Ledarskapsutveckling i byggbranschen

Strategier för digital transformation i byggbranschen: 15 tips

När det gäller digitalt arbete släpar byggbranschen efter i stort sett alla andra industrisektorer. Det är en förlorad möjlighet och något som måste lösas. Den brittiska organisationen Institution of Civil Engineers har tagit fram en checklista med saker som företag behöver vara medvetna om.

Digitalt arbete är på väg att bli normen för ett växande antal bygg- och ingenjörsföretag. Fler och fler företag inser att de inte kan gå miste om möjligheten att spara tid, pengar och resurser genom att digitalisera.  

Ändå släpar bygg- och ingenjörsbranschen fortfarande efter andra när det gäller att arbeta digitalt – bara jordbruksbranschen är mindre digitaliserad. En snabbare digital omvandling behöver därför prioriteras inom de här branscherna om de ska lyckas höja sin produktivitet och samtidigt minska sitt koldioxidavtryck. 

Det är helt nödvändigt att använda digitala verktyg för att uppnå positiva resultat och effektivt samla in och analysera data. 

Hur kan då organisationer inom infrastruktur som ännu inte har påbörjat sin digitala resa komma igång snabbt? 

Även om det inte finns någon definitiv färdplan höll Institution of Civil Engineers och Bluebeam nyligen ett rundabordssamtal där vi bad en rad experter om synpunkter. Utifrån dessa samtal har vi satt samman en guide för digital transformation som bygger på dess fyra hörnstenar: information, människor, teknik och processer.  

Följ de här tipsen för att vara väl rustad för att utveckla din strategi för digital transformation. 

INFORMATION 

 • Fastställ och spåra konsekventa data för att nå målet. 
 • Prejudikat bör skapas redan i början av ett projekt. ”Datasamtalet” med kunden bör hållas på ett tidigt planeringsstadium och vara en del av avtalet. Sådana diskussioner bör omfatta standarder för att definiera projekt och deras omfattning, samt konsekventa filformat och gemensamma datastandarder.  
 • Tydlighet: Alla parter behöver en tydlig förståelse för informationskraven vid varje fas i projektets livscykel, samt för hur data kommer att användas och vilka de önskade resultaten är. 
 • Datavetare kan anlitas för att förbättra analysen. För att se till att lärdomar dras i hela branschen bör data demokratiseras där det är möjligt samtidigt som man följer gällande säkerhetsbestämmelser.   

MÄNNISKOR 

 • Förändringshantering och att nå acceptans: även de bästa teknologiska lösningarna är dömda att misslyckas om de inte accepteras av såväl personal som slutanvändare.  
 • Medvetenhet om målen: vidta åtgärder för att se till att personalen förstår de önskade resultaten och de möjliga effektivitetsvinsterna av de digitala metoderna. Koppla detta till en eventuell bredare kulturell omvandling som pågår inom organisationen.  
 • Digital kompetens: var uppmärksam på hur personalens digitala kompetens ser ut i olika karriärstadier. Erfarna ingenjörer som har luckor i sina kunskaper kan dra nytta av att umgås med tekniskt kunniga nyutexaminerade.  
 • Kommunikation: förklara hur det här arbetet för en digital framtid kommer att gynna allmänheten. 

TEKNOLOGI 

 • Skapa en effektiv gemensam datamiljö: innan man väljer en gemensam datamiljö bör projektteamen identifiera intressenternas informationskrav och önskade resultat.  
 • Interoperabilitet: för att säkerställa effektivitet bör de digitala lösningar som väljs tillåta ett visst mått av interoperabilitet – oavsett vilken plattform eller programvara som används är det viktigt med gemensam tillgång till data. Systemen måste vara tillräckligt flexibla för att dela data med alla som behöver dem.  
 • En sömlös integrering sänker hindren för tillämpning och underhåll avsevärt. 
 • Använda teknologin: teknologin i sig är ingen magisk trollformel – hur den kan användas för att höja informationskvaliteten, göra processerna smidigare och förbättra människors upplevelser är det viktigaste.     

PROCESSER 

 • Standardisera digitala metoder för större projekteffektivitet och synlighet: en lyckad gemensam datamiljö tar bort hinder för att lägga till data. För att lyckas med det är det viktigt att automatisera, istället för att förlita sig på manuella processer som att ladda upp PDF-filer.  
 • Bryt ner och definiera de standardprocesser som kan automatiseras vid varje stadium i projektlivscykeln: kom ihåg att automatiseringen inte behöver vara begränsad till robotteknik och modulärt byggande – den kan också användas för olika element av beräkningsdesign och generativ design. 
 • Lär av andra: lägg märke till hur stora projekt i den offentliga sektorn har standardiserat sina digitala metoder och skapat gemensamma datamiljöer för att öka effektiviteten – det kan finnas saker som ni kan ta efter i mindre skala. 

Använd de här riktlinjerna som checklista för er digitala transformation. Ert företag bör kunna ta de första stegen mot att skapa de strukturer och processer som behövs för att det digitala arbetet ska bli en naturlig del av den dagliga verksamheten.  

Snabb ROI på programvara för byggbranschen