En entreprenörs syn på att använda 5D BIM

Genom att använda BIM-program i ett byggprojekt kan man göra leveransen till ett effektivt samarbete som färdigställs i tid och inom budget. Bluebeam frågade Kyle Mattingly på Barton Malow varför just hans företag använder den senaste versionen av tekniken: 5D BIM.

Inom byggbranschen förstår man att det är nödvändigt att utnyttja potentialen hos den nya tekniken – såsom moderna byggmetoder – om man ska kunna möta efterfrågan på nya hem, kontor, affärsutrymmen och infrastruktur. 

Byggande är fortfarande en verksamhet som kräver oerhört mycket arbetskraft, men behovet av effektivitet, säkra och snabba leveranser samt byggintegritet gör det oundvikligt att sektorns framtid ser allt mer digital ut. Det märks bland annat genom den allt större användningen av byggnadsinformationsmodellering, eller BIM. 

Genom att använda 3D-renderingar av en design via BIM kan arkitekter och entreprenörer förstå hur designen och den föreslagna slutprodukten fungerar. Teamen kan manipulera den och identifiera styrkor och svagheter innan man kommer till byggarbetsplatsen. 

Vad kan BIM erbjuda?

Genom att använda BIM kan man lyfta fram kostnader och besparingar, uppnå kortare projektlivscykler, få bättre kommunikation mellan projektdeltagarna och höja kvaliteten på slutresultatet. 

Men eftersom byggherrar och entreprenörer ofta använder olika plattformar som inte kan synkroniseras med varandra finns det ingen enskild källa som ger en integrerad översikt i realtid över projektets design, kostnader och tidsschema. 

Det finns dock lösningar på problemet – inte minst 5D BIM. 5D BIM ger en femdimensionell bild av ett projekts fysiska och funktionella egenskaper, så att intressenterna kan identifiera, undersöka och registrera hur eventuella ändringar kommer att påverka projektkostnaderna och byggschemat.

Komma igång med 5D BIM

För att man ska kunna utnyttja alla fördelar med 5D BIM måste tekniken finnas med redan på designstadiet, tillsammans med standardiserade format för design och datarapportering som är kompatibla med BIM.

Allt fler företag lägger nu märke till fördelarna. 

Eftersom 5D BIM blir allt mer populärt bad Bluebeam Kyle Mattingly, Virtual Design and Construction Manager för den amerikanska entreprenören Barton Malow, att förklara varför hans företag använder tekniken.

Kyle Mattingly – Virtual Design and Construction Manager, Barton Malow

Varför använder ni 5D BIM vid sidan av verktyg som Bluebeam Revu? 

Med 5D kan vi bekräfta mängdberäkningar tillsammans med våra förkonstruktions- och kalkyleringsteam. Om en modell är tillräckligt väl utvecklad är det enkelt att dubbelkolla en kalkylators mängdavtagningar. 

Hur fungerar det att arbeta med 5D BIM jämfört med tidigare versioner? 

Konceptet 5D BIM har inte förändrats sedan de tidiga versionerna – den största skillnaden är hur många som använder det idag. För ett stort företag som Barton Malow går det inte jättesnabbt att införliva en förändring där våra kalkylatorers metoder för att göra mängdavtagningar helt byts ut. Men över tid testar vi tekniken och inför den på en viss andel av projekten, och så blir kalkylatorerna vana vid de kvantiteter som extraheras från modellen. 

Kan du ge några exempel på hur tekniken hjälper er med era arbetsflöden, och att bli färdiga med ett projekt i tid och inom budget?

Det bästa användningsfallet för en kostnadsmodell som bygger på 5D BIM är när vi får tillgång till en fullt utvecklad designmodell när vi ska prissätta. De element som oftast stämmer i modellen är sådant som kvadratmetermått på tak, väggar, golv osv. Vi kan lätt göra mängdavtagningar för fönster och dörrar, och snabbt få fram rapporter om hur många kubikmeter betong som krävs för plintar, grund och plattor.

Varifrån kommer de data som ni använder inom 5D BIM, och hur använder systemet dem? 

3D-modellen skapas genom programvara som har inbyggda egenskaper. Alla program för 3D-modellering fungerar inte likadant. En Revit-modell skapas av familjer där varje elements egenskaper är inbyggda i 3D-komponenterna. En SketchUp-modell skulle däremot inte vara så värdefull ur ett 5D BIM-perspektiv, eftersom den är skapad med enkla solider utan inbyggda egenskaper. 

Hjälper 5D BIM er med saker som att lägga anbud, eller om ett jobb ändras halvvägs igenom? 

Det är i anbudsfasen som 5D är som mest värdefullt. Tekniken hjälper oss att snabbt göra mängdavtagningar. Våra kalkylatorer använder Bluebeam Revu för mängdavtagning, vilket är en snabb och effektiv process. De kan helt enkelt lägga in kostnader intill elementen, eller så får vi ett snabbt mått att jämföra med de kvantiteter som våra kalkylatorer har tillhandahållit.

Hur delar ni data med 5D BIM? Görs det på något annat sätt än i tidigare versioner?

Samarbetet är extremt viktigt när det gäller att dela de data som vi extraherar från modellerna.Vi använder ett webbaserat program som heter Assemble, där vi kan dela länkar med våra teammedlemmar så att de kan se hela 5D BIM-modellen och alla mängder och listor som vi genererar. 

5D BIM kan ge en löpande – och uppdaterad – bedömning av kostnaderna under hela projektets livstid. Det antar jag är praktiskt för de kostnadsansvariga, när de ska göra budgetar och så vidare?

Att ta fram mängdberäkningar tidigt i designarbetet ger inte så mycket användbar information. Men vissa element kan man använda tidigt och sedan bevaka för att se vilka större ändringar som uppstår vid varje designrevision. Alla designritningar ska hämtas från de här modellerna, så det är mycket troligt att en enkel ändring av storleken på ett fönster skulle passera obemärkt på en pappersritning om man inte specifikt markerade den. Men om vi använder funktionerna för att jämföra modeller i ett 5D BIM-program som Assemble så kan vi identifiera varje ändring, oavsett hur stor eller liten den är.

Till sist pratas det mycket om framtiden för BIM. Man talar till exempel om 6D BIM. Vad tror du kommer att hända med tekniken? På vilka andra sätt kan den förbättra arbetsmetoderna och göra att man oftare slutför projekt i tid och inom budget? 

5D och 6D BIM är en förlängning av de egenskaper och data som vi kan extrahera från modellerna. 5D är mestadels förknippat med kostnader, medan 6D främst används för dess ytterligare egenskaper. Elementen i modellen har inbakad information om specifik utrustning. Egenskaper som märke, modell, inköps- och installationsdatum, installatör, garantiperioder, specifikationer och mycket mer kan bakas in i 3D-modellen och sedan skickas till en byggherres fastighetsförvaltningsprogram.

Ta reda på hur Barton Malow blir mer miljövänligt