Vill du få ut ännu mer av Bluebeam? Standardisera!

Bluebeams kraftfulla byggteknologi har blivit ovärderlig för branschen. Standardisera verktygen och funktionerna för specifika yrkesroller eller arbetsflöden så blir byggteknologin ännu mer värdefull.

Standardisering är A och O i byggbranschen. Oavsett om du är platschef för ett skyskrapeprojekt värt många miljarder eller kalkylator för ett blandprojekt, måste du och alla andra i branschen följa en rad standarder för att få jobbet gjort.

Användningen av byggteknologi är inget undantag. Nu när de digitala samarbetsverktygen spelar en allt större roll inom branschen är det viktigt att de som leder införandet av ny teknologi anpassar verktygen så att medarbetarna kan lära sig dem snabbt och tillämpa dem effektivt i arbetet.

Kanske finns det ingen annan byggteknologi som gynnas lika mycket av standardisering som Bluebeam. Verktygets formbarhet är en av dess främsta styrkor. Så här kan du tillämpa standarder på Bluebeam och få ut så mycket som möjligt av teknologin.

Förenkla det du ser 

Byggbranschen är komplex. Inom varje projekt kan det finnas över hundra olika roller – från entreprenören som ansvarar för den övergripande projektleveransen till arkitekterna och ingenjörerna som planerar projektet i detalj och elektrikern som omsätter detaljerna i praktiken.

Bluebeam är utformat för att hjälpa alla de här människorna att göra sina jobb bättre. Samtidigt är dess funktioner så omfattande att det inte är konstigt om man som förstagångsanvändare känner sig lite överväldigad. Det är därför som det är så viktigt att man i samband med att man inför Bluebeam anpassar det med standarder som är specifika inte bara för varje roll utan även för olika arbetsflöden.

Det bästa sättet att göra det är att ta bort allt som inte är nödvändigt från Bluebeam-gränssnittet. Om du till exempel inte behöver skapa formulär i Bluebeam tar du bort de ikonerna och knapparna från din vy. Du kan sedan göra detsamma med andra onödiga verktyg, paneler eller funktioner.

Skapa anpassade profiler, verktygssatser, ikoner osv. 

Revu, som är Bluebeams flaggskeppsverktyg för PDF-markering, har ett till synes oändligt antal funktioner. Ett sätt att helt anpassa Revu så att det passar bättre för en viss roll eller ett visst arbetsflöde är att spara specifika gränssnittsinställningar som en profil, som sedan kan delas med projektkollegorna.

Användare kan säkerställa att bara de verktyg som används mest och är mest relevanta syns genom att skapa anpassade profiler och ordna om och till och med stänga av valfria paneler och verktyg. Det går att göra samma sak med verktygsfälten i Revu. Om man standardiserar arbetsytorna i Bluebeam med anpassade profiler och delar dem mellan olika team, är man redan på god väg att förenkla den övergripande upplevelsen av att använda teknologin.

Anpassningen tar inte slut vid profilerna i Bluebeam. Markeringsverktygen – de symboler som är sparade i Verktygslådan – kan också standardiseras som en anpassad verktygssats. Dessutom kan användarna ladda upp sina egna markeringsikoner att standardisera och använda i ett specifikt projekt eller arbetsflöde.

Precis som med profiler bör de som leder införandet dra nytta av sådana möjligheter till anpassning. Skapa en standardiserad Bluebeam-upplevelse för ditt team som är så specifik och enkel som möjligt, med allt från verktygssatser till specifika markeringsikoner.

Granska standarderna ofta

Även om det är viktigt att upprätta standarder i Bluebeam redan när man börjar använda verktyget, är det lika viktigt att de anpassade elementen – från profiler till verktygssatser – granskas och uppdateras regelbundet.

Bluebeam är som ett årgångsvin – det blir bara bättre med tiden. Medan medarbetarna i ditt team fortsätter att använda Bluebeam och kunskaperna om lösningen ökar, är det värt att fundera på att integrera nya verktyg och funktioner som en del av era anpassade standarder.

Granska gärna de här standarderna på en informell nivå en gång i kvartalet. Större, mer omfattande standardiseringsuppdateringar bör genomföras årligen eller varje halvår. Utnyttja de här möjligheterna att inhämta feedback från användarna om vilka standarder som bör uppdateras eller tas bort.

Slutsats

Bluebeams mångsidighet som byggteknologi gör den ovärderlig för branschen. Men med en sådan flexibilitet följer också ett behov att anpassa verktygen för specifika typer av användare och arbetsflöden. Om man inte upprättar standarder för användningen av Bluebeam – eller vilken annan byggteknologi som helst – riskerar man att bromsa tillämpningen av verktyget och dess totala effektivitet över tid.

Studio-sessioner jämfört med Studio-projekt i Bluebeam

Så här använder du Studio-projekt och Studio-sessioner i Revu mest effektivt.