Den som har mod att vara öppen vinner

Lotta Wibeck på Skanska Sverige diskuterar datadelning och generationsklyftan i byggbranschen.

Lotta Wibeck, chef för Skanska Sveriges digitala hubb, har en vision för hur det kommer att se ut om tio år: allt arbete i byggbranschen kommer att vara digitaliserat, delning av data kommer att vara starkt utbrett och kraften i data kommer att tillvaratas så att kunskaperna kan tillämpas över hela team, projekt och företag. Hon är dock snabb med att påpeka att det som sker i framtiden är den lättaste biten. Det är det som händer idag som är det svåra. Wibeck är övertygad om att datadelning inte är något man kan välja – det är helt enkelt så saker och ting kommer att fungera. I framtiden kommer de som är verksamma inom branschen inte att tveka inför digitaliseringen, som kommer att falla sig helt naturlig för dem. Men just nu jobbar branschveteraner som är skeptiska till surfplattor och digitala ritningar sida vid sida med nyutexaminerade som har tillbringat hela sin uppväxt på nätet. Då krävs att man går fram – för framåt måste man – med viss försiktighet.

Wibeck har varit inflytelserik på en rad olika sätt under sin karriär, till exempel när det gäller att införa standarder för samgranskning i hela Sverige. Hon har också varit förespråkare för en mindre komplicerad teknikuppsättning och rekommenderar att man skaffar färre program som kan utföra fler uppgifter och använder dem dagligen. Det är därför hon själv förlitar sig på Bluebeam Revu och Microsoft Office – program som är smidiga och tänjbara och kan användas genom hela projektets livscykel.

Få personer inom byggbranschen idag har varit mer bestämda än Wibeck när det gäller att digitalisera byggandet smart. Det är kanske just det som är nyckelordet. Om folk inte använder den teknik de har på ett bra sätt, om det inte faller sig naturligt för dem, vad har tekniken då för värde? I en perfekt värld pratar vi inte längre om det”, tillägger Wibeck. Vi bara gör det.

Samla in, dela och maximera data

Hur skulle då en mer perfekt värld se ut när det gäller konstruktion och design? För det första skulle man samarbeta mer. Wibeck föreställer sig att data skulle delas öppet inom hela Skanska, med en sökbar databas som sträcker sig årtionden tillbaka. Låt oss till exempel säga att några arbetar med att bygga en bro i Lund i Skåne. ”Om de har frågor om Bluebeam kan de få hjälp av kollegor uppe i Norrland, som de aldrig har träffat, men som kanske kommer på att de själva har stött på samma problem och har löst det på ett visst sätt.” De kanske till och med hör av sig till kollegor i andra länder och drar nytta av att Skanska är ett multinationellt företag. Wibeck vill att Skanska ska vara en plats ”där man hjälper varandra, även om man inte är tillsammans”.

Branschledare kan komma att utnyttja kraften i sina data även på andra sätt. ”Vi måste vara ett datadrivet företag. Data och fakta. Det är fint med känslor, men i grunden är många inom byggbranschen också stressade för att de har så mycket i huvudet. Så genom att dela med sig av data hjälper du andra.” Ett sätt att dela, förutom att ha ett nätverk som fungerar lite som en bikupa, är att dra nytta av de tillgångar man redan har. Skanska är över 130 år gammalt och har många års projektinformation och institutionellt kunnande som kan översättas till överförbara och utvinningsbara data. Branschen måste lära sig att sänka gardet när det gäller hur man får saker och ting gjorda. ”Jag skulle vilja att de yngre helt enkelt ber om total öppenhet när det gäller data”, säger Wibeck. ”Jag tror att varje företag måste dela sina data, för det är de som tolkar data som kommer att vara framtidens superhjältar.”

Att skapa en enad arbetsstyrka: generationsklyftan

Och Skanska är på god väg. Wibeck märker hur digitaliseringen har normaliserats bland den yngre personalen. Hon förklarar att hon förstår att den digitala hubben har lyckats när de yngre anställda ”inte pratar om digitalisering”. ”De pratar inte om konnektivitet. De pratar bara om hur stolta de är över att få bygga det där huset, den där bron eller den där staden.” Och de använder verktyg som Bluebeam och Autodesk spontant, på samma sätt som en medarbetare med ett äldre synsätt kanske använder papper och penna. Hon gläds också åt hur mycket personalen utbildar varandra, och hur medarbetarna vet vad de vill åstadkomma även om de kanske inte vet exakt hur. Ett perfekt exempel på det är Jimmy Forsberg, som ingår i Wibecks team för den digitala hubben. Forsberg är en förkämpe för Bluebeam som har tillbringat tusentals timmar med att resa landet runt och utbilda andra i Bluebeam och förespråka standarder för samgranskning såväl bland Skanska-anställda som inom andra företag i branschen.

”Det är kul med den utmaning som följer av att vi står mitt i en stor omvandling av hela branschen. Det skulle nog bli tråkigt annars”, säger Wibeck. ”Vi har en kultur som bygger på att vi är stolta över att våra medarbetare är problemlösare.” Lotta Wibeck är en orubblig förespråkare för att åstadkomma förändringar genom att få med sig människor. Hon vet vart branschen är på väg, och att om Skanska ska komma dit på ett så lyckat sätt som möjligt måste man anamma de verktyg som människor vill ha, som hjälper dem att dela sina kunskaper med andra och som de kommer att använda så ofta och så gärna att de till slut inte ens behöver tänka särskilt mycket på det. Wibeck är också optimist, och om hon har något motto så är det kanske det hon själv sa under intervjun: ”Den som har modet att vara öppen vinner.”