Den kommande AI-revolutionen i byggbranschen

Teknologin tycks vara på väg att omvandla många arbetsflöden i byggbranschen, oftast till det bättre.

Föreställ dig en värld där data samlas in sömlöst från flera år gamla ritningar och projektrapporter för att illustrera bästa praxis. Det går snabbt att visualisera alternativa designer i form av 3D-renderingar och med virtuella kopior av byggnader går det att förutsäga framtida underhållsbehov för att förbättra energieffektiviteten.

Tänk hur mycket tid som sparas när enklare uppgifter kan automatiseras – som kontroll av att planritningar är rätt justerade, textredigering av rubrikblock eller anbudsförfrågningar – för att minska felrisken och fatta snabbare beslut.

Artificiell intelligens (AI) har potential att revolutionera de här uppgifterna och alla andra aspekter av bygg- och fastighetsägarbranschen– arkitektur, ingenjörskonst, byggande och drift – från den första designen till förvaltning och underhåll när byggnaden är färdigställd.

Med de här AI-drivna effektivitetsvinsterna kan företag inom bygg och fastighetsägare hantera några av branschens största utmaningar, inklusive stigande räntor, en allt större brist på arbetskraft och ökande hållbarhetskrav.

Men trots alla braskande rubriker om de senaste framstegen ligger användningen av AI fortfarande i sin linda. Att hantera den här omvälvande teknologin kan vara en utmaning som kräver ett förändrat synsätt, större kompetens hos personalen, robusta strategier för datahantering – och försiktighet.

Det är dags att överrösta bruset kring AI i bygg- och fastighetsägarbranschen. Från att förstå de potentiella tillämpningarna av AI till att implementera AI-drivna lösningar måste företagen förstå hur de ska hantera AI-revolutionen och dra nytta av dess möjligheter.

Olika former av AI

AI är ett datorsystem som är byggt för att lära sig. Människor matar teknologin med information, och AI är utformat för att analysera och lösa problem eller fatta beslut med hjälp av informationen, ungefär som en människa.

Det finns inte bara en typ av AI. Bland de olika grenarna kan nämnas:

Maskininlärning: Människor lär sig genom att skaffa ny information och nya erfarenheter. Maskininlärning fungerar på ett liknande sätt och kombinerar data och algoritmer för att fatta beslut på egen hand.

Natural Language Processing: Natural language processing (NLP), eller språkteknologi, gör det möjligt för datorer att förstå och generera mänskligt språk. Amazons Alexa använder NLP, och det gör även chatbotar inom kundtjänst.

Generativ AI: Generativ AI (GenAI) använder maskininlärning för att generera text, grafik, bilder, programkod och ljud från en enkel prompt. ChatGPT från OpenAI är en form av GenAI som producerar text och kod. I Midjourney och DALL-E används det för att skapa bilder.

Prediktiv analys: Prediktiv analys använder maskinlärning i kombination med data och algoritmer för att förutsäga vad som kan komma att hända i framtiden. Innan AI fanns använde företagen länge prediktiv analys för att bedöma risker, bemanning, kassaflöde, vinst med mera.

AI-robotteknik: I kombination med AI kan robotar arbeta mer självständigt och anpassa sig till nya förhållanden eller ny information. Inom bygg- och fastighetsägarbranschen kan AI-robotar redan styra fordon, putsa väggar och övervaka hur arbetet på byggarbetsplatsen går framåt.

Läs hela Bluebeams e-bok om artificiell intelligens.