Omvandla markeringar till mätvärden i Bluebeam Revu

Så omvandlar markeringar till mätbara data och projektinsikter.

Även om ett projekt innehåller sida upp och sida ner med markeringar i form av textrutor, bildtexter och mått, är det inte alltid som data och insikter fångas upp i praktiken. ”Vad beror det på?” frågar sig Katie Wood, Construction Engineer på Turner. ”Det handlar om riktigt bra rådata, men finns det något man kan göra för att automatisera det här på ett bättre sätt?”

Katies kostnadseffektiva svar kom i form av att kombinera styrkan hos markeringslistan i Bluebeam Revu med program för business intelligence (BI) som Microsoft Power BI. ”Ingenjörer och underleverantörer går in i markeringarna och ändrar informationen varje dag. Det är där vi hittar en möjlighet att ansluta till datakällor, bygga insiktsfulla rapporter och sedan engagera våra team i att fatta beslut som påverkar insikterna.”

Fördelar med att omvandla markeringar till mätvärden:

  • Intressenterna får enkelt tillgång till insikter som de kan använda för att fatta beslut.
  • Man kan mäta framsteg och driva resultat.
  • Medvetenheten om eventuella problem med ett projekt höjs.
  • Teamets ansvarskänsla ökar.

Vi jobbar alla i någon form av team, så man måste bygga insikter som hjälper människor att fatta beslut.

Katie Wood, Construction Engineer på Turner

Så fungerar det

Med markeringslistan i Revu kan användare ange status, tilldela ansvar och visa mått och kommentarer – alltsammans i ett och samma samarbetsvänliga digitala utrymme. Som datakälla innehåller markeringslistan information som kan överföras till BI-programmet för att skapa insikter. Användarna kan exportera hundratals, eller till och med tusentals, markeringar från markeringslistan i form av en CSV-fil. Dessa data kan sparas till ett filhanteringsmål som SharePoint och Power BI-rapporten kan ställas in på att uppdateras för att hitta dem.

En rapport kan spridas till alla team och ge en förståelse av projektets resultat, material, installationskostnader och i stort sett vad som helst som är av värde för en förbättrad process. ”Potentialen är obegränsad”, menar Katie. ”Genom att digitalt fånga upp fältsamordning och framsteg i en PDF-fil får man ett bättre arkiv över informationen. Man får in data varje dag från byggarbetsplatsen och kan mäta och göra förbättringar inom alla områden som påverkar projektets genomförande.”

 Katie Wood omvandlar också markeringar till mätvärden vid beräkning av resursbehov. Efter att ha ritat upp geometriska gränser för ett rum och skapat anpassade kolumner i markeringslistan använder hon funktionen Teckenförklaring för att visa ytmått och materialkostnader i form av en tabell direkt i PDF-filen, som uppdateras i realtid medan materialberäkningen fortsätter.

Funktioner för omvandling till mätvärden som Katie Wood inte kan leva utan:

  • Bluebeam Studio – i Revu kan projektteam granska, markera, ändra och uppdatera samma filer samtidigt i molnet i Studio. Därmed kan projektets intressenter dela Studio-sessioner med underleverantörer, designers och byggherrar som kan delta och göra tillägg till de data som samlas in i markeringslistan.
  • Batchsammanfattning – när man har lärt sig exportera från markeringslistan kan man använda Batch-menyn för att exportera flera PDF-filer och sedan köra dem genom samma datamodell i BI-programmet. ”Det där visade sig vara helt avgörande”, säger Katie. ”Det har sparat mig massor av tid.”
  • Slå samman data – flera PDF-formulär i en mapp kan databearbetas samtidigt med hjälp av funktionen för sammanslagning av data. ”Man kan analysera alla svar man har fått genom formulären och få ut alltihop i ett enkelt kalkylblad”, tillägger Katie.

För Katie är själva syftet med att skapa markeringar att dela information. ”Om vi alltid delar med oss av den projektinformation som lär oss hur vi ska bygga hjälper vi inte bara oss själva utan också våra hantverkare och klienter”, förklarar Katie.