Hur Studio-sessioner underlättar signering av BIM-samordning

Att administrera BIM-signering per e-post är krångligt och tidskrävande. Få både tid och sinnesro genom att flytta över arbetsflödet till en Studio-session i Revu

Illustration av Rae Scarfó

Byggnadsinformationsmodellering (BIM) är ett mycket viktigt steg såväl före som under byggprocessen. Med dess hjälp kan ett projekts olika entreprenörer och underleverantörer, tillsammans med designpartner och byggherrar, förbereda sig så bra som möjligt och samordna alla element som ska installeras inom olika verksamhetsområden.

När man arbetar med BIM är det absolut nödvändigt att säkerställa att samtliga hantverkare kan signera samordningspaketet i tid och på ett välordnat sätt. Det gäller att varje etapp, zon, nivå och område inom ett projekt har modellerats, samordnats och hanterats så krockfritt som möjligt.

Traditionellt har den här signeringsprocessen skett per e-post eller någon annan transaktionell kanal för envägskommunikation, säger John Reinhardt, som är VDC- och platschef på Flint Builders Inc. i Roseville, Kalifornien.

”Det fanns faktiskt inget annat sätt att hantera det än att säga: Hallå, här är dokumentet. En person från varje team ska signera det, och om ni har några frågor kopierar ni in alla,” säger John.

Dessutom berättar han att det inte var så länge sedan eventuella krockar exporterades från Navisworks till ett kalkylblad i Excel och därefter skickades per e-post till teammedlemmarna så att de kunde titta på och arbeta med det. Med en sådan process blev personer som John Reinhardt tvungna att sammanställa de olika teammedlemmarnas ändringar manuellt via e-post. ”BIM-tekniken har kommit långt”, säger John.

Lösningen heter Studio-sessioner

Tack vare byggteknikens exponentiella utveckling går det numera att genomföra den här signeringsprocessen för BIM-samordning på ett effektivare och smidigare sätt.

För John Reinhardt och andra i byggbranschen som har börjat använda Bluebeam Revu för att redigera, markera, hantera och kommunicera i dokument med byggplaner har Studio-sessioner blivit standardlösningen för signering av BIM-samordning.

”Studio är ett jättebra övergripande verktyg när man vill skicka ut ett dokument och ha alla kommentarer och allt som gäller dokumentet man granskar på ett och samma ställe,” säger John. ”Varje gång som jag har möjlighet, eller om jag har något som jag behöver granska – ett dokument eller liknande – så använder jag Studio, eftersom det är enklare.”

Genom att skapa en Studio-session i Revu, ladda upp alla signeringsdokument och ge de olika teammedlemmarna behörighet att gå med i och samarbeta genom en session gör man den tidigare så krångliga processen med att skicka och ta emot olika signeringar via e-post eller annan manuell kommunikation mycket smidigare. Man sparar tid och det blir enklare för den person som ansvarar för att samla ihop alla godkännanden.

”Med Studio kan folk gå in där, göra eventuella markeringar eller lägga till ytterligare undantag, och sedan signera med sitt namn”, säger John. ”Sedan får jag ett meddelande om det, eller så kan jag bara gå in och se vem som har signerat och vem som inte har gjort det.”

John säger att hans arbete har förenklats av att man använder Studio-sessioner i Revu för signering av BIM-samordning. ”Det är inget särskilt avancerat eller konstigt”, säger John, ”utan är helt enkelt det som har visat sig vara det bästa verktyget för att skicka ut och spåra våra signeringsblad. Sedan är det bara att upprepa – medan vi tar oss igenom den första, andra, tredje och fjärde våningen av en modell skickar vi ut även de dokumenten i Studio.”

Tidsbesparingar och sinnesro

John Reinhardt berättar att han inte nödvändigtvis lägger mindre tid på arbetsflödet som helhet för att han flyttar signeringen av BIM-samordning till en Studio-session. ”Om alla är anslutna till Studio-sessionen och alla lägger in en markering så måste jag fortfarande sammanställa dem”, säger John.

Det som i slutändan sparar honom tid är dock att han får alla de begärda ändringarna på ett ställe, istället för att behöva söka igenom och samla ihop e-postmeddelanden från olika teammedlemmar med kommentarer, ändringar och signaturer.

”Jag avsätter normalt ungefär en vecka”, säger John om den tid som det vanligtvis tar att skicka och samordna alla BIM-signeringar. ”Men tidigare, när vi använde e-post, kunde det ta tre veckor bara att få ett enda dokument signerat.”

”Det är förstås en ganska godtycklig siffra”, tillägger John angående de normala tidsramarna för signering. ”Men traditionellt kunde det ta upp till tre veckor. Nu behöver jag bara räkna med en vecka, eftersom jag genom Studio-sessionerna har någonting att spåra på ett och samma ställe.”

Signering av BIM-samordning sker vanligtvis på ett tidigt stadium i byggprojektet, och därför är det inte livsviktigt att den utförs exakt på en viss tid, säger John. Men det finns ändå fall då tidpunkten för BIM-signering kan ha större betydelse, beroende på vilken utrustning som behövs för ett visst projekt.

”I sådana fall kan det där med en vecka istället för tre veckor göra stor skillnad”, säger John.

Enklare för slutanvändaren

Förutom att Studio förenklar processen med signering av BIM-samordning för personer som John Reinhardt, som ansvarar för att hantera och samordna arbetsflödet, ger Studio även slutanvändarna en bättre upplevelse av arbetsflödet.

”Det är ingen som har haft några problem”, säger John om hur slutanvändarna har anpassat sig till den förbättrade signeringsprocessen i en Studio-session. ”De klickar bara på länken, går direkt dit och vet vad de ska göra. Det har inte varit någon brant inlärningskurva.”

”De flesta i branschen använder ändå Bluebeam”, avslutar han.