Blundar arkitekter för säkerhet på arbetsplatsen? Den här appen ska ta reda på det

Verktyget CDM Designer hoppas kunna hjälpa arkitekter att identifiera potentiella risker innan personalen måste göra det.

Att överbrygga avståndet mellan att skapa idéer på papper och genomföra dem i verkligheten har länge varit en av de viktigaste utmaningarna inom arkitektur- och designutbildning. Konstruktörer utbildas sällan i att identifiera potentiella risker för de som ska uppföra byggnaderna som de konstruerar.

Det kan leda till att konstruktörer oavsiktligt förbiser potentiella säkerhetsproblem i sina konstruktioner. Det innebär onödigt riskfyllda arbetsplatsförhållanden och att konstruktionen kanske måste arbetas om, till en hög kostnad.

För professor Billy Hare, som föreläser om byggnadsförvaltning, hälsa och säkerhet vid School of Computing, Engineering and Built Environment på Glasgow Caledonian University, måste avståndet mellan idéer på papper och själva genomförandet överbryggas.

Med utgångspunkt i sin undervisningserfarenhet har Billy gjort omfattande undersökningar för att skapa verktyget CDM Designer, ett datorprogram för byggnadssäkerhet som för närvarande befinner sig på forskningsstadiet.

Framgång för mobil teknik

Allt fler inom byggsektorn använder smartphoneteknik på arbetsplatsen enligt en JBKnowledge ConTech-rapport från 2019. Rapporten visar också att bland de olika typerna av appar som byggnadsarbetare använder är det appar som rör säkerhetshantering som står för den största ökningen under det senaste året.

Det finns ett stort antal säkerhetsappar som riktar sig till byggnadsarbetare, men få är avsedda för arkitekter och konstruktörer.

CDM Designer-verktyget är utvecklat i samarbete med det brittiska arbetsmiljöinstitutet. Tanken är att det ska kunna hjälpa arkitekter att identifiera potentiella risker i pågående konstruktioner med bilder och video som visar farliga designval kategoriserade efter projekttyp, byggnadsdel och aktivitet.

Konstruktörer kan söka efter specifika faror som de oroar sig över eller bläddra i projektkategorier för att lära sig mer om de potentiella risker som ett visst projekt innebär.

”Jag samarbetade med forskare inom datorinteraktion på min avdelning för datavetenskap för att göra appen användarvänlig”, säger Billy. ”Hemsidan är som ett visuellt bibliotek du kan söka i, bläddra i eller filtrera för att hitta risker som är relaterade till delar av en byggnad, typ av arbete, osv.”

”Det finns alternativ till risker som uppstår vid vissa designval och de visas i form av foton eller länkar till videor i en hierarki som förkortas till ERIC”, fortsätter Billy. På så sätt kan konstruktörerna se bättre alternativ, men det slutliga beslutet lämnas till konstruktören eftersom det kan påverkas av andra faktorer.”

Tanken att använda bilder istället för visuella beskrivningar kom från Billys tidigare forskning kring byggnadssäkerhet och kommunikation på arbetsplatsen.

”Användningen av bilder och foton var resultatet av annan forskning jag slutförde med migrantarbetare som visade fördelen med att ersätta text med bildrepresentationer”, säger Billy.

Visuellt perspektiv

Men det tog lite tid att komma på hur man bäst skulle använda visuella resurser.

”Det ursprungliga konceptet innehöll fler videoklipp för att återskapa situationer på byggplatsen som påverkar hälsa och säkerhet och som hänger samman med designbeslut men det var enklare att använda foton och bara länka till YouTube-videor”, säger Billy.

Det fanns också några logistiska överväganden som gjorde att han inte kunde maximera användningen av visuella resurser.

”Jag ville också ha visuella representationer av delar av en byggnad med en BIM-modell, men det gick inte att utveckla inom den aktuella tidsramen och budgeten”, säger Billy. ”Den här utvecklingen kan fortfarande genomföras om en branschpartner har de resurser som krävs för att det ska hända i framtiden.”

Somik Ghosh, lektor i byggvetenskap vid Gibbs College of Architecture på University of Oklahoma, säger att Billys forskning uppfyller ett verkligt utbildningsbehov i branschen.

”Konstruktörer är normalt inte formellt utbildade för att identifiera risker för de som arbetar längre fram under konstruktionsfasen men ansvaret för personalens säkerhet vilar på konstruktörerna”, säger Somik. ”Forskning har visat att beslut som fattas under konstruktionsfasen har en stor inverkan på arbetarnas säkerhet. Det är därför viktigt att konstruktörer är utbildade och informerade om säkerhet och medvetna om hur deras designbeslut kan påverka säkerheten.”

Kommunicera konstruktionsrisker

Förutom appens potentiella användning som undervisningsverktyg vid utbildning av konstruktörer hoppas Billy att den kan bidra till bättre kommunikation och förhindra upprepningar av tidigare säkerhetsmisstag inom en organisation.

”Appen fungerar som ett verktyg för information till konstruktörer om designrelaterade risker som identifierats av entreprenörer, men kan även förmedla kunskap från erfarna konstruktörer till nyutexaminerade”, säger Billy, ”och förhindra att kunskap försvinner från organisationen”.

Människor som arbetar för en organisation tillägnar sig underförstådda kunskaper – dessa kunskaper försvinner sedan från organisationen när de anställda slutar. ”Det resulterar i att samma olyckor börjar återkomma efter 10 eller 20 år”, säger Billy, ”eftersom ingen i organisationen kommer ihåg varför saker gjordes på ett visst sätt och har ändrat dem.”

Genom att använda Billys app när den väl har släppts kan byggfirmor ha ett tydligt visuellt språk som förmedlar designval.

”För att appen ska kunna användas på riktigt måste sektorspecifika versioner med risker specifika för varje sektor utvecklas”, säger Billy. ”Jag har visat att konceptet fungerar, men den aktuella appens omfattning är begränsad, eftersom den endast utvecklades för att testa forskningsarbetet.”