Design för global jämlikhet inom hälsa

Build Health International räddar liv genom att bygga smart på Haiti.

Att rädda liv genom bra design. Det kan låta storslaget, men det är faktiskt vad Build Health International (BHI) gör varje dag. Organisationen, som är baserad i Massachusetts, grundades av Jim Ansara som också är grundare av och tidigare chef för Shawmut Construction och Dr. David Walton som är läkare på Brigham and Women’s Hospital och Harvard Medical School.

De två träffades för ungefär tio år sedan när de arbeta tillsammans med den ideella organisationen Partners in Health på Haiti med att designa och bygga Hôpital Universitaire de Mirebalais (HUM). Det är landets främsta remissjukhus, och det största på västra halvklotet som drivs med solenergi. Även om Jim och David var stolta över framgångarna med HUM var det tydligt för båda två att det behövdes en effektiv, hållbar och kontextuellt lämplig infrastruktur för hälso- och sjukvård som sträckte sig långt bortom en enda vårdinrättning i centrala Haiti. De bestämde sig för att slå ihop sina djupgående kunskaper om byggmetoder och sjukvård och bilda en ideell organisation som ritar och bygger högkvalitativ infrastruktur för hälso- och sjukvård i världens fattigaste och mest utsatta samhällen.

Jim och David leder fortfarande BHI – Jim som styrelseledamot och David som CEO. Organisationen har vuxit snabbt de senaste fem åren och större delen av personalen finns på huvudkontoret i Beverly, Massachusetts. Många av BHI:s projekt ligger på Haiti, men man har också genomfört projekt i Sierra Leone, Liberia, Niger, Peru och andra länder.

Låga kostnader, stora effekter

Ett av BHI:s senaste projekt är typiskt för organisationens modell: bygget av Center for Infectious Disease and Emergency Care (CIDEC) vid St. Boniface Hospital i Fonds-des-Blanc, Haiti. Projektet, som slutfördes 2018, är anmärkningsvärt – och typiskt för hur BHI bygger och designar.

Anläggningen på knappt 1 000 kvadratmeter är uppdelad på en isoleringsavdelning för patienter med mycket smittsamma sjukdomar och en akutavdelning med rum för vårdprioritering och undersökning. Det kan låta som standard, men på Haiti har BHI:s arbete inneburit en total förvandling av vilka vårdalternativ som finns tillgängliga i många samhällen. St. Boniface Hospital, som drivs av Health Equity International, är det enda remissjukhuset i södra Haiti för minst två miljoner människor. Sjukhuset tillhandahåller vård av en kvalitet som alla haitier förtjänar, men som vanligtvis bara de allra rikaste har råd med.

BHI har som mål att stärka den offentliga sektorn och göra bra vård tillgänglig för alla, även de allra mest utsatta. För att uppnå det och göra så stor skillnad som möjligt håller BHI kvaliteten hög och kostnaderna låga både för sig själva och för de sjukhus man samarbetar med. Kompetens och byggmetoder på regional nivå utnyttjas genom att man anställer lokal arbetskraft vid sidan av ett team kunniga arkitekter, ingenjörer och byggledare. Genom att be om donationer av material, utrustning och designprogram kan BHI bygga till halva, eller till och med en tredjedel av, det pris som andra entreprenörer tar per kvadratmeter på Haiti.

”Allt vi gör är inriktat på optimal effektivitet”, säger Omar Hernandez, som är Director of Engineering på BHI. ”Vi vet att varje dollar som BHI kan spara kommer att användas av de ideella organisationer vi samarbetar med för att rädda fler liv vid vårdinrättningen.”

Samarbete över hav

Att bygga kräver ändå samarbete, och att klara av det på avstånd kan vara en utmaning – i synnerhet när man driver ett projekt på Haiti ända från Massachusetts i USA. För att hålla kostnaderna nere försöker BHI minimera USA-teamets besök på plats.

För att åstadkomma det har man förlitat sig mycket på samarbets- och markeringslösningen Bluebeam Revu, i synnerhet Bluebeam Studio som är den funktion i Revu som gör att det går att samarbeta i realtid och redigera filer från vilken plats som helst, när som helst – även när kommunikationen i övrigt är svår.

”Vi designar, bygger och underhåller infrastruktur för hälso- och sjukvård i miljöer med dåliga resurser där det inte finns någon pålitlig data- eller mobilanslutning. Men med Bluebeam Revu kan all vår byggadministration ske direkt i Studio. Vi hämtar frågor och informationsförfrågningar från Studio, markerar dem i Studio och skickar tillbaka svaren i Studio”, säger Omar Hernandez. Han uppskattar att Revu sparar BHI kostnader motsvarande ungefär 10 %. Och då har man inte räknat med osynliga fördelar som enklare projektöverlämning.

BHI ser långsiktigt på kostnadseffektiviteten. Genom att bygga hållbart och designa effektivt kan de hjälpa sjukhusen att fortsätta fungera smidigt och ekonomiskt långt efter att deras eget arbete är färdigt.

Detta är särskilt viktigt i länder med begränsade resurser, som Haiti, där det inte alltid finns pengar och material till underhåll av en anläggning eller reparation av utrustning. Istället för att till exempel installera mekaniska fläktar som kan vara dyra att reparera och kräver tekniskt kunnande som kan vara svårt att hitta lokalt installerar BHI takfläktar och använder passiv ventilation för att se till att luften hela tiden växlas.

Bygga för förändring

De bygger också in konfigurationer som är enkla att anpassa, eftersom behoven skiftar så ofta – vare sig det beror på teknisk utveckling, sjukdomsutbrott, naturkatastrofer eller ekonomisk instabilitet. På det nya CIDEC vid St. Boniface Hospital är det inte svårare än att flytta en vägg här eller där om man behöver en extra operationssal eller vill halvera antalet isoleringsavdelningar.

Det finns också en annan fördel med att dokumentera allt i Revu: vid slutet av ett projekt har teamet en uppsättning aktuella, digitala relationshandlingar att lämna över. Det betyder att anläggningens inkommande team kan dra nytta av och göra tillägg i ett levande dokument, vilket gör förvaltningen och underhållet av anläggningen betydligt enklare. Det betyder också att arkitekterna inte behöver göra en uppsättning ritningar över den färdiga byggnaden vid slutet av ett projekt, vilket sparar dem tid och pengar.

David Walton har direkt sett frukterna av hans organisations arbete skördas. Han påpekar att i takt med att BHI bygger fler vårdinrättningar i missgynnade samhällen blir patientvården mindre akut. Innan anläggningarna byggdes fanns det få kliniker, och de som fanns kunde bara ta hand om de allra sjukaste patienterna. När fler människor får regelbunden vård blir samhället som helhet friskare.

”Vårt mål är att bygga vårdinrättningar som kan underhållas av lokal personal och fortsätta serva samhället under många årtionden framöver”, säger David. ”Hållbar, motståndskraftig infrastruktur är nyckeln till att bygga och stärka de offentliga vårdsystemen på Haiti och runt om i världen. Ingen ska behöva dö för att de inte har tillgång till eller råd med grundläggande vård.”