Byggnadsingenjören som banar väg i byggbranschen

Liz Larsen har ägnat det senaste årtiondet åt att bygga upp en gedigen karriär som byggnadsingenjör – och använt Bluebeam vid i stort sett varje steg på vägen.

När ingenjören Liz Larsen, kom till Raleigh, North Carolina för första gången verkade det som om världen hade stängt.

Liz, som ursprungligen kommer från Upstate New York, hade tillbringat fem givande år som byggnadsingenjör i Minnesota, men hon ville ha lite omväxling från delstatens tuffa vintrar. Hon kom dit i mars 2020 för att börja sitt nya jobb som projektingenjör. Det var precis när covid-19-pandemin försatte en stor del av samhället i något som skulle visa sig bli en flera år lång karantän.

”Vi dök upp här och det ekade tomt, det fanns ingenting”, minns Liz. Restauranger och museum hade bommat igen. Det fanns ingen teater, bio eller andra aspekter av den växande stadens kultur att ta del av. ”Man kunde knappt ens gå till affären och handla mat.”

Mitt i isoleringen hittade Liz dock en levande gemenskap inom sitt yrke i byggbranschen. Hennes arbetskamrater och de yrkeskontakter hon knöt blev hennes huvudsakliga sociala nätverk, de var både sällskap och stöd. Medan hon byggde vidare på sina dubbla examina i mekanik och byggnadsteknik från 2012 gav de här relationerna inte bara en känsla av normalitet, utan också värdefulla sociala kontakter i en annars osäker tid.

Liz är nu projektingenjör på företaget Stewart i Raleigh, som arbetar med byggnadsteknik, planering och lantmäteri. Hon ser det här som mer än bara ett jobb – hon har hittat en plats där hon verkligen kan känna sig hemma. Värdet av det kan många kvinnor inom byggnadsteknik och i byggbranschen som helhet verkligen relatera till.    

Kvinnor i byggbranschen

För ett stort antal kvinnor inom teknik och byggande tar försöken att uppnå en känsla av tillhörighet och acceptans på arbetsplatsen aldrig slut. Även om fler kvinnor arbetar i byggbranschen idag än någonsin tidigare, har vägen dit varit krokig – och för många är den det fortfarande.

Antalet anställda kvinnor i byggbranschen steg enligt Bloomberg till över en miljon i maj 2021. Det är första gången sedan man började samla in data 1964. Enligt de senaste tillgängliga uppgifterna, från juli 2022, utgör kvinnor nu 14,1 % av byggbranschen, vilket är den högsta siffran någonsin.

Uppfattningen att byggbranschen – och i viss mån även ingenjörsbranschen – tillhör männen lever kvar på vissa ställen. De flesta kvinnor i branschen arbetar på kontor – kvinnliga hantverkare utgjorde bara 3,9 % av den totala arbetsstyrkan 2021, enligt uppgifter från Institute for Women’s Policy Research. Kulturen på arbetsplatsen kan fortfarande kännas mansdominerad. Det finns många fördomar, och trakasserier är fortfarande ett problem.

Saker och ting håller dock på att bli bättre. Liz berättar att hennes väg uppåt inom ingenjörsyrket i stort sett har varit fri från sådan diskriminering. Hon tillskriver detta till stor del en större medvetenhet om fördomar och vilken dålig påverkan de har. ”Jag väljer att inspireras av och bara se framstegen”, säger Liz. ”Till och med för 20 år sedan upplevde jag lite mer sexism än jag gör idag. Det är framsteg.”

”Ens karriär, ens förmågor – de definieras inte av några könsstereotyper”, fortsätter hon. ”Man kan göra precis vad man vill, och det börjar folk förstå nu.”

Teknologisk utveckling i byggbranschen

Teknologin har också spelat roll för att jämna ut spelplanen inom byggbranschen. Ju mer teknologin har utvecklats till att bli en viktig del av design- och byggprocessen, desto mindre har branschen varit beroende av manuellt, fysiskt arbete – förmågor som i stor utsträckning gynnar män.

Liz Larsens karriär speglar till stor del den ökade användningen av digitala verktyg inom byggbranschen. I synnerhet Bluebeam är ett verktyg som Liz har använt länge. När hon började som ingenjör inom ståltillverkning utfördes det mesta av hennes arbete på papper, med markeringar och korrigeringar gjorda med penna.

2015 började Liz använda Bluebeam, och sedan dess har det blivit ett viktigt verktyg. Förutom att hon använder Bluebeam dagligen är hon en Bluebeam Certified Professional och publicerar även en blogg där hon delar med sig av sina insikter om hur man använder programmet till andra i branschen.

”Bluebeams superkraft som företag har varit att lyssna på sina kunder”, säger Liz. ”Programmet gör helt enkelt saker som ingen annan PDF-programvara kan göra.”

Vad har Liz för råd till andra unga kvinnliga ingenjörer som vill följa i hennes fotspår?

Liz uppmuntrar unga ingenjörer att tro på sig själva, eftersom hon menar att intelligens kan vara jämnt fördelat mellan de olika karriärnivåerna. ”När det gäller teknik handlar allt om erfarenhet”, säger hon. ”Nya ingenjörer kan vara precis lika smarta som veteraner – skillnaden är erfarenhet. Så det gäller att ge sig ut och skaffa den erfarenheten.”

Läs fler inspirerande berättelser om kvinnor i byggbranschen.