Teknik: Nyckeln till produktivitet inom byggbranschen

Fyra exempel på hur programvara kan förbättra produktiviteten inom byggbranschen idag.

När Construction Playbook publicerades i december 2020 presenterade man visionen för en bransch som levererar ”bättre, snabbare och grönare lösningar”. 

Produktiviteten inom byggbranschen var ett huvudtema tillsammans med fokus på standardisering av komponenter, processer och förvärv, samt vikten av att ta till sig ny teknik.  

Det är lätt att förstå varför Construction Playbook, liksom många andra rapporter om byggsektorn de senaste åren, ständigt återkommer till fördelarna med produktivitetsökningar. Inom byggbranschen är riskerna höga, marginalerna låga och här finns ett moderniseringsbehov

Potentialen är enorm. Forskning från World Economic Forum beräknar att en produktivitetsökning på 1 % kan leda till besparingar på 100 miljarder dollar för byggbranschen. 

Programvara ger högre byggproduktivitetEn av de största möjligheterna till ökad produktivitet är att använda ny teknik och byggprogramvaror. Byggbranschen är väl positionerad för att driva på återhämtningen efter covid-19. Då kommer investeringar i digitala verktyg och digital kompetens att vara avgörande.  

Mycket håller redan på att förändras inom design, konstruktion och planering. Men även om digitala verktyg och förbättrade arbetsflöden blir allt vanligare så finns det fortfarande områden som kan bli ännu bättre. En tydlig förståelse av den potentiella avkastningen på investeringar (ROI), hur man gör arbetsprocesser digitala och hur en lyckad implementering ser ut – allt kommer att driva branschens förändring.  

Här är fyra exempel på hur programvara kan förbättra produktiviteten i byggbranschen:  

 1. För samman människor
  Programvara som Bluebeam Revu gör att det blir enklare att dela dokument. Det går att samarbeta i realtid från olika platser och förbättra kontakten mellan byggarbetsplatser och kontor. Genom att samla hela teamet i en delad informationsyta går projekten snabbare, det blir enklare att få tillgång till rätt kompetenser och expertkunskaper och dessutom förbättras relationerna mellan projektmedlemmar. Det är även en fördel vid spårning av historik, eftersom alla ändringar och kommentarer loggas.    
 1. Förbättrade processer ger lägre kostnader
  Effektiva arbetsmetoder ger möjlighet att förbättra marginalerna. Förutom att programvara gör processer snabbare så kan det också förbättra överblicken av projektet. Det gör det enklare att identifiera potentiella risker och problem, och därmed undvika dyra fördröjningar eller misstag. Med ett program för samarbete på designstadiet kan till exempel arkitekter, ingenjörer och entreprenörer jobba tillsammans i en gemensam ritning via molnet. RFI:er kan enkelt delas inom teamet och det är enkelt att jämföra ritningar så att eventuella designproblem blir tydliga. Med ett system som automatiskt loggar vem som har gjort vad när ritningar uppdateras och feedback delas blir det betydligt enklare att hålla koll på ett projekt.  
 1. Förstå byggnader bättre
  En av de viktigaste rekommendationerna från utredningen Hackitt Review var att skapa en ”gyllene tråd” för bygginformation. Detta innebär i praktiken att upprätta ett korrekt och uppdaterat digitalt informationsdokument som följer byggnaden från designstadiet hela vägen genom byggande till drift och underhåll. En förutsättning är delade verktyg som BIM-programvara och system för dokumenthantering. Det höjer säkerhet, kvalitet och värde markant.  
 1. Vägen till nettonollutsläpp
  Den brittiska regeringen har presenterat målet att eliminera utsläppen av växthusgaser från bostäder och kommersiella byggnader senast 2050. Information om byggnaders driftsprestanda under livscykeln följs med hjälp av driftspaneler och regelbundna rapporter. Uppgifterna jämförs med den ursprungliga projekt- och designbeskrivningen för att på så sätt ge fastighetsägare bättre kunskap om sina fastigheter. Detta bör leda till bättre beslut om vår byggda miljö, vilket minskar både ekonomiska kostnader och koldioxidutsläppen samt ökar innovationen inom byggmaterial och byggprocesser.

Om byggbranschen ska bli mer effektiv under återhämtningen från covid-19 spelar programvara en viktig roll. Med hjälp av programvara kan människor få tillgång till den information de behöver mest, oavsett om det handlar om att förenkla samarbetet under designfasen, underlätta kvalitetskontroller under själva bygget eller ge fastighetsägaren all information som behövs för att driva och underhålla byggnaden.

Här finns mer information om hur Bluebeam kan hjälpa dig att föra samman dina team.