Det här är Built, The Bluebeam Blog

Den nya, förbättrade Bluebeam-bloggen speglar vårt ännu starkare engagemang i att serva byggbranschen med viktiga branschinsikter och perspektiv

Välkommen till Built, The Bluebeam Blog.

Sedan 2015 har Bluebeam strävat efter att inta en större roll än den som byggteknikföretag genom att publicera berättelser om de människor, de processer och den teknik som löpande formar och omvandlar vår bransch.

Från exoskelett på byggarbetsplatser till den spirande verksamheten inom rymdkonstruktion, lika väl som de strategiska och taktiska förändringar som har tvingats fram inom branschen till följd av en våg av teknikskiften: Bluebeam-bloggen har byggt upp en ständigt växande, lojal publik bestående av läsare som uppskattar att Bluebeam anstränger sig för att publicera relevanta, väl underbyggda och framför allt objektiva berättelser om viktiga frågor och trender i branschen.

På samma sätt som många företag och yrkesverksamma i byggbranschen har tvingats anpassa sig till branschens ständigt pågående omvandling har även Bluebeam-bloggen gjort det.

Bygga meningsfulla kontakter

Vårt främsta motiv för att utveckla Built har varit att skapa en starkare anknytning till våra läsare. Built har som mål att uppnå detta inte bara genom att publicera berättelser från de oerhört spännande personer som fortsätter att forma byggbranschen utan också genom att visa upp människorna bakom bloggen.

Förutom ett växande internt redaktionsteam på Bluebeam som jobbar outtröttligt med att producera insikter på Built i form av text, video och bilder, så anlitar vi allt fler frilansjournalister och illustratörer för att serva vår läsekrets med noggrant utförda intervjuer och upplysande bilder och grafik som gör bloggen till en av branschens bästa.

Built ger dessa viktiga medverkande större synlighet på bloggen, vilket i sin tur innebär en mer upplysande upplevelse för läsaren.

Till sist syftar Built till att ge Bluebeams kunder och entusiaster exklusiv tillgång till fantastiska berättelser och insikter från de personer som gör företagets produkter till några av de mest värdefulla inom byggbranschen.

Built kommer i allt högre utsträckning att föra fram unika perspektiv på viktiga frågor inom branschen, direkt från de personer vars tankegångar är centrala för att göra kundernas liv bättre och deras jobb mer tillfredsställande.

Vi uppmuntrar dig att hålla kontakten med Built-teamet. Prenumerera på vårt exklusiva nyhetsbrev som skickas per e-post varje månad (du kan registrera dig längst ner på Builts hemsida). Ta kontakt med mig på LinkedIn. Berätta hur vi kan serva dig ännu bättre med relevanta och effektiva berättelser. Erbjud oss intervjuer med personer som branschen behöver lyssna på. Hör av dig om att bidra med en artikel. Och fortsätt framför allt att hålla kontakten med oss genom Built-bloggen. Vi har byggt den för dig – precis som du bygger resten av världen för oss.