Champlain Bridge

Hur man monterar ner en femtio år gammal bro

Vi besöker dem som arbetar med att montera ner Champlain Bridge i Montreal, Kanada och får en inblick i ett komplext projekt som sträcker sig över flera år.

Att lägga nästan fyra år på att noggrant montera ner en bro är inget spektakulärt jobb. Allt som finns kvar när arbetet är klart är en tom plats.  

Men vi tar en titt bakom kulisserna för att se vilka utmaningar som ingenjörerna och byggnadsarbetarna möter när de monterar ner Champlain Bridge i centrala Montreal i Quebec, Kanada. Det ger en intressant inblick i ett komplicerat projekt som kommer att pågå under 43 månader.  

Champlain Bridge är en sju kilometer lång bro över Saint Lawrence-floden som invigdes 1962, mitt under den kanadensiska infrastrukturboomen. Bron var ovanligt lång för sin tid, inte minst den 3,4 km långa stålkonstruktionen direkt över vattnet. Den var även så hög att fartyg på väg ut till havs kunde passera under den.  

Dinu Bumbaru är Policy Director vid Heritage Montreal, en ideell organisation som främjar och skyddar stadens historiska och arkitektoniska arv. Han berättar att det här kom att bli Kanadas mest trafikerade bro: 60 miljoner fordon passerade varje år. Den bidrog till ökad handel mellan östra Kanada och USA samt till att göra Montreal till ett viktigt center för tillverkningsindustrin. 

”Bron blev vida omtalad som en enastående teknisk prestation på grund av längden och användningen av bjälkar och däck av spännarmerad betong, i kombination med utmaningen att korsa den mäktiga Saint Lawrence-floden som på vintern täcks av packis”, säger Dinu.   

En växande fara

Men år 2011 började det bli allt tydligare att bron var i allt sämre skick. Det otillräckliga dräneringssystemet klarade inte längre av Quebecs tuffa vintrar och töväder. Omfattande användning av vägsalt hade fått metallen att rosta, och vibrationerna från lastbilar slet på viadukten. Resultatet blev ett oroväckande nät av sprickor i de enorma pylonerna.  

Saeed Mizra, före detta konstruktionsspecialist vid McGill University beskrev det som att bron hade den tekniska motsvarigheten till obotlig cancer. Den kanadensiska regeringen beslutade att ersätta bron.  

Fackverket av stål förstärktes för 500 miljoner kanadensiska dollar (3 miljarder kronor) så att det kunde bära den söndervittrande strukturen under tiden som en ny snedkabelbro byggdes. Den nya Champlain Bridge invigdes den 28 juni 2019 och den gamla bron togs officiellt ur bruk samma dag.  

Uppskalad nedmontering

”Det är den stora skalan som gör nedmonteringen av Champlain Bridge till ett så unikt projekt; det omfattar 287 000 ton material. Bron är också i ett mycket dåligt skick, vilket tillsammans med de gjorda förstärkningarna skapar en enorm utmaning för ingenjörerna”, säger Nathalie Lessard, kommunikationschef vid det federala broförvaltningsbolaget Jacques Cartier and Champlain Bridges Inc. (JCCBI). 

Champlain Bridge i Montreal, Kanada
Nedmontering av Champlain Bridge i Montreal, Kanada.

I juni förra året skrev JCCBI ett specialrivningskontrakt på 400 miljoner kanadensiska dollar (2,6 miljarder kronor) med Nouvel Horizon St-Laurent G.P. (NHSL), ett bolag bildat av Pomerleau Inc. och Delsan-A.I.M. Environmental Services Inc. Arbetet med att montera ner Champlain Bridge kommer att ta 43 månader och avslutas i januari 2024. Rivningen började i augusti 2020 och förväntas kosta 225,7 miljoner kanadensiska dollar (1,477 miljarder kronor), och resterande del av budgeten är avsedd för återställning av stranden efter rivningen. Upp till 200 personer kommer att arbeta på platsen samtidigt. 

”Som vid alla rivningsjobb krävs förstklassig teknik eftersom det kan förekomma farliga och instabila förhållanden. Sektioner av stål och armerad betong måste tas bort bit för bit. Varje gång en betongbalk tas bort finns risken att strukturen blir instabil. Därför krävs exakt kontroll i varje steg, vilket i sin tur kräver noggrann planering och utförande”, säger Nathalie. 

Mer än två tredjedelar av bron måste monteras ner från Saint Lawrence-floden. Arbetarna använder olika typer av plattformar fästa vid kraftiga lyfttorn på katamaranpråmar. Huvuddelen av arbetet planeras utföras mellan år 2021 och 2023.  

”Det finns omständigheter som gör att arbetet måste avbrytas under vissa perioder”, säger Nathalie. ”Vi kan till exempel bara arbeta på den del av bron som går över Saint Lawrence-leden medan den är stängd för fartygstrafik under januari och februari. Om vi missar den här tidsluckan måste vi vänta ett helt år. Det finns också perioder mellan april och augusti då vi måste ta hänsyn till känsliga fiskhabitat.” 

Nedmonteringen av stålkonstruktionen över floden, som innebär att en hängbro på 2 200 ton ska sänkas ned och forslas bort på pråmar med hjälp av domkrafter, planeras starta hösten 2021 och pågå under hela vintern. På platser där vattnet är för grunt för pråmar har man byggt bryggor.  

Den ursprungliga Champlain Bridge i Montreal, Kanada då den höll på att byggas på 1960-talet.
Flygfoto av den ursprungliga Champlain Bridge i Montreal, Quebec, Kanada då den höll på att byggas på 1960-talet.

Därefter kommer konsoler och ankarfästen att monteras ner med hjälp av kranar uppställda på bryggor. Under den sista etappen kommer bropelarna att rivas med hjälp av kraftiga grävmaskiner. Projektet slutförs under första delen av 2024 då bryggorna monteras ner. 

”Det är strukturens och byggnadsarbetarnas säkerhet som har styrt vilka nedmonteringsmetoder vi har valt”, säger Nathalie Lessard. ”Dessutom måste vi följa riktlinjer gällande covid-19. Medarbetarna har fått en hel del utbildning av NHSL.” 

Hållbara metoder med fokus på forskning och utveckling

Nathalie berättar att rivningsprojektet även är ovanligt genom att man prioriterar hållbarhet. ”Vi vidtog miljöskyddande åtgärder för att minimera påverkan på Saint Lawrence-floden och den biologiska mångfalden”, säger hon. 

”Vi utför också forsknings- och utvecklingsprojekt i samarbete med sju olika universitet under nedmonteringen”, tillägger Nathalie. ”Det är en unik möjlighet för forskare att arbeta med en storskalig struktur och resultaten kommer att öka kunskapen om prestanda och livslängd hos infrastruktur avsevärt.” 

Nytt liv för återvunnet bromaterial och allmänna platser

Efter nedmonteringen planerar JCCBI att återvinna eller återanvända 90 % av 250 000 ton betong, 25 000 ton stål och 12 000 ton asfalt. ”Merparten av stålbalkarna som har installerats som stöd för bron under de senaste fem åren är fortfarande i gott skick och det vore idealiskt om materialet kunde återanvändas i andra projekt i stället för att smältas ner”, säger Nathalie Lessard.  

”Staden Montreal vill till exempel återanvända vissa stålkomponenter från bron för att bygga en cykel- eller gångbro, och betong kan återanvändas i många olika typer av infrastrukturprojekt”, säger Nathalie.  

Enligt Nathalie kommer man antagligen att arrangera en tävling i år för att få in förslag på offentliga konstinstallationer och kreativa idéer som använder sig av delar från bron. Stadens invånare har också kommit med synpunkter gällande ny utveckling av strandområdet”, berättar Nathalie. Cirka 5 000 personer deltog i offentliga möten där förslag att skapa bättre tillgång till floden samt fler gång- och cykelvägar parallellt med den nya bron framfördes.  

”Vi vill ha något som blir till ett minne över den gamla bron”, säger Nathalie. ”Det skulle vara fantastiskt om vi kunde få offentliga konstverk tillverkade av återanvänt material från bron.” 

”Mot slutet var folk ibland rädda för att köra över Champlain Bridge men bron har bidragit enormt till Montreals sociala och ekonomiska utveckling”, tillägger hon. ”Vi vill bevara historien. Vi vill fira minnet av bron.”