PDF-filer i 3D med Revu

Uppnå större tydlighet med PDF-filer i 3D i Bluebeam Revu.

3D-modellering utgör en väsentlig del av den moderna design- och byggbranschen. Möjligheten att visualisera komplicerad projektlogistik, data och infrastruktur har gjort det här formatet för digital projektframställning till ett måste vid samordning. Det har till och med blivit en leveransparameter som vissa byggherrar begär som standard. De här visuella representationerna kan ge en fantastisk inblick i ett projekt ur alla vinklar, tillsammans med data som är användbara för olika projektpartners.

Visste du att de här modellerna nu kan delas upp i mindre och mycket mer lätthanterliga PDF-filer samtidigt som alla data bevaras? Det är möjligt med hjälp av Bluebeam Revu, säger Chris Lindo, Application Specialist på CADD Microsystems. ”PDF-filer i 3D utgör en grafisk representation av en modell”, säger Chris. ”Därmed kan vi använda de visuella fördelarna med en modell, men i ett mer kompatibelt filformat.”

Vad du bör och inte bör göra med PDF-filer i 3D:

  • Gör inte din 3D-PDF för stor. Stäng av de element som du inte tänker granska i 3D, eller som du inte behöver i nästa led. Några av de största bovarna som får filerna att svälla är möbler och armaturer.
  • Försök inte klämma in allting i en och samma 3D-PDF. Isolera olika delar av byggnaden istället för att försöka exportera hela modellen till en enda 3D-PDF.
  • Exportera dina BIM-data. Då förblir modellens data intakta (även COBie).
  • Namnge dina vyer och komponenter för enklare manipulering.
  • Hantera dina vyer genom att skapa anpassade synvinklar. Använd fliken Visa 3D-modeller för att söka efter modellelement. Elementen markeras då i modellvisaren medan andra element blir genomskinliga.

Proffstips: ”Kom ihåg att du kommer att behöva stänga av och sätta på saker, och göra saker synliga eller osynliga, på det sätt som du vill”, påpekar Lindo. ”Om arkitektur- och strukturelement finns med i modellen kommer de också att exporteras.”

Filstorlek och begränsningar

Två hinder för att använda 3D-modeller är att de skapas i designprogram och att de ger stora filer. Och det kan vara tungt att hantera. Designprogram är kostsamma, och det är bara några få bland medarbetarna som har rätt utbildningsbakgrund för att bli kompetenta slutanvändare.

Dessutom är filerna för 3D-modeller i designprogram jättestora, vilket kan göra att slutanvändare med mobila enheter eller mindre processorkraft inte alls kan använda dem. ”Bluebeam Revu innehåller integrationer med Revit och AutoCAD som kan användas för att skapa modeller och exportera dem till Revu”, säger Chris. ”Då kan man använda en mindre och mer lätthanterlig filstorlek som ändå är lika snygg och innehåller samma information som modellen.” Revu har också en integration med Navisworks, som är ett populärt verktyg för samordning bland entreprenörer.

Vyer och anpassningar

En sak som är tilltalande med en 3D-modell är att det går att titta på den ur alla vinklar, och sätta på olika komponenter för anpassade vyer och data. Detta kan man också uppnå med PDF-filer i 3D, påpekar Chris. ”Vi kan använda plugin-integrationerna mellan designprogrammen och Revu. På så sätt kan vi skapa vyer, byta renderingsläge, skapa markeringar och anpassa granskningar, även för ritningsgranskningar inom PDF-filerna i 3D.”

Låt din 3D-PDF göra jobbet

Möjligheten att skapa en 3D-PDF med modelldata och anpassade vyer gör det här verktyget för projektsamordning bättre än 2D-format av flera olika skäl. En komplicerad infrastruktur som inte går att visualisera i en platt ritning eller på ett papper kan identifieras genom att vrida på och manipulera en PDF-fil i 3D.

Det här är särskilt användbart när olika system ska skiljas från byggnadsstrukturen, till exempel VVS-installationer, rördragning eller särskilda elinstallationer som kräver komplexa lednings- och rördragningar. Byggherrar eller klienter som inte har CAD kan tack vare Revit- och Navisworks-funktionerna ändå använda en 3D-PDF som visuellt stöd. Det underlättar vid statusuppdateringar, statusrapporter och informationsförfrågningar.

PDF-filer i 3D kan också lättare användas på byggarbetsplatsen och hjälpa hantverkare att förstå viktiga behov vad gäller samordning och installation eftersom filformatet kan visas på en surfplatta och inte kräver någon dyr maskinvara. ”Genom Revu får slutanvändaren verkligen ett effektivt men mer realistiskt alternativ för att visa projekt i 3D”, avslutar Chris. ”Tack vare att det går att bevara data, manipulera vyer och lätt komma åt filer tycker jag att det här är ett fantastiskt verktyg för projektteam.”

Chris Lindo är Application Specialist på CADD Microsystems, en Bluebeam Platinum Partner.