande projekt och team som arbetade för samma kund.

Det analogt baserade teamet utnyttjade sin erfarenhet, skissade upp planer med sina befintliga system och slog ihop resultaten. Det digitala teamet använde Bluebeams Studio-sessioner för att genomföra projektet i en molnbaserad samarbetsmiljö.

Bluebeam Studio visade sig vara nästan 60 % mer effektivt vid en direkt jämförelse. Att använda Studio-sessioner beräknas kunna minska Hilson Morans papperskostnader med 50 % under en femårsperiod.

Att arbeta i en säker realtidsmiljö och prenumerera på Studio Prime bidrog också till att snabba på företagets samarbete mellan olika kontor. Hilson Moran samordnade design, granskning och samarbete mellan flera kontor i Storbritannien – London, Farnborough och Manchester – samt med kontoren i Qatar och Abu Dhabi, vilket gjorde att arbetsflödet kunde ”följa solen”.

IT-avdelningen införde administrativ styrning av användaråtkomsten till Studio-sessionerna, så att bara behörig personal kunde använda verktyget. Inom 18 månader hade Hilson Moran distribuerat Bluebeam som standardprogram för projekt inom organisationen.

Håll utkik efter den sista delen av den här serien om skalbar digital teknologi.

Läs Bluebeams kompletta guide till skalbar digital teknologi.