6 Bluebeam-funktioner som är perfekta för yrkesverksamma inom stålindustrin

Bluebeam innehåller många funktioner som är idealiska för att skapa anbud inom stålindustrin snabbare och mer effektivt.

Stål är ett viktigt byggmaterial. De som arbetar med att anskaffa och leverera stål till byggprojekt ägnar mycket tid under förstudiefasen åt beräkningar – hur mycket material kommer att krävas för projektet enligt plandokumenten, vad blir den uppskattade kostnaden?

Förr i tiden fick de som arbetade med stål utföra de här uppgifterna på traditionellt vis – med pappersritningar, överstrykningspennor och en mängd andra analoga verktyg för att beräkna ett projekts behov av leveranser och uppskattade kostnader. Tack vare de digitala verktygens intåg är så inte längre fallet.

Verktyg som Bluebeam ger företag inom stålindustrin möjlighet att minska tidsåtgången för att färdigställa projektanbud drastiskt. Det som har tagit veckor med analoga arbetsflöden görs nu på några dagar – en enorm konkurrensfördel.

”De största fördelarna med att använda Bluebeam inom stål hittar man i förstudiefasen av ett projekt”, säger Charles Todd, Bluebeams branschkonsult som tidigare har arbetat med ståltillverkning i många år. ”Att göra det på det gamla, pappersbaserade sättet innebär dubbelt så mycket arbete.”

Här är sex funktioner i Bluebeam som gör programmet oumbärligt för stålindustrin:

Markeringslista

Markeringslistan har ett tabellformat där varje rad motsvarar en markering som har lagts till i en aktiv PDF-fil, och varje kolumn visar specifik information om markeringen.

När du väljer en rad flyttas arbetsytans PDF-vy till markeringens plats, vilket gör det lättare att navigera genom markeringarna med UPP- och NED-PILEN.

För yrkesverksamma inom stålindustrin är det här verktyget helt avgörande för att kunna organisera markeringar så att de hittas snabbt och enkelt, särskilt vid beräkning i förstudiefasen vilket är avgörande för att vinna anbud. Listan kan också exporteras som olika dokumenttyper. Det gör det möjligt att snabbt föra register och dela information mellan kollegor.

Mäta

Med mätverktyget kan du skapa mätningar i olika lägen. De här mätningarna kan sparas som markeringar, till hjälp för bearbetning och sammanfattning via markeringslistan, vilket är särskilt värdefullt för beräkningar och mängdavtagningar. Alternativt kan de vara tillfälliga, vilket ger ett snabbt sätt att mäta utan att generera en visuell historik i PDF-filen.

Att mäta och skapa kostnadsberäkningar för stålbalkar är avgörande i beräkningsprocessen under förstudiefasen. De som arbetar med stål sparar inte bara massor av tid genom att använda mätverktyget – tack vare möjligheterna till anpassning kan de också koppla exakta vikter till olika stålmängder. På så sätt kan stålarbetare exakt beräkna materialkostnaderna med bara en knapptryckning.

Antal

Med verktyget Räkna genereras en markering för varje musklick, och ett kumulativt antal kopplas till varje utplacerad markering. Verktyget liknar Sekvenser i Verktygslådan, med skillnaden att det introducerar en förkonfigurerad (vanligtvis mindre iögonfallande) eller personligt anpassad symbol i PDF-filen. Verktyget Räkna håller dessutom en löpande räkning, antingen per sida eller per utrymme, för varje objekt som räknas. Sekvenser räknas däremot i PDF-filen utan att upprätthålla en löpande räkning, behandlar varje markering självständigt och låter bli att gruppera dem i markeringslistan.

För ritningar där man till exempel behöver identifiera och räkna det specifika antalet stålbalkar kan det här verktyget vara oerhört användbart. Genom att helt enkelt klicka på varje balk eller annat byggelement i ett digitalt plandokument kan verktyget användas för att automatiskt räkna ut ett totalt antal.

Verktygssatser

Verktygssatser i Bluebeam kan skapas och utbytas sömlöst mellan olika användare. Verktygssatserna är mångsidiga och kan sparas lokalt, delas i ett nätverk eller exporteras till andra användare. Att kunna dela verktygssatser är ovärderligt när man behöver använda konsekventa markeringar som är skräddarsydda för olika projekt, arbetsroller, kunder med mera. Att hantera verktygssatserna effektivt är en viktig del av att maximera nyttan med Bluebeam.

Ståltillverkare kan skapa anpassade verktygssatser som är specifika för deras behov under förstudiefasens beräkningsprocess, vilket ger ett renare och mer effektivt arbetsflöde för att snabbare skapa vinnande anbud.

Profiler

Profiler är en praktisk metod för att spara verktygsfält, menyer och visningsinställningar så att de viktigaste verktygen är lättillgängliga varje gång som Bluebeam öppnas.

Dessutom kan profilerna, precis som verktygssatserna, anpassas efter stålarbetarnas specifika behov. På så sätt kan medarbetarna uppnå maximal effektivitet för all användning av programvaran som är specifik för stålindustrin, så att de inte behöver växla mellan okända eller onödiga verktyg för att få jobbet gjort.

Integrering med externa digitala verktyg

Till sist kan många av de här verktygen i Bluebeam integreras med andra viktiga digitala verktyg för stålindustrin. Att exportera markeringslistan till en Microsoft Excel-fil är till exempel en metod för att ladda upp informationen till någon annan kompletterande programvara. Tack vare den sömlösa integrationen kan stålarbetarna utföra komplexa beräkningsuppgifter på en bråkdel av den tid som det skulle ta med gamla, analoga processer. Dessutom är det mer sannolikt att beräkningarna stämmer, vilket leder till färre fel eller kostsamma och tidskrävande omarbetningar.

Bluebeam är ett viktigt verktyg för alla inom arkitekt-, ingenjörs- och byggbranschen (AEC), men det är särskilt användbart för alla som arbetar med stål.

Läs om byggnadsingenjören som banar väg i byggbranschen.