Datorstödd konstruktion i byggbranschen: oändliga möjligheter?

Även om vissa designers fortfarande använder fysiska ritningar för att planera ett byggprojekt, väljer allt fler arkitekter och andra yrkesgrupper att använda datorstödda teknologier och programvarupaket för att göra processen snabbare, spara pengar och höja kvaliteten

Såväl små som stora byggprojekt har i århundraden designats med hjälp av fysiska ritningar.

Arkitekter och designers har traditionellt beskrivit sina ambitioner för en byggnad genom att skapa skalenliga ritningar av våningsplan och fasader. Därefter har entreprenörer använt dessa för att leverera det färdiga projektet.  

Sådana ritningar används fortfarande. Men för många arkitekter och designers har utvecklingen av datorstödd konstruktion (computer-aided design eller CAD), som inleddes tidigt på 1960-talet av pionjärer som IBM och General Motors, visat sig vara ett betydande framsteg som bland annat sparar tid, pengar och arbete.

Vad är datorstödd konstruktion?

Så vad är då datorstödd konstruktion, eller CAD? I grund och botten är det designarbete som utförs med hjälp av datorteknologi. Designers använder datorer och relevanta programvarupaket under hela den kreativa processen och designen. Den extra fördelen är att det går att visualisera slutresultatet innan man ens har tagit ett spadtag eller lagt en tegelsten.

Med CAD kan designers i byggbranschen skapa grafiska byggnadsöversikter. De kan vara två- eller tredimensionella, och kan antingen levereras som stillbildsritningar eller som fullständiga animationer där designers kan ”gå igenom” ett tilltänkt projekt.

CAD kan även användas i byggbranschen för att skapa fotografiska simulationer som ofta måste finnas med i rapporter om miljöeffekter eller när ett projekt ska skickas ut på remiss. Utformningen av en tilltänkt byggnad kan då klippas in i fotografier av en befintlig miljö, till exempel en gatubild, för att visa hur det kommer att se ut när det föreslagna projektet är byggt. 

Förutom arkitekter och designers kan även andra yrkesgrupper, som ingenjörer, använda CAD-system för att skapa en visualisering av ett slutresultat. CAD kan också användas i tillverkningsprocesser, i synnerhet tillsammans med CAM, det vill säga datorstödd tillverkning.

Fördelarna med datorstödd konstruktion

Fördelarna med datorstödd konstruktion sträcker sig bortom möjligheten till avbildning. Man kan också få en snabbare projektleverans, mer exakta planer – vilket i sin tur minskar risken för fel – och projekt som slutförs inom eller under budget.

Det är lättare att göra ändringar i dokument som lagras online och är tillgängliga för olika intressenter i ett projekt, och även få fram historik över ändringarna. Därmed får man möjlighet att överväga fler alternativa lösningar om problem plötsligt dyker upp under ett projekt.

Det finns ett brett utbud av tillgängliga programvarupaket för CAD. I Revu CAD från Bluebeam ingår smarta plugin-program för att skapa PDF-filer i 2D och 3D, liksom möjligheten att spåra och hantera ändringar, lägga in kommentarer i ritningar, samarbeta om PDF-filer i realtid med delade markeringar och skapa 3D-PDF med bara ett klick direkt från AutoCAD, Revit, Navisworks Manage, Navisworks Simulate och SketchUp Pro.

Spara tid på granskningar med Revu 

Civilingenjörsföretaget Arup ville skapa en gemensam datamiljö där byggherrararkitekter, ingenjörer och entreprenörer enkelt kunde dela information från byggarbetsplatsen, som 3D-modeller och bilder, med olika intressenter. 

Genom att använda Revu och Bluebeam Studio kunde företaget minska tidsåtgången för samgranskningar med upp till 60 %. 

Enligt Ben Taylor, Senior Technician på Arup, fanns det innan företaget började använda Revu tillfällen då man inte kunde leverera information till kunden på ett effektivt sätt, eftersom upplösning och utdataformat var begränsade av traditionella PDF-produkter.  

”Vi får många PDF-filer och ritningar från arkitekterna, och att snabbt kunna mäta ytor, avstånd och länkar är en viktig del av vårt arbete. Att riktigt snabbt kunna ta den informationen, kommentera den och mäta den är verkligen en styrka.”

”Revu hjälpte till att lösa de här problemen genom att det gav oss interoperabilitet och de funktioner som vi behövde för att kunna redigera ritningarna på språng och göra ändringar i dem som faktiskt passade kundens krav”, säger han.

Vi ser redan nu att CAD och andra teknologier byggs ut och blir mer uppslukande, så att designers och deras kunder kan uppleva ett projekt innan det byggs med hjälp av virtuell eller förstärkt verklighet.

Arbetet med att designa den byggda miljön med datorns hjälp kommer bara att bli smartare med tiden.

Se hur Arup minskade tidsåtgången för samgranskningar med 60 %