The B1M och Bluebeam tacklar Atlantas trafikkris

I en aktuell video från The B1M och Bluebeam berättar vi om ett stort infrastrukturprojekt – ett typexempel på hur tekniken bidrar till att lösa en av branschens största utmaningar.

USA:s infrastruktur behöver en rejäl ansiktslyftning.  

Enligt den amerikanska kongressens budgetavdelning har utgifterna för infrastruktur som en andel av landets bruttonationalprodukt (BNP) sjunkit stadigt de senaste årtiondena, samtidigt som folkmängden har ökat kraftigt. 

Den inkommande Biden-administrationen verkar dock stå beredd att ta sig an problemet enligt sin lagstiftningsplan för den första valperioden.

Infrastrukturens eftersläpning påverkar särskilt USA:s storstäder, som har vuxit oerhört mycket på senare år. Atlanta i Georgia är ett exempel på det. Atlanta har varit som en tillväxtmagnet de senaste åren, och dessutom beräknas antalet invånare i staden öka med närmare tre miljoner människor de närmaste 30 åren.

Det har lett till att södra USA:s största storstadsområde är ett av de trafiktätaste i hela landet. Staden är också hem för en av världens mest trafikerade flygplatser, vilket ytterligare förvärrar trafikträngseln.

En exceptionellt trafiktät sträcka ligger en bit sydost om Hartsfield-Jackson International Airport, där I-75 i nordlig riktning korsar I-285, den stora ringled som omringar Atlantas vidsträckta stadskärna.

2019 bröt entreprenören The Walsh Group mark för en utbyggnad av I-75 i nordlig riktning där vägen ansluter till sydgående I-285 för 76 miljoner US-dollar, eller drygt 630 miljoner kronor. Därigenom hoppas man kunna minska trafikstockningarna och skapa en smidigare vägkorsning. Projektet beräknas stå klart hösten 2021.

Avgörande för projektets effektivitet har varit implementeringen och användningen av en serie Bluebeam-tekniker.

Som videon ovan visar har projektteamet förutom att använda Bluebeam Revu infört ett komplext dokumenthanteringssystem där dokumentuppsättningar ordnas och uppdateras i Bluebeam innan de skickas ut till byggarbetarna på plats. De använder sedan surfplattor för att arbeta med detaljplanerna medan de förflyttar sig över den stora byggarbetsplatsen.

Den 27 januari satte sig nyckelmedlemmarna i The Walsh Groups projektteam för I-75 ner tillsammans med Fred Mills från The B1M och Amanda Wieting från Bluebeam för att prata om de många förvecklingar som uppstår när man går i spetsen för ett kritiskt infrastrukturprojekt, och hur projektteamet använder teknik för att klara att genomföra utbyggnaden av I-75 på bara två år.

Revu 20.1 innehåller funktioner som är avsedda att förbättra det digitala samarbetet och spara tid.