Kommer robotar att ta över jobben i byggbranschen?

Kommer robotarna att ta över jobben i byggbranschen? Det lär dröja.

De moderna AI-systemen må vara relativt sofistikerade, men enligt experterna är de inte ens i närheten av att kunna ersätta människors arbete på en byggarbetsplats

En sökning på Google efter robotar som murar ger massor av träffar på videor om murarmaskiner med roliga namn som SAM eller Hadrian X.

Detsamma gäller för robotar som sätter upp gipsskivor, till exempel en som kallas Canvas.

Det pågår också otaliga pilotprogram och demoprojekt där diverse robotar jobbar som assistenter på byggplatser runt om i världen.

Är robottekniken i byggbranschen äntligen redo för att inta en betydelsefull roll på byggarbetsplatsen – i likhet med vad som har hänt inom tillverkningen, där automatisering har blivit en transformerande kraft som har tagit bort otaliga jobb?

Inte riktigt än, menar experterna på artificiell intelligens (AI) inom byggande. Först och främst finns det en inneboende komplexitet i byggarbete som är mycket större än inom tillverkning, där många uppgifter är relativt enkla.

AI-tekniken i byggbranschen är dessutom mycket mindre sofistikerad än dess rykte vill göra gällande.

”Till och med en tvååring förstår mycket mer än de humanoida robotar som finns på marknaden idag”, säger Amir Behzadan, docent vid institutionen för byggvetenskap på Texas A&M University.

Att bygga är något helt annat

Under de senaste åren har det gjorts stora ansträngningar för att få användningen av teknologi i byggbranschen att komma ikapp med den i andra branscher, till exempel tillverkning.

År 2017 kom en rapport från konsultföretaget McKinsey som blev omtalad i branschen när den beskrev hur långt efter andra branscher byggsektorn låg när det gäller att införa ny teknologi.

Arbetsproduktiviteten inom tillverkning hade ökat med 3,6 % globalt under de två föregående decennierna. För världsekonomin som helhet var motsvarande siffra 2,8 %, medan den i byggbranschen låg på ynka 1 % per år, skriver man i rapporten.

Robotteknik och automatisering har varit drivande för den stora produktivitetshöjningen på fabriker runt om i världen.

Inom byggbranschen har dock vissa arbetsuppgifter visat sig vara mer resistenta mot automatisering än andra.

Markarbete i samband med motorvägsbyggen och andra projekt har till exempel kunnat automatiseras. Det går att kartlägga maskinens väg på förhand, vilket eliminerar operatörsfel.

3D-lasersystemen har varit ytterligare en framgång. De kan skanna byggnader och mark för att skapa datormodeller, så att man slipper att använda kalkylatorer och arkitekter som noggrant noterar alla mått.


OCKSÅ PÅ BUILT:


Hernan Guerra, som nu är universitetslektor vid institutionen för byggteknik på Texas A&M University, jobbade i 16 år för den stora entreprenören Clark Construction.

Hernan, som då var projektledningschef, arbetade med renoveringen av ett kongresscenter i Florida. Företaget anlitade en firma för att skapa en 3D-modell av byggnadens interiör, inklusive överbyggnaden och balkarna.

”Laserskannrar är fantastiska – det tog inte lång tid alls”, säger han.

Men många andra arbeten på en byggarbetsplats kan maskiner och robotar inte klara av ännu. Det kommer förmodligen att förbli så många år framöver enligt experterna.

Tillverkning kännetecknas av att det finns många repetitiva uppgifter som kan vara relativt enkla att automatisera.

Byggarbete är däremot ofta uppdelat på olika hantverk som faller inom ganska breda kategorier, till exempel snickeri, murning, VVS samt järn- och elarbete.

Inom varje kategori finns en mängd olika uppgifter – något som kompliceras ytterligare av det faktum att inget projekt någonsin är det andra likt.

Hernan Guerra berättar att han själv mötte murarrobotens begränsningar på sitt tidigare jobb hos en stor entreprenör.

”Vi provade att automatisera och använda robotar för en del saker – med betoning på ”provade”, för vi lyckades inte med implementeringen”, säger han.

Hernan berättar att han hjälpte till att leda arbetet med en åttavåningsbyggnad där det fanns en murningsmaskin som påstods kunna arbeta dygnet runt.

Verkligheten var dock en annan.

Maskinen fungerade inte på egen hand. Den behövde fortfarande operatörer: en som matade in tegelstenar och en på andra sidan för murbruket, säger Hernan.

När maskinen sedan var klar på en viss plats behövde den flyttas till en annan plats och ställas in på nytt, vilket var en krånglig process som tog tid, säger han.

Till syvende och sist kostade det mer att sköta maskinen än att använda kvalificerad arbetskraft.

”Vi gick tillbaka till det gamla sättet att göra saker – när det gäller det här med robotar tror jag att vi fortfarande är på blöjstadiet”, säger Hernan och menar att AI-teknologin i byggbranschen är relativt ung.

Maskinerna måste utbildas

Mänskliga byggarbetare kan lösa problem på ett intuitivt sätt. Inom fem-tio minuter efter att de har kommit till en byggarbetsplats kan de avgöra vad som behöver göras och var de ska börja.

Huvudorsaken till att robotar som murar eller monterar gipsskivor inte är i närheten av att kunna ta över på byggarbetsplatserna är att AI-systemen och deras algoritmer inte är på långt när lika sofistikerade.

För att förbättra robotarnas prestanda måste enorma mängder data samlas in på byggarbetsplatser under många år, säger Pingbo Tang, docent i byggnads- och miljöteknik vid Carnegie Mellon University.

Det hela kompliceras av att det råder stor konkurrens och fragmentering i byggbranschen, så företagen är generellt inte så pigga på att dela data eller ens samla in dem, säger Pingbo.

”Till och med en tvååring förstår mycket mer än de humanoida robotar som finns på marknaden idag.”

Amir Behzadan, docent vid institutionen för byggvetenskap på Texas A&M University.

Amir Behzadan från Texas A&M har en liknande uppfattning.

”Vi behöver samla in data i åratal innan tekniken kan åstadkomma något mer än att mura en rad med tegelstenar”, säger Amir. ”Vi har inte de oceaner av data som behövs för att träna upp sådana robotarbetare.”

Byggarbetarna själva är inte heller särskilt oroliga för att de ska bli ersatta av robotar. Det säger Mark Erlich, forskardocent vid Harvard Labor and Worklife Program på Harvard Law School och pensionerad styrelsesekreterare/kassör för New England Regional Council of Carpenters.

Inte för att hantverkare inte är rädda för förändringar. Det är de, precis som alla andra, säger Mark.

När de motordrivna sågarna introducerades kunde det hända att äldre snickare kastade ner de nya verktygen från taken. De var rädda för att elverktygen skulle göra jobbet snabbare, vilket i sin tur skulle innebära färre arbetsdagar.

Men trots alla videor med murmaskiner är det en sak att ha en robot som står still och lägger tegelstenar på en och samma plats, säger Mark. ”Det är något helt annat att ha en robot som går från rum till rum i en byggnad och måste räkna ut var allt material finns.”

”Det är inte så praktiskt – men kommer kanske att vara det i framtiden”, säger han.

Den största förändringen just nu är övergången till konstruktion utanför byggarbetsplatsen, det vill säga att prefabricerade material och delar av en byggnad tillverkas i fabriksliknande anläggningar. ”Allt det här pratet om robotar och drönare och alla andra leksaker – jag tror inte att det är en särskilt aktuell fråga på byggarbetsplatsen”, säger Mark.

Bambubyggnad

Är bambu en realistisk ersättning för stål som byggmaterial?