Brexits inverkan på byggbranschen: hur kommer det att gå för de brittiska byggföretagen?

För fem år sedan röstade britterna för att gå ur EU, och för 18 månader sedan var det precis det man gjorde. Inom byggbranschen råder en viss oro för arbetskraften, eftersom många arbetstagare är EU-medborgare. Frågan om materialförsörjningen är också högaktuell. Hur ser framtiden ut för branschen?

Förra månaden var det fem år sedan folkomröstningen om EU-medlemskapet hölls i Storbritannien.

Resultatet av omröstningen i juni 2016, där 52 % röstade för ett utträde medan 48 % ville stanna kvar, kom som en chock för många. Efter mycket debatterande, många förhandlingar på hög nivå samt ett och annat politiskt dödläge lämnade Storbritannien till slut EU i januari 2020 efter mer än fyrtio års medlemskap.

Så här drygt ett år senare, hur har Brexit påverkat byggbranschen?

Det hade talats mycket om att de tusentals EU-medborgare som jobbade i branschen – på byggarbetsplatser, inom stödtjänster och på arkitektfirmor, konsultföretag med mera – skulle ge sig av hem och aldrig komma tillbaka, och vilka effekter detta skulle få för branschen.

Det talades också om ny byråkrati, transportrestriktioner och tullkontroller i samband med import av nödvändigt byggmaterial, till följd av att Storbritannien inte längre ingår i ett friktionsfritt handelsområde.

Under 2020 fick Brexit dock stå tillbaka för de mer överhängande problem som covid-19-pandemin förde med sig när den svepte genom Europa och in i Storbritannien i början av året.

Tillbaka till arbetet

Nästan 18 månader och tre nedstängningar senare har man börjat återuppta byggprojekt. Men de Brexit-relaterade frågor som man var bekymrad över innan pandemin kvarstår. Det finns en oro för arbetskraftsbrist i byggbranschen, och en uppdämd efterfrågan på material – plus en rad nya regler och blanketter – har satt stor press på en hårt ansatt försörjningskedja som måste leverera.

Construction Leadership Council (CLC) talade nyligen om ”utmaningar utan motstycke” i fråga om importerade produkter och material. Det råder brist på trä, takpannor och vissa stålprodukter, och bristen på råmaterial fortsätter att påverka tillgången på målarfärg, tätningsmedel och kemiska produkter.

CLC förutspådde att de här leveransproblemen skulle fortsätta under andra halvan av 2021, och att priserna därför skulle förbli höga ett tag. En del av den här pressen är kopplad till covid-19 och beror på lokala faktorer, men när dessa har lösts kommer Brexits inverkan på byggbranschen och problemen med den gränsöverskridande verksamheten att fortsätta spöka.

CLC påpekade att Storbritannien har förlorat 15 000 europeiska förare bara i år på grund av Brexit. Organisationens produkttillgänglighetsgrupp har i samarbete med Road Haulage Association diskuterat bristen med Department for Transport.

Brist på arbetskraft i byggbranschen

Det stora problemet är arbetskraftsbristen. Under de sista tre månaderna av 2019 arbetade 176 000 EU-medborgare i byggbranschen. Samma period förra året hade siffran sjunkit med 28 % till 127 000, vilket motsvarar den största arbetskraftsbristen i byggbranschen på många år.

En del av dessa arbetare kan ha lämnat Storbritannien på grund av covid-19, men oavsett om det beror på covid eller Brexit kommer det att ta tid att hitta tillräckligt många britter som är villiga att ersätta de från andra länder som har lämnat byggbranschen. Det menar Suzannah Nichol, ordförande för branschorganisationen Build U.K.

Och enligt Suzannah handlar det inte bara om antalet. Hon berättade nyligen för BBC att det handlar om att hitta personer med rätt kompetens för att göra jobbet. ”Vi tenderar att underskatta de specialistkunskaper och färdigheter som en bransch kräver. Detsamma gäller för byggbranschen. Det här är inte kompetenser som man skaffar sig över en natt. Vi arbetar i ett klimat med begränsad tillgång på den kompetens som är starkt efterfrågad.”

Suzannah Nichol håller med om att lärlingsplatser är oerhört viktiga, men menar att det tar tid – minst 12 månader – för sådana att bära frukt, och att den strategin inte gagnar branschen just nu.

Lyckas med invandringspolitiken

Det är därför av avgörande betydelse att regeringen lyfter immigrationssystemet, tillägger Suzannah, ”eftersom det just nu inte fungerar och inte ger stöd till de företag som uppmanas bidra till den ekonomiska tillväxten och få Storbritannien på fötter igen.”

”Vi får inte lov att hämta in den kompetens vi behöver från EU. Jag menar inte att vi ska ta bort [immigrationssystemet] helt och hållet. [Men] det handlar om att titta på vad vi behöver för att börja bygga upp igen och leverera den infrastruktur som landet behöver här och nu.”

Och om de EU-medborgare som just nu bor och arbetar i Storbritannien inte har ansökt om fast bosättning senast vid sista ansökningsdatum den 30 juni kan bristen på arbetskraft i byggbranschen förvärras.

Vissa tror dock att sådana ogynnsamma förhållanden kan leda till möjligheter. Ann Bentley, global styrelseordförande för byggkonsulten Rider Levett Bucknall och medlem i CLC, tror att svaret på Brexits inverkan på byggbranschen tillsammans med covid-19 kan locka fram det bästa ur sektorn.

Ann sa nyligen: ”Om det är någonting de senaste 18 månaderna har fört med sig så är det att vi har tvingats tänka om kring hur vi arbetar. Många av oss var tvungna att anpassa oss till att jobba hemifrån bara över en natt, och omfamna digitaliseringen av våra processer. På byggarbetsplatserna anammade man samtidigt nya arbetsmetoder för att följa regeringens riktlinjer.”

Förändring kan vara bra

”Vi har blivit påtvingade förändringar för att det var nödvändigt, och som bransch har vi inte bara överlevt utan anpassat oss och mognat”, säger Ann. ”Vi måste nu föra dessa lärdomar framåt och tänka om kring de utmaningar som väntar – oavsett om det gäller brist på material eller arbetskraft.”

Ann Bentley har absolut en poäng. Nöden har ofta varit uppfinningarnas moder. På sätt och vis kan Brexits inverkan på byggbranschen visa sig vara en sorts katalysator, som bidrar till att skapa en helt modern bransch som passar för 2000-talet.

De problem, utmaningar och begränsningar som följer av Storbritanniens utträde ur EU kan komma att driva branschen framåt mot en modernare och mer fokuserad framtid.

I en sådan framtid skulle fler inhemska arbetare definitivt kunna få anställning. Men för att kunna ”build back better” kommer det att vara avgörande att sektorn använder innovativa, hållbara material som standard. Man måste också utnyttja onlinetekniken bättre för att designa och leverera moderna och effektiva bostäder, kontor och andra byggnader som landet behöver.

Vad kostar byggmaterial? Bristläget 2021