Batch Link i Revu

Batch Link kommer få dig att tappa hakan

Tänk dig att kunna peka på en hel mapp inklusive undermappar med ritningar och blåsa liv i sektionsklipp, fasadritningar och plananteckningar

Illustration av Rae Scarfó

En av de största utmaningarna när man ska gå över från att använda pappersdokument till att arbeta digitalt är att vänja sig av med den trygghet man känner när man bläddrar i en uppsättning fysiska ritningar. Det ligger helt enkelt någonting intuitivt över att hålla ett finger på planbladet medan man snabbt hoppar fram och tillbaka och tittar på olika sektioner eller detaljblad.  

Vi har ju faktiskt använt våra fingrar till att spara sidor ända sedan vårt första möte med en målarbok som barn. Det kan också vara svårt att navigera genom digitala planuppsättningar om de inte har skapats på rätt sätt.  

Förutom att använda AutoMark för att uppdatera digitala sidetiketter är nog det kraftfullaste verktyget för enklare dokumentnavigering Batch Link i Bluebeam Revu. Det är alltid lika roligt att få visa det här verktyget för erfarna användare som inte känner till att det finns. I rättvisans namn är det bara tillgängligt i eXtreme-versionen av Bluebeam Revu. Om du har Revu eXtreme och inte känner till Batch Link ska du bereda dig på en rejäl ögonöppnare!  

Så vad är då Batch Link, och vad används funktionen till? Tänk dig att kunna peka på en hel mapp inklusive undermappar med ritningar och blåsa liv i sektionsklipp, fasadritningar och plananteckningar. När du tittar på en plan och vill se ett sektionsklipp på ett annat blad är det bara att klicka på det och så är du där.  

Du kan använda knappen Föregående vy för att snabbt hoppa tillbaka till planbladet.  

Du behöver inte ens sätta fingret på sidorna. Hur många gånger har du inte önskat att du hade lite fler fingrar? 

En extra bonus är att om ditt omslagsblad har ett bladindex kommer du att märka att det har väckts till liv med länkar till varje sida i uppsättningen.

Om du jobbar med tillverkningsritningar i litet format, där ritningsnumret är detsamma som styckmärkningsnumret, kan du också använda Batch Link. När det gäller ståltillverkning kanske du har en ritning på 11 × 17 tum med ett märkningsnummer och en materialförteckning.  

Alla dessa märkningsnummer hänvisar man sedan till i en monteringsplan eller fasadritning. Revu hittar märkningsnumren på samma sätt som om de vore sektionsklipp och kopplar varje del på planen till bladet med tillverkningsritningen. 

Precis som med alla verktyg i Bluebeam Revu finns det flera kreativa sätt att använda Batch Link. Har du något kreativt användningssätt som du vill berätta om? Jag vill gärna veta mer om dina tips och tricks. 

Troy DeGroot

Troy DeGroot är Bluebeam Certified Consultant, Bluebeam Certified Instructor och Implementation Specialist. Troy arbetar med projektledare, BIM-/VDC-chefer och CEO/CIO för att höja produktiviteten, öka förutsägbarheten och maximera programvarutillämpningen.

Är Bluebeam Revu nytt för dig?