Återerövra innovationen – skapa en gynnsam kultur för nya idéer

Byggbranschen behöver anamma en kultur som låter innovationer blomstra – men det går inte alltid att efterhärma det man ser i andra sektorer

Illustration av Kim Salt

Förändring är oundvikligt. Vare sig det handlar om ny teknik, nya krav eller, som på senare tid, en global pandemi, måste alla branscher anpassa sig och innovera. Byggbranschen är inget undantag.

I byggbranschen står man dock inför unika utmaningar. Många byggprojekt kräver enorma initiala investeringar och tidschemat är extremt pressat, vilket begränsar företagens möjligheter att innovera på samma sätt som i andra branscher.

Innovation i byggsektorn fungerar till exempel inte som i teknikbranschen, där disruption betraktas som någonting positivt, säger Ricardo Vargas. Ricardo är författare, konsult inom projektleverans och vd för Brightline Initiative. ”Man kan inte bara testa något, misslyckas, och sedan säga att ’det där fungerade inte, så vi skrotar det’, eftersom kostnaderna är så höga”, säger han.

Vi lever i en värld där innovation och förändring sker i en rasande fart. Hur lyckas företagsledare i byggbranschen främja en innovationskultur och samtidigt färdigställa projekt i tid och under budget?

Skapa en öppen och kreativ miljö

Ricardo Vargas tror att det, trots stora strukturella skillnader de två sektorerna emellan, finns saker att lära sig av de stora teknikföretagen när det gäller att främja innovation och förändring.

Framför allt bör byggledare ställa sig frågan: ”vad kan jag lära mig av den här oerhört disruptiva branschen och tillämpa på vår infrastruktur?”, säger Ricardo. ”Hur de kommunicerar, engagerar sina anställda, främjar ledarskap och försöker experimentera med nya material.”

Att etablera en sådan öppen och kreativ miljö som teknikföretagen är kända för är centralt för innovation inom byggande. Ricardo varnar dock för att en sådan miljö inte alltid är fördelaktig vid projektgenomförande i byggbranschen. Till syvende och sist måste företagsledningen sammanföra två olika sätt att tänka: ett som är öppet och kreativt och främjar idékläckning, och ett som är mer pragmatiskt och kan omsätta idéerna i praktiken.

Duktiga innovatörer vet att det inte bara handlar om att komma på nya idéer. Arbetsstyrkan, företaget och branschen i stort måste vara beredda på att ta emot idéerna och de förändringar som följer med dem, menar Samad Sepasgozar. Samad är föreläsare på University of New South Wales i Australien och forskar om byggprojektledning.

Har branschen i sig rätt infrastruktur och mentalitet för att acceptera en ny teknik eller process? Är organisationen villig att investera tid och pengar i innovation och utbildning inom byggande? Har medarbetarna den kompetens och utbildning som krävs för att använda innovationen?

Tillämpningen av en viss innovation kan misslyckas på vilken som helst av dessa nivåer.

Haskells innovationsutveckling

Bygg- och ingenjörsfirman Haskell har lärt sig det här den hårda vägen. 2018 bildade företaget, som är baserat i Jacksonville i Florida, en separat verksamhetsgren – Dysruptek – med inriktning på att identifiera och investera i ny teknik och tillämpa den i Haskells projekt.

”Vi gjorde en rivstart, och tittade på vad som fanns där ute som kunde hjälpa oss att bli bättre eller mer effektiva. Vi hittade ett par idéer som vi hade höga förväntningar på”, säger Hamzah Shanbari, som ansvarar för byggnadsteknik och byggnadsinnovation på Haskell. ”Vårt tillvägagångssätt i början var att säga ’varsågod, projektledaren, här har du en ny teknik som vi har utvärderat och tycker att du borde använda – säg till om du har några frågor’. Det fungerade inte så bra.”

Projektledarna tenderade att vara oense med Dysruptek om var ineffektiviteterna fanns. ”Vi försökte pracka på medarbetarna inom organisationen ny teknik, och det ledde ingenvart”, säger Hamzah. ”Så den modellen fick vi ändra på.”

Dysruptek jobbar fortfarande med att undersöka ny teknik i byggbranschen genom att ställa frågor om vilka problem produkten försöker lösa. Men numera frågar de även projektledarna vilka problem de står inför. När man vet inom vilka områden som projektledarna är öppna för att prova nya idéer kan Dysruptek presentera en rad förundersökta lösningar för dem.

Den största utmaningen för Dysruptek är dock fortfarande att få stöd från användarna, och forskning visar att effektiviteten sjunker när nya tekniker eller processer införs. