Shanghai Astronomy Museum

Upplev Shanghai Astronomy Museums storslagna design

Den omslutande arkitekturen är utformad för att få besökarna att känna sig som om de går omkring bland stjärnorna – en speciell upplevelse som krävde exceptionell byggnadsteknik

Shanghai Astronomy Museum är inte av denna värld.

Sedan det öppnade i augusti 2021 har museet – som är det största astronomimuseet i världen – fått utmärkelser för sin unika design som får besökarna att känna sig som om de faktiskt promenerar bland stjärnorna.

Built-bloggen har pratat med Ennead Architects’ designpartner Thomas J. Wong. Vi ville veta mer om hur det gick till att designa den omslutande byggnaden och om den unika strategi som Ennead-teamet valde för att göra det möjligt att utforska rymdens underverk från jorden.

Inspirerad av stjärnorna

Redan från början av designprocessen gjorde Thomas Wongs team en djupdykning i den astronomiska vetenskapen och lät den styra designvalen. ”Inspirationen till museets design hämtades från vår omfattande forskning om universum och kosmos”, säger Thomas. ”Det finns ingenting som har större potential för otroligt och häpnadsväckande innehåll än rymdens vidd och mystik.”

När det var dags att översätta forskningen till byggnadsmässig form, ville Thomas Wong hylla tidigare civilisationers sätt att avbilda sin anknytning till stjärnorna genom storslagen arkitektur.

Shanghai Astronomy Museum

”Många kulturer förlitade sig på astronomiska fenomen för att forma hela sin existens”, säger Thomas. ”Tänk till exempel på hur Teotihuacán och Stonehenge är anpassade efter solen, eller på pyramiderna i Giza och de metaforiska kopplingarna mellan jord och himmel i Himmelens tempel. Det var sådana referenser som vi försökte frammana.”

Grundprincipen var enligt Thomas Wong att besökarna på Shanghai Astronomy Museum skulle uppleva samma känsla av förundran som invånarna i forntida civilisationer kände när de betraktade stjärnorna.

”Museet är en plats där jag hoppas att besökarna kommer att bli påminda om ett viktigt universellt perspektiv: var vi människor står i förhållande till existensen av alla ting, både nära och omöjligt avlägsna”, säger han. ”För besökare och publik hoppades vi kunna utvidga det moderna mänskliga perspektivet. Vi ville skapa en upplevelse som stärker vår medvetenhet om världen bortom vår planet och belyser vår plats i universum.”

En omslutande atmosfär

Hur är det möjligt att översätta sådana upphöjda pedagogiska och känslomässiga mål till ett utrymme som går att använda? För Thomas Wong och hans team låg nyckeln i möjligheterna med omslutande arkitektur.

”Den omslutande aspekten av museet är en grundläggande princip i allt vårt arbete – att ge byggnaden en nära anknytning till syftet och använda form och rum för att maximera den mänskliga upplevelsen”, säger Thomas. ”Museet är fyllt med otroliga omslutande utställningar, artefakter och instrument för rymdutforskning med fokus på en rad teman och ämnen relaterade till universum och vårt solsystem. Museiupplevelsen kulminerar i en fantastisk resa till stjärnorna i det omslutande digitala planetariet.”

Thomas ville att byggnadens mycket enkla konstruktion skulle framkalla en känsla av rörelse som återspeglar universums ständiga expansion sedan Big Bang, den rådande kosmologiska modellen för att förklara det observerbara universums existens.

Shanghai Astronomy Museum

”Byggnadsdesignen härrör från himlarörelsernas dynamiska energi”, säger han. ”Var och en av byggnadens tre huvudkomponenter – Oculus, Inverted Dome och Sphere – ger en upplevelse av att röra sig i en omloppsbana. De fungerar som astronomiska instrument som följer solen, månen och stjärnorna.”

”Mitt främsta mål för museet var att väcka tankar som sträcker sig bortom mänskliga konstruktioner, uppmuntra oss att överskrida våra oenigheter och besattheter och få oss att undersöka oss själva individuellt och kollektivt i ljuset av det faktum att vi alla är tillsammans i en bräcklig, oersättlig livbåt som svävar omkring i rymdens gränslösa tomrum: den bleka blå pricken”, tillägger Thomas. ”Genom att simulera upplevelsen av omloppsrörelse och designa varje form i museet för att följa solens väg över himlen har vi skapat en byggnad som lär besökarna mer om universum med hjälp av en arkitektur som förstärker det monumentala och storslagna i med museets själva syfte och innehåll. Museet gör besökarna mer uppmärksamma på krafter bortom vår dagliga medvetande.”

Att bygga upp kosmos

Med alla de här teoretiska elementen på plats måste Thomas Wong och hans team fundera ut vilka tekniker och material som skulle krävas för att ge visionen form.

”Det väsentliga i designen är faktisk ganska enkel och avsiktligt sparsam”, säger Thomas. ”På utsidan finns två huvudsakliga material: en glasfiberarmerad betongpanel (liksom platsgjuten betong på vissa ställen) och facetterade anodiserade aluminiumpaneler. De två materialen var tänkta att stå i kontrast mot varandra: det ena massivt och jordbundet och det andra starkt bearbetat, reflexivt och skimrande mot himlen.”

Shanghai Astronomy Museum

”Byggnadens form är unik – den har inga räta vinklar eller raka linjer. Det är ett medvetet val som är avsett att spegla förhållandena i rymden”, förklarar Thomas. ”Konstruktionsmässigt var det en enorm utmaning att förverkliga något som var så geometriskt ambitiöst. Vi hade ett nära samarbete med ingenjörerna och byggteamet och använde digitala modeller för att kartlägga var olika saker skulle placeras i det tredimensionella rummet.”

Thomas förklarar att på grund av byggnadens extrema geometri var teamet tvungna att vara kreativa när det var dags att utveckla de konstruktionstekniker som skulle passa en så unik design bäst.

”En av de tekniskt svåraste aspekterna av bygget var konsolen vid ingången”, säger han. ”Vi ville att konsolen skulle spegla byggnadens form. Från början föreslog byggingenjörerna konventionella, raka stålfackverk för att stödja den, men vi arbetade nära tillsammans med dem för att ta fram en böjd fackverkslösning. Att installera själva konsolen var en enorm teknisk utmaning – vi var tvungna att installera och konstruera byggnaden med tillfälliga stöd. Dagen då de skulle tas bort var stämningen extremt spänd – men det var spännande.”

En vision tar form

Thomas berättar att när de första tekniska faserna var avklarade var det spännande att se teamets vision ta form. ”Byggprocessen var spännande och det fanns dagar då jag kände mig överväldigad över att projektet faktiskt blev verklighet”, säger han.

Shanghai Astronomy Museum

En av de mest givande delarna av byggprocessen var uppförandet av museets centrala atrium. ”Jag minns tydligt ett besök då atriet fortfarande var under uppbyggnad. Betongstativet och den spiralformade rampens stålskelett syntes tydligt och översvämmades av ljus uppifrån”, säger Thomas.

”De här egenskaperna, i kombination med den ofärdiga byggprocessen runt omkring – atriet var fullt av delvis nedmonterade stålställningar och svetsgnistor flög genom luften – gjorde mig mållös. Det kändes som att gå in i en av världens stora katedraler, där man blir överväldigad av platsens storlek och magi. Det var i det ögonblicket som jag förstod museets kraft och potential.”

De bästa artiklarna från 2021

Är Red Sea Airport framtidens flygplats?