Materialberäkningar är Bluebeam Revus bäst bevarade hemlighet

Deepak Maini, kvalificerad maskiningenjör sedan 20 år, delar med sig av tips och tricks

En gång för många år sedan gav en nybliven husägare sin entreprenör en PDF-fil för installation av ett trägolv. Entreprenören lovade att göra en materialberäkning, men behövde också göra ett hembesök för att kontrollera måtten på plats.

Husägaren blev förvånad och frågade företaget varför hembesöket var nödvändigt. Förklaringen han fick var att det skulle han förstå när de kom.

Företaget mätte på platsen och kom fram till att materialberäkningen låg 22 % över den ursprungliga.

”Jag insåg att de inte hade rätt verktyg”, säger husägaren. ”Om jag hade känt till Revu då, skulle jag ha talat om för dem att de inte bara slösade bort sin egen tid utan även min. Om man använder det här verktyget blir beräkningen mycket mer exakt.” Husägaren var Deepak Maini, som är kvalificerad maskiningenjör sedan 20 år tillbaka.

Numera känner han inte bara till Bluebeam Revu – han förlitar sig också på det för exakta materialberäkningar. Deepak är idag National Technical Manager på Cadgroup Australia, och är en stark förespråkare av att använda Revu för exakta materialberäkningar. Genom att använda de digitala verktygen i Revu kan man undvika de kostsamma misstag som pappersbaserade processer ofta medför, särskilt när det gäller stora eller komplicerade projekt.

Deepaks tips och tricks för materialberäkning i Revu

  • Kalibrera PDF-filen – Lita inte på att ritningarna har rätt skala. Den här processen garanterar att dina mått är korrekta.
  • Skapa anpassade verktygssatser – Underlätta smidigt samarbete mellan alla projektintressenter genom att skapa och distribuera en verktygssats för materialberäkning som kan standardiseras och användas i hela företaget, även under framtida projekt.
  • Använd anpassade kolumner – Få en detaljerad kostnadskalkyl direkt. Kolumnerna i markeringslistan är mycket anpassningsbara. Med värden inlagda i de anpassade kolumnerna kan användarna se kalkyler för material och priser direkt.
  • Använd VisualSearch – Hitta snabbt det totala antalet belysningsarmaturer eller eluttag i ett helt anbudspaket genom att låta Revu söka efter visuella signaler eller objekt.

Kalibrera PDF-filen

”Man kan inte alltid veta om ritningarna har skrivits ut i rätt skala eller inte”, säger Deepak. ”Genom att kalibrera kan vi vara säkra på att vi använder rätt skala och får fram rätt mått.”

Revu ger automatiska uppmaningar om att ställa in skalan, och det går att kalibrera en PDF-fil enligt en enda skala eller dela upp X- och Y-skalan efter behov. Det går också att ställa in skalor för flera olika mått i en och samma PDF-fil med hjälp av vyportar. ”När det gäller att göra materialberäkningar för olika ytor och områden finns det några riktigt smarta verktyg som kan användas för att fästa markeringar vid områdenas hörnpunkter och på så sätt väldigt lätt få fram måtten”, tillägger Deepak.

Anpassade verktygssatser

Att göra materialberäkningar kan vara en repetitiv process. Om många personer arbetar med flera anbudspaket samtidigt kan en standardiserad uppsättning verktyg göra arbetet konsekvent och effektivt för alla. Markeringar, t.ex. skrafferingsmönster i olika färger, och symboler, t.ex. belysningsarmaturer, kan sparas som en anpassad verktygssats i Revu och till och med delas med andra användare.

”Om man ska mäta en yta där det ska läggas mattor måste man ha ett verktyg som anger om det handlar om en matta av typ A eller typ B”, säger Deepak. ”När man har gjort alla inställningar kan man sedan standardisera processen för materialberäkning i hela teamet för att se till att alla gör beräkningarna med rätt verktyg. Då uppnår man konsekvens inom företaget.”

Anpassade kolumner

Användarna kan också direkt få veta den uppskattade kostnaden för material i Revu genom att ställa in anpassade kolumner i markeringslistan. Då kan en användare koppla en materialberäkning för en viss typ av matta till enhetspriset för den mattan och få fram ett ekonomiskt värde för beräkningen.

”Så fort du har beräknat materialåtgången ser du kostnaden för den aktuella kvantiteten direkt framför dig. Man kan välja att visa kalkylen i en tabell i ritningen och kan då se med en gång hur mycket det kommer att kosta”, säger Deepak.

Kvantiteten och enhetspriset kan tillsammans med övrig information i de anpassade kolumnerna exporteras från Revu till Excel, och länkas dynamiskt så att värdena uppdateras medan materialberäkningen fortsätter.

VisualSearch

”Det finns många program som erbjuder textbaserad sökning, men inte lika många där det går att göra visuella sökningar”, säger Deepak. ”Att upptäcka det var mitt stora aha-ögonblick i Revu.”

Med funktionen VisualSearch går det att söka efter alla förekomster av en viss visuell signal eller ett objekt i ett dokument. När man har hittat alla förekomster av ett objekt kan man använda en åtgärd som ett antalsmått.

”Jag blev uppringd av en kund som skulle lägga ett anbud på ett jättestort jobb. Han hade en PDF-fil som bestod av 56 olika blad och ville göra en materialberäkning”, berättar Deepak. ”Specifikt ville han söka på särskilda symboler, till exempel för eluttag. Med hjälp av VisualSearch kunde han dra ut en ruta runt det objekt som han ville söka efter, inte bara på just det bladet. Det tog honom omkring 2,5 minuter att få fram ett antalsmått på ungefär 2 870 objekt på de 56 bladen. Föreställ dig att göra det manuellt. Det skulle bara inte gå.”

Deepak Maini är National Technical Manager på Cadgroup Australia, en Bluebeam Platinum Partner.

Titta på vårt inspelade webbinarium för mer information om materialberäkning.