Så kan mindre entreprenörer maximera sin potential genom att digitalisera

Mindre entreprenörer upplever ofta att de inte har någon möjlighet att konkurrera med större företag – i synnerhet när det gäller teknologi. Här är några enkla saker som de kan göra för att börja använda effektivitetshöjande teknologi redan idag.

Världen översvämmas av teknologi. Den finns överallt – från våra smartphones som har mängder av program som stjäl mer och mer av vår uppmärksamhet, till nyare innovationer som den generativa artificiella intelligens som är på väg att vända upp och ner på otaliga branscher.

Byggbranschen är inget undantag. Även om byggbranschen sedan länge har rykte om sig att vara sen med att införa ny teknologi, har den på senare år – i synnerhet sedan covid-19-pandemin – gjort enorma framsteg med att anamma digitala verktyg för att få mer gjort med mindre.

Faktum är att branschen har lyckats klämma in ungefär 36 månaders ny teknologi på ett enda år på grund av pandemin, som ju innebar en ökning av distansarbete och ett behov av att kommunicera och samarbeta digitalt. Detta konstateras i en rapport om byggteknologi av det internationella fastighetstjänstföretaget JLL.

Papper dominerar

Trots de allt snabbare framstegen finns det alltför många byggföretag som fortfarande förlitar sig på papper för att hantera viktiga arbetsflöden. Det gäller särskilt mindre entreprenörer, som ofta saknar de dedikerade IT-team och budgetar som krävs för att införa ny teknologi. Mindre företag känner därför ofta att dagens banbrytande digitala verktyg ligger utom räckhåll för dem.

De senaste tillgängliga uppgifterna är från år 2020. Då utgjorde de här små till medelstora byggföretagen (SMB) med mellan en och några hundra anställda omkring en halv miljon av alla byggföretag bara i USA.

Det här innebär att en stor del av branschen kan hamna utanför när det gäller att anamma digital teknologi. Detta händer samtidigt som myndigheter världen över uppmuntrar användning av de här verktygen för att göra byggbranschen mer effektiv och miljömässigt hållbar.

Tack och lov har det aldrig varit enklare än nu för små och medelstora byggföretag världen över att börja använda digitala verktyg.

De dolda kostnaderna för pappersbaserade arbetsflöden

Det kan kännas välbekant att använda papper för många processer och arbetsflöden i byggbranschen. Men det påverkar troligen de små och medelstora företagens potentiella effektivitet och lönsamhet – mer än man skulle kunna tro:

  • Utskriftskostnader: Det bläck och den maskinvara som krävs för att skriva ut stora byggdokument blir inte billigare, och att sammanställa de här kostnaderna per projekt är arbetskrävande.
  • Risk för fel: Papper innebär en större risk för missförstånd, eftersom olika versioner av dokumenten måste förflyttas fysiskt mellan olika platser medan flera medarbetare kommenterar dem med potentiellt oläslig handstil.
  • Förlorade jobb: I dagens digitala värld kräver allt fler entreprenörer och designföretag att projektmedlemmar ska samarbeta med hjälp av digitala verktyg. Det innebär att företag som fortfarande använder pappersbaserade arbetsflöden kan gå miste om arbetsmöjligheter.

Utvecklade modeller gör tekniken mer tillgänglig för små och medelstora företag

Medan kostnaderna – såväl dolda som konkreta – för att använda papper fortsätter att stiga har det aldrig varit billigare än nu att införa digitala verktyg, även för mindre företag som saknar IT-team och stora budgetar.

  • Lägre initiala kostnader: Konkurrensbilden i byggbranschen har skapat en miljö där det är enkelt för företag att testa nya programvaruprodukter gratis eller med minimala ekonomiska åtaganden.
  • Lägre totala kostnader: När en ny digital lösning väl har införts fortsätter de löpande kostnaderna för att använda den att sjunka, eftersom de flesta byggteknologiföretag har gått över från dyra modeller med Perpetual License till månatliga SaaS-prenumerationer (software-as-a-service). Det ger entreprenörer flexibilitet att justera eller till och med säga upp sina prenumerationer vid behov.

Tack vare att de nya digitala verktygen blir allt billigare och mer tillgängliga kan även små byggföretag utvärdera, lära sig och integrera dem utan stora ekonomiska eller tidsmässiga åtaganden.

Ladda ner hela e-boken om hur mindre entreprenörer kan övergå till att arbeta digitalt.