Digitalt samarbete förändrar byggarbetsplatser – fyra exempel

Joe Williams från Bluebeam och Fred Mills från The B1M förklarar hur digitalt samarbete håller på att förändra byggarbetsplatserna rent fysiskt.

Digitalt samarbete hade blivit allt viktigare inom bygg-, ingenjörs- och designföretagen redan innan den globala pandemin tvingade dem att införa distansarbete för kontorsanställda och strängare säkerhetsåtgärder på byggarbetsplatserna.

Den nya tekniken och det stora antalet digitala verktyg har inte bara hjälpt branschen att bygga snabbare och mer effektivt, i världen efter covid-19 har båda spelat en viktig roll för att se till att projekt fortfarande kan genomföras i tid och under budget trots de nya utmaningar som pandemin har medfört.

Digitalt samarbete

Nyligen satte sig Fred Mills från The B1M och Joe Williams från Bluebeam ner för att dela med sig av sina insikter om hur det digitala samarbetet håller på att förändra byggarbetsplatser rent fysiskt. I videon ovan beskriver de fyra olika exempel på denna förändring:

  1. Byggbaracker i ny tappning
  2. Arbete på plats genom arbete på distans
  3. Mer teknik på byggarbetsplatsen
  4. Ny digital infrastruktur på byggarbetsplatsen