Återerövra innovationerna – bortom det högteknologiska

I den här serien i fyra delar utforskar vi hur innovation i byggbranschen verkligen ser ut, och varför det inte alltid blir som man tänkt sig

Illustration av Kim Salt

Vad tänker du på när du hör ordet innovation?

I dagens föränderliga värld finns en ständigt närvarande fascination för den senaste tekniken – artificiell intelligens, självkörande fordon, drönare, prediktiv analys och maskininlärning, för att bara nämna några exempel. Därför kan det ofta kännas som om innovation är ett begrepp som bara används för att beskriva ett fåtal avancerade produkter med potential att förändra världen.

På affärstidningarnas omslag skymtas bara de allra mest högteknologiska ”innovationerna”, och kända entreprenörer låter påskina inte bara att just deras tjänst eller produkt är nästa stora uppfinning utan också att den personliga livsstil som entreprenören bekänner sig till är själva mallen för individuell framgång och förverkligande.

Det är den värld som har fångat upp och gjort anspråk på begreppet innovation. Men den världen är ofullständig. Den speglar inte hela omfattningen av de faktiska innovativa lösningar som uppstår inom varje bransch. I synnerhet i byggbranschen, där trenden går mot allt mer betydelsefulla innovationer som oftast inte bygger på den senaste och mest fantastiska högteknologiska produkten.

Inom byggande kan innovation ta sig många uttryck.

Jo, visst sköljer en våg av högteknologisk innovation över branschen, från drönare till laserskanning och 3D-modellering. Byggarbetsplatserna är mer uppkopplade än någonsin tack vare smart teknik – med tillhörande staplar av programvaruplattformar – som är inriktad på att leda branschen in den moderna eran av teknikstödda insikter och effektivitetshöjningar.

Samtidigt kan vissa av de mest värdefulla innovativa bygglösningarna som införs i branschen kanske initialt ses som lågteknologiska. De här enkla processerna eller arbetsflödena har precis lika stora effekter – om inte ännu större – som de högteknologiska innovationer som skapar rubriker och uppmärksamhet.

Den här typen av omvälvande innovation inom byggande kan till exempel bestå av ett bättre verktyg, bättre säkerhetsutrustning eller en enkel förändring av arbetsledningen eller tilldelningen av uppgifter på arbetsplatsen som leder till förbättrad produktivitet, säkerhet eller riskhantering.

Ofta sker den verkliga innovationen ute på fältet, djupt nere i leran. Den är inte alltid ren, snygg och vräkig utan kan vara manuell, processinriktad och frammanad av intensivt samarbete och planering mellan människor vars erfarenhet inom branschen sträcker sig flera generationer tillbaka.

Inom byggande består innovation inte alltid av en teknisk produkt. Den kan också vara en inställning.

Under de närmaste veckorna kommer Bluebeam-bloggen att presentera en serie berättelser som syftar till att återerövra begreppet innovation och använda det som det är tänkt.

I den här första berättelsen delar flera personer i byggbranschen med sig av sina perspektiv på vad innovation betyder för dem, och hur de planerar att föra den framåt.

Vad innovation betyder

Enrico Bertucci, Director of Operations på McCarthy Building, har alltid haft en yrkesfilosofi där innovation ingår som en viktig del.

”Ofta är teknik synonymt med innovation, och det finns ett skäl till det – tekniken är oerhört användbar”, säger Enrico. ”Men till syvende och sist är den ett verktyg. Innovation innebär att man använder det verktyget på bästa sätt. När man talar om innovation handlar det inte om att jaga efter det där blanka föremålet eller den senaste, coolaste grejen. Det handlar om hur man skapar betydelsefulla resultat genom de ansträngningar – de begränsade ansträngningar – som man tänker göra.”

För andra innebär innovation inom byggteknik att man söker efter det bästa sättet att passa in nya verktyg i en befintlig verksamhet och stärker de centrala principerna, snarare än att försöka få utrymme att distraheras från dem.

Karla Funderburk som är möbeldesigner och entreprenör och har arbetat inom hemrenovering sedan 1985, säger sig vara förvånad över hur stor inverkan sociala medier har haft på hennes yrkesverksamhet. ”Det har definitivt utvecklats nya verktyg och tekniker under alla år som jag har arbetat”, säger Karla. ”Men det är de sociala medierna som har gett mig de mest betydelsefulla positiva resultaten och fått min verksamhet att växa.”

Karla äger Matter Studio Gallery – en kombination av galleri och verkstad där hon bedriver sin verksamhet med specialtillverkade möbler och allmän entreprenad – och berättar att hon genom att förhålla sig på ett medvetet sätt till sociala medier har fått kontakt med nya kunder, även under en period då det har gått trögare för enskilda entreprenörer.

”Till och med under den här tiden med all social distansering har jag hittat nya sätt att knyta kontakter”, säger Karla.

En innovativ inställning

Så om tekniken är ett användbart verktyg snarare än själva källan till innovationen, var hittar vi då källan?

För akustikdesignern Richard Silva har bestående innovation i verksamheten uppstått genom att han har ansträngt sig för att hela tiden observera och lära sig av sin omgivning.

”Mitt arbete inom akustik påverkar allt jag gör i livet”, säger Richard. ”I varje utrymme som jag går in i lägger jag märke till akustiken – kanske är den utmärkt, och därmed något som jag kan lära mig av, eller så är den kanske problematisk, och alltså någonting som jag bör undvika i min egen verksamhet.”

För Richard innebär en innovativ inställning att man är uppmärksam på möjligheter att växa i sina vardagliga interaktioner med omvärlden, och söker efter sätt som tekniken kan bidra till det. ”Att använda teknik har lett mig till ett personligt forskningsarbete”, säger Richard. Richard menar att han genom att hela tiden lära sig av sin akustiska miljö har kunnat göra innovation till en central del av yrkeslivet.

Arkitektformgivaren Winston Alford-Hamburg säger att för honom kommer innovationen genom att han släpper på kontrollen och möter de unika behov som gäller för varje enskilt projekt, istället för att ta sig an professionella utmaningar på ett likartat, normativt sätt.

”Något som är unikt med mitt arbete är att jag börjar i liten skala”, säger Winston. ”Jag tar tid på mig att fundera ut hur saker och ting passar ihop. Min uppfattning om innovation bygger mindre på form och hur saker och ting fungerar och mer på små innovationer i fråga om hur man använder ett utrymme.”

Snarare än att söka efter nya tekniker eller föremål att använda i sitt arbete säger Winston att han har kunnat hitta innovationer genom att gå tillbaka till grunden och ha en mer anpassningsbar och lyhörd syn på kundernas behov.

”Att frivilligt släppa på kontrollen är inget som kommer naturligt för de flesta arkitekter”, säger Winston. Men han menar att det är precis i den här öppenheten inför nya idéer, ofta på bekostnad av den totala kontrollen, som verkligt meningsfulla innovationer uppstår.

Hitta möjligheter till förändring

För Enrico Bertucci är öppenheten inför nya idéer nyckeln till professionell utveckling. Faktum är att McCarthy just har angett konceptet innovation som nyckel till framgång i sin företagsomfattande strategiska femårsvision.

”Det här är ingenting nytt för oss på McCarthy”, säger Enrico. ”Vi har haft en kultur av kontinuerlig förbättring av allt vi gör som har upprätthållits under lång, lång tid. Vi strävar hela tiden efter att vara öppna för nya idéer och nya sätt att arbeta som skulle kunna leda till bättre resultat, och vi försöker främja den inställningen kulturellt i hela företaget.”

Företaget arbetar till exempel med att öka möjligheten för nya idéer att introduceras med hjälp av en plattform som kallas Brightsides, där alla medarbetare kan skicka in idéer som svar på olika utmaningar som företaget står inför.

”Vi har kunnat inleda företagsomfattande diskussioner om en rad olika ämnen”, säger Enrico. ”Det kan handla om ny teknik som vi vill pilottesta, eller om framgångar eller hinder som vi upplever med sådana enskilda pilotprogram – allt finns på en central plats som hela företaget kan komma åt.”

Att alla i företaget får kommentera nyckelbeslut uppmuntrar till uppfinningsrikedom och belönar kreativitet.

”För mig går innovation och entreprenörskap verkligen hand i hand”, säger Enrico. Han tillägger att nyckeln till framgång är att ge individen utrymme att innovera, såväl på ett personligt plan som på organisationsnivå.