North America's largest living wall

Här kommer Nordamerikas största levande vägg

Det planeras en levande vägg för en ny andelsfastighet i Texas som är så stor att dess förespråkare menar att den kan bidra till att rena områdets luftföroreningar

Senare i år kommer Rastegar Property Company  i Austin, Texas att inleda konstruktionen av en andelsfastighet i Emerald Bracelet, ”smaragdarmbandet”: en mängd gröna ytor i centrala Dallas som tillsammans bildar en ring.

Fastigheten kommer att innehålla en så kallad fickpark som sträcker sig vertikalt upp längs byggnaden, och som utvecklaren menar kommer att bli den största levande väggen i Nordamerika. Rastegar har slagit sig ihop med det Chicagobaserade designföretaget Zauben för att skapa den gröna väggen, som kommer att bestå av ungefär 40 000 växter anpassade till klimatet i Texas.

Länge leve levande väggar

Levande väggar har länge varit populära i Europa och Sydostasien, men har enligt Zaubens CEO Zach Smith först på senare tid blivit en trend i USA, när designers och utvecklare söker efter innovativa och snygga sätt att uppfylla mer miljövänliga byggstandarder. Under de senaste åren har en våg av förordningar om gröna tak svept genom olika storstäder i landet, från San Francisco till Denver och New York.

En skiss av den nedre delen av en andelsfastighet med 26 våningar i området Emerald Bracelet, en slinga med grönytor i centrala Dallas, som utvecklaren Rastegar i Austin, Texas planerar att börja bygga senare i år.

För Rastegar ingår hållbarhet i företagets etiska grundsyn, berättar Josh Eadie, Vice President of Real Estate. Som en del av det kan gröna väggar och tak bidra med en mängd miljömässiga och ekonomiska fördelar.

Levande väggar är isolerande, och håller byggnader svala under sommaren och varma på vintern. De kan medföra lägre energiförbrukning och sänkta kostnader. Dessutom kan de absorbera regnvatten och minska risken för översvämning. Slutligen kan levande väggar motverka den urbana värmeöeffekten Den innebär att storstäder täckta av asfalt absorberar mer av solens strålar och därmed blir betydligt varmare än mindre orter på landsbygden.

”Om man på Manhattan skulle byta ut hela stadens glashorisont mot gröna tak skulle man sänka stadens temperatur med så mycket som åtta grader”, säger Smith.

Bekämpa luftföroreningar

Levande väggar kan också hjälpa städer att bekämpa luftföroreningar. Växterna kan filtrera luften både inomhus och utomhus och extrahera koldioxid, kvävedioxid och partikelföroreningar från atmosfären.

Dallas har mycket föroreningar.

Texas släpper enligt U.S. Energy Information Administration ut mer koldioxid än någon annan delstat. Dallas, delstatens största storstadsområde där även staden Fort Worth ingår, är en av de mest förorenade regionerna i landet. Texas har dock gjort stora ansträngningar för att rena sin luft – antalet dagar med hög ozonhalt i Dallas-regionen har enligt American Lung Association fallit under de senaste 20 åren.

Storstadsområdet Dallas, Texas har några av de värsta luftföroreningarna i hela landet. Byggnadens utvecklare hoppas att dess levande vägg med 40 000 växter kan bidra till att rena den omgivande luften.

Stigande temperaturer kan dock ändå leda till att mer ozon bildas, och därmed undergräva de vinster som myndigheterna i Texas har kämpat så hårt för. Klimatförändringarna kommer att göra det ännu svårare för staden att rena sin luft.

När byggnadens levande vägg har installerats förväntas dess 40 000 vintergröna växter producera drygt 500 kilo syre varje år, och avlägsna ungefär 700 kilo koldioxid ur atmosfären. Det motsvarar förbränningen av bara lite mer än 360 liter bensin – en droppe i havet för Dallas bilcentrerade kultur och transportinfrastruktur.

Växterna kommer att odlas i mineralull, en sorts jord av vulkanisk sten som håller kvar vätska, så att väggen inte behöver vattnas lika ofta. Väggen kommer också att vara utrustad med Internet of Things-teknik i form av en rad sensorer som samlar in data om jordens och växternas hälsa liksom om fuktnivåer och solljus. Trädgårdsmästarna kan använda informationen för att sköta växterna på ett målinriktat sätt.

En rendering av lägenhetshuset med 26 våningar som ska byggas i Dallas som en del av utvecklingen av Emerald Bracelet. Projektet kommer bland annat att omfatta en ca 8 kilometer lång vandrings- och cykelled som följer den inre ringvägen i centrala Dallas.

Byggnadens utvecklare vet att inte ens Nordamerikas högsta levande vägg kommer att kunna lösa stadens luftföroreningsproblem. Men de hoppas att den kan vara till hjälp, samtidigt som den är ett exempel på vad som är möjligt med framtidens gröna byggnader.

”Vi hoppas kunna bli trendsättare”, säger Josh Eadie.

Att lägga till levande väggar och tak till en byggnad kan ändå bli en dyr affär som medför höga initiala installationskostnader och noggrant underhåll. Men Zauben menar att de har utvecklat system som gör levande väggar i den här storleksklassen både fysiskt och ekonomiskt genomförbara.

Rastegar känner sig säkra på att stadsborna kommer att sätta värde på en sådan här naturinjektion, som forskning har visat gynnar både den fysiska och den mentala hälsan.

”Det är vettigt både ur ett affärsmässigt perspektiv och när det gäller socialt ansvar”, säger Josh.

Det här är Los Angeles hemliga vapen i kampen mot klimatförändringarna.