Att bana väg för mångfald

Projektchef på McCarthy leder kultur och byggande framåt för en bättre bransch.

”Det passade verkligen min personlighet – att vara ute på fältet och prata med byggarbetare, arkitekter, ingenjörer och byggherrar. Jag kunde helt och hållet gå upp i byggprocessen. Det var fascinerande att se hur allting föll på plats.” För Ileana Holguin, som är projektchef på McCarthy, har denna fascination varit drivkraften bakom en karriär i byggbranschen som sträcker sig över två decennier, inklusive 19 år bara inom McCarthy Building Companies.

Ileana är född i Mexiko, och när hon kom till USA vid 17 års ålder gick hon om high school bara för att bli bättre på engelska. Hon upptäckte att hon älskade att skissa och rita, och utan att ha någon i familjen eller någon hon kände som kunde hjälpa henne att välja vidareutbildning gick hon på community college innan hon började på Cal Poly San Louis Obispo i hopp om att bli arkitekt. ”Jag är ambitiös. Men jag hade ingen aning om att kursen på Cal Poly San Louis Obispo egentligen inte handlade om arkitektur utan om byggteknik! Det visade sig dock att jag trivdes jättebra på kursen. Jag bestämde mig också för att läsa byggledning som tillvalsämne för att skaffa mig ännu bättre möjligheter”, förklarar Holguin. Genom både huvud- och tillvalsämnet utvecklade hon ett intresse för att jobba ute på fältet. Hon har ända sedan dess varit ett lysande exempel på skicklighet och inspiration inom byggande. Som projektchef och talesman för McCarthy Partnership for Women – en resursgrupp för anställda i södra Kalifornien – har Ileana fullt upp. Det är precis som hon vill ha det.

Bluebeams blogg: Berätta om när du började på McCarthy.

Holguin: Jag började som projektingenjör för 19 år sedan. Då hade jag hand om pappersarbetet för allt som hände ute på fältet, till exempel informationsförfrågningar, underlag och dagsloggar. Det var inte förrän jag blev befordrad till projektledarassistent som jag fick arbetsledaransvar. Då var det inte längre bara själva jobbet som skulle utföras, utan det handlade också om att leda människor med olika personligheter.

Bluebeams blogg: Hur tog du dig fram till rollen som projektchef?

Holguin: Jag var projektledare i ungefär fem år. Sedan föreslog min chef, som jag betraktar som en mentor, att jag skulle komma in på kontoret och jobba med förkonstruktion i ett par år. Inom förkonstruktion fick jag lära mig mer om den andra sidan av verksamheten, som att skriva anbud, göra beräkningar, förhandla avtal med byggherrar och affärsutveckling. Det har gjort mig till en bättre projektchef. Som projektchef ansvarar jag för både förkonstruktion och konstruktion på olika projekt. Det kan vara två eller tre projekt åt gången. Det är så spännande!

Bluebeams blogg: Du har arbetat inom ditt yrke i 20 år. Hur anpassade du dig till användningen av digital teknik som produktivitetsverktyg?

Holguin: Vi har en stark grupp teknikproffs som uppmuntrar oss att använda tekniken i de situationer där den ger mervärde. Att använda digitala verktyg är avgörande för produktiviteten i vår verksamhet. Till exempel är många dokument som jag jobbar med i PDF-format, och har tagits fram och sammanställts i Bluebeam. Genom att kunna dela Bluebeam-beräkningar med teamet och vara flexibla både på kontoret och på fältet får vi både högre produktivitet och kan leverera bättre resultat till medarbetare och kunder.

Personalledning står nog för ungefär 60–70% av vårt dagliga arbete. Det handlar om att leda personligheter och motivera människor att varje dag prestera sitt bästa.

Ileana Holguin, projektchef på McCarthy

Bluebeams blogg: Hur ser du på McCarthy när det gäller kvinnors möjligheter?

Holguin: McCarthy förstår att ett företag med mångfald är ett friskt företag. McCarthy Partnership for Women startades i syfte att skapa en bättre upplevelse för kvinnor. Inte bara när det gäller nyrekrytering till branschen och vårt företag, utan också för att se till att vi har en miljö utan hinder, där alla ges möjlighet att prestera sitt bästa.

Bluebeams blogg: Hur är McCarthy Partnership for Women som grupp uppbyggd?

Holguin: Det är en grupp på nationell nivå som stöds av ledningen och drivs av de anställda. I var och en av våra regioner finns talespersoner som jag, som ansvarar för att kommunicera gruppens mål till regionen. Dessutom förbereder och samordnar vi nätverksevenemang, utbildning och andra program för både kvinnor och män i regionen, där alla ges möjlighet att lyckas.

Bluebeams blogg: Vilka typer av uppsökande verksamhet sysslar gruppen med?

Holguin: Förra året var ett bra år vad gäller uppsökande verksamhet. I södra Kalifornien startade vi ”Construction 101”, en kurs där tjejer i high school kunde komma till oss en lördag och lära sig mer om möjligheterna inom byggbranschen. De gick från station till station och deltog i praktiska utbildningsaktiviteter. Till exempel fick de här unga kvinnorna lära sig hur man på ett säkert sätt använder elverktyg – och då pratar jag inte om en skruvdragare, utan om att kapa armeringsjärn med vinkelslip. Jag kan knappt beskriva hur givande det var att få visa dem att de klarar att göra någonting annorlunda, något som går utanför normen och inte betraktas som traditionellt kvinnligt. De gick därifrån med känslan av att kunna åstadkomma vad de än ville i framtiden.

Mångfald – och då inte bara när det gäller kön utan också tankar, bakgrunder och erfarenhet – bidrar med så mycket värde för ett företag.

Ileana Holguin, projektchef på McCarthy

Bluebeams blogg: På vilka fler sätt bidrar programmet till bättre relationer?

Holguin: Vi arbetar för att ge kvinnor möjlighet att träffas och nätverka med företagsledningen regelbundet, ha enskilda samtal och lära känna varandra bättre. När ledningen deltar i evenemang blir kvinnorna också motiverade att komma dit och delta. Tack vare att högsta ledningen står bakom det vi gör kan vi som talesmän få ut mesta möjliga av våra ansträngningar.

Bluebeams blogg: Och dina mentorer, i livet eller i karriären? Hur har de hjälpt till med att skapa lika villkor?

Holguin: Jag tycker att mentorer är oerhört viktiga. Min inofficiella mentor var en annan kvinnlig projektingenjör som började på McCarthy ungefär samtidigt som jag. Jag kände mig bekväm med att ställa frågor eftersom hon var en person jag kunde relatera till – en annan kvinna i byggbranschen. Vi kunde berätta olika idéer för varandra och få råd om hur vi skulle hantera vissa situationer. Även om hon inte formellt var en mentor hjälpte hon mig att växa i branschen och fatta bättre beslut. Just nu har jag en formell mentor som ger mig råd om saker som gäller arbetet. Det går inte att beskriva hur värdefullt det har varit att ha hans stöd i min karriär.

Bluebeams blogg: Så här efter 20 år, vilka tycker du är de största skillnaderna i branschen jämfört med när du började?

Holguin: Kvinnliga projektingenjörer kommer till McCarthy direkt från college och är mer villiga än någonsin att säga vad de tycker. Det gläder mig verkligen. Det är så uppfriskande att se att de vågar öppna munnen och stå på egna ben. Det betyder att vi håller på att förändra kulturen inom byggbranschen, vilket är jättekul att se.

Bluebeams blogg: Tror du att sådana förändringar sker tack vare grupper som McCarthy Partnership for Women?

Holguin: Absolut. Genom gruppen har vi byggt ett nätverk av kontakter över hela landet. Vi kan prata fritt om vad vi känner och vad vi sysslar med på jobbet och berätta våra historier. Det handlar om att hålla varandra om ryggen. För mig har det varit den mest givande delen av att arbeta som talesman för McCarthy Partnership for Women här i södra Kalifornien. Vi är bättre tillsammans!