införande av ny teknologi för entreprenörer i byggbranschen

Fler entreprenörer väljer programvara för digitalt samarbete

Några av de största teknologiska framstegen i byggbranschen den senaste tiden har inte handlat om robotteknik eller artificiell intelligens, utan om programvara för arbetssamarbete och design.

Pådriven av covid-19-pandemin har byggbranschen inte riktigt hunnit gå från eftersläpare till ledare inom teknologi, men förändringstakten har ändå ökat i en sektor som är notoriskt förändringsresistent.

Branschen har tvingats anpassa sig och har klämt in 36 månaders införande av ny teknologi på bara ett år. Det uppges i en rapport om byggteknologi från JLL, ett globalt företag för fastighetstjänster.

De största byggföretagen, varav många gjorde stora investeringar i ny teknologi redan innan pandemin, har gått i täten. De har haft tillräckligt med kapital för att investera i egen forskning.

Men medan branschens största aktörer har en naturlig fördel, hittar mindre och medelstora entreprenörer också sätt att hålla jämna steg med ledarna.

Några av de största framstegen inom byggbranschen under senare åren har dock inte legat inom hett omtalade områden som robotteknik eller artificiell intelligens. De har i stället handlat om att införa programvara för design och digitalt samarbete.

Och även om dessa program inte nödvändigtvis är billiga, ligger de inte heller utom räckhåll för de hundratusentals små och medelstora entreprenörer över hela USA som tillhandahåller huvuddelen av landets byggarbetskraft.

JLL har i sin rapport där de rankar olika byggteknologier, uppgraderat programvaruplattformarna för digitalt arbetssamarbete till kategorin ”grundläggande teknologier”, eftersom de menar att de här verktygen ”i stort sett har blivit obligatoriska under pandemin”.

”En sak som vi funderar på är om alla typer av byggteknologi har gynnats av pandemin”, berättar Henry D’Esposito, Construction Research Lead på JLL, för Construction Dive. ”Jag skulle säga att det är tydligt att programvaror har gynnats, medan det kanske har varit lite mer blandat för maskinvaror.”

En samarbetsrevolution

Byggbranschen genomgår för närvarande en samarbetsrevolution. En mängd nya programvaruplattformar för arbetssamarbete och pandemin snabbade på införandet av ny teknologi i byggbranschen rejält.

Medan de största entreprenörerna sannolikt hade haft någon form av digitalt samarbete redan innan pandemin, var det enligt JLL:s rapport mindre troligt att de mindre, lokala företagen hade något sådant system på plats.

Bara några månader efter att pandemin bröt ut våren 2020 ändrades denna bild dock dramatiskt. Ungefär två tredjedelar av alla byggföretag sade sig ha antagit policyer för att arbeta hemifrån, skriver JLL i rapporten.


OCKSÅ PÅ BUILT:


Företag som Nauset Construction Corp. (en entreprenör baserad i Bostons förorter), beslutade att gå över till en molnbaserad programvaruplattform för digitalt samarbete.

Benjamin Goldfarb, företagets vice vd, säger att Nauset tog ett stort tekniskt kliv strax innan pandemin, då man flyttade från en intern server till molnet med plattformen Microsoft 365.

Flytten ”gav verkligen utdelning” när covid-19 utlöste en nationell nedstängning våren 2020 och tvingade fram en övergång till distansarbete, säger Benjamin.

Nauset kunde hålla möten med hjälp av Microsoft Teams, och alla aviseringar och e-postmeddelanden som behövdes för komma igång fanns redan inbyggda i systemet.

Att komma åt filer har också blivit mycket lättare nu när de lagras i molnet. För att dela stora CAD-filer behövde Nauset tidigare skapa ett komprimerat överföringspaket eller betala för att använda en annan tjänst.

Företaget har också ingått avtal med EarthCam om säkerhetskameror. De kan också användas för att dokumentera viktiga milstolpar i ett projekt, till exempel utplacering av armeringsjärn i en husgrund, eller för att göra en distansrundtur på en byggarbetsplats.

”Jag kan prata med en potentiell kund och zooma omkring i hela projektet och visa dem på min bärbara dator”, säger han.

Vantage Builders, som också är baserade i Bostons förorter, har gjort på liknande sätt när det gäller att införa ny byggteknologi med fokus på att investera i programvaruplattformar som ökar effektiviteten.

Vantage har bland annat gått över till Cosential, ett molnbaserat program för CRM och anbudsgenerering, för att hjälpa sitt marknadsföringsteam att hålla koll på leads och ta reda på vilka relationer som är mest produktiva, säger Kelly MacLean, företagets Chief Operating Officer.

Tack vare den här plattformen, som Vantage införde förra året, kan deras försäljnings- och marknadsföringsteam titta närmare på individuella relationer i sitt nätverk och undersöka deras respektive investeringsavkastning.

Marknadsföringsteamet kanske har bjudit in en viss kontakt till ett event eller skänkt pengar till deras stiftelse, vilket har lett till att man har blivit ombedd att lägga anbud på tre olika projekt, säger Kelly.

Programmet har bidragit till att höja ”träffrekvensen” för anbud och andelen som leder till faktiska avtal. De har ökat till 57 % från tidigare 46 %.

”Vi kan ranka och betygsätta våra leads”, säger Kelly. ”Det ger oss riktigt bra mätvärden och vi kan köra rapporter om kunderna och vår träffrekvens”, säger hon.

Vantage har också gått över till plattformen SmartBid för att hantera sina relationer med underentreprenörer och deras anbud för olika arbeten på plats.

Den nya plattformen har gett företaget en bättre förståelse av hur upptagna vissa entreprenörer är och en möjlighet att ”sprida ut arbetet”.

”Vissa underentreprenörer har väldigt mycket att göra just nu”, och genom plattformen kan vi ta reda på ”hur många jobb en entreprenör har just nu och hur många anbud de har lagt”, säger Kelly MacLean.

Dyr maskinvara inte lika attraktiv

Av alla nyhetsartiklar som har skrivits skulle man kunna dra slutsatsen att 3D-utskrift och robotteknik formligen sveper fram igenom byggbranschen.

Så är dock inte fallet enligt JLL:s rapport om byggteknologi. Där noterar man att pandemin bara hade en mindre inverkan på resultatet för mer avancerade (och långt mycket dyrare) teknologier som 3D-utskrift och robotteknik. Chansen att dessa teknologier kommer att få omedelbara effekter har faktiskt minskat under pandemin.

JLL kategoriserar nu 3D-utskrift, robotteknik och virtuell verklighet som ”teknologier med sekundära effekter”, som de väntar sig kommer att ha ”begränsad inverkan under de närmaste åren”.

JLL noterar att ”alla tre verktygen befinner sig på ett tidigt stadium i sin utveckling och har inte mognat tillräckligt för att ha en betydande inverkan på byggbranschen under de närmaste åren”.

Det här stämmer också överens med åsikterna bland entreprenörerna ute på fältet, säger Benjamin Goldfarb från Nauset.

Han blev introducerad till 3D-utskrift, som även kallas additiv tillverkning, för sju år sedan när han studerade vid Wentworth Institute of Technology. Det råkade också vara första, och hittills sista, gången som han såg den här snabbt framväxande tekniken användas i praktiken.

”Jag läste en artikel om några entreprenörer som använder sådana skrivare, men vi har inte själva stött på det”, säger han, och noterar att detsamma gäller för robottekniken.

Nauset undersöker nu om man ska börja använda drönare för att samla in bilder och data om projekt, men har inte särskilt bråttom med det.

”Det är något som vi som företag har haft ögonen på och försökt att få någon intresserad av att skaffa licens för”, säger Benjamin Goldfarb.

Vantage går å sin sida vidare med användningen av drönare – som av JLL räknas till ”teknologier med primära effekter” – för att samla in bilder och videoinspelningar till sin marknadsföring.

Vantage diskuterar nu om man ska anlita en drönaroperatör till att flyga igenom några av de vidsträckta cannabisanläggningar som företaget arbetar med.

Odlingsanläggningarna är mellan 7 500 och 15 000 kvadratmeter stora och utspridda vertikalt, noterar Kelly MacLean.

”Målet är att få en överblick på hög nivå över det vi bygger för att ta fram marknadsföringsmaterial och kunna visa hur komplext arbetet är”, säger hon.

Men ju mindre en entreprenör är, desto svårare kan det vara att hålla jämna steg med de teknologiska förändringarna i byggbranschen, särskilt nu när de går allt snabbare.

Vantage har några underentreprenörer som har svårt att klara av byggledningsprogrammet Procore, som företaget kräver att de ska använda. Projektadministratörerna och cheferna på Vantage måste ”kompensera för det som de inte klarar”.

Vantage vill gärna behålla sina duktiga underentreprenörer – de är och blir allt mer av en bristvara på dagens arbetsmarknad.

”När de väl har förstått att det är obligatoriskt brukar de anpassa sig”, säger Kelly MacLean.

Bill Fountain, chef för Gardner Construction i västra Massachusetts, berättar att hans företag med 16 anställda har blivit bra på att använda de olika programvaruplattformarna som krävs på de flesta byggarbetsplatser – Procore, Bluebeam, Primavera och Microsoft Project för att bara nämna några.

Bill har dock börjat bli frustrerad över hur fragmenterad marknaden för byggprogram är. Olika uppgifter kräver ofta olika plattformar, till exempel inom redovisning, schemaläggning och HR, säger han.

Det finns ingen enda plattform som knyter ihop alla de här funktionerna, menar han.

Dessutom har olika entreprenörer och byggherrar sina egna favoriter bland de program och plattformar för digitalt samarbete som de vill att underentreprenörerna ska använda.

”Man kan lägga hundra tusen dollar på programvara”, säger Bill. ”Byggbranschen är ändå en reaktiv verksamhet, i synnerhet nu. Man reagerar på kraven för varje specifikt projekt. Det finns ingen standardisering.”

Gör ett nytt besök på Builts portal för Technology Adoption Week 2021.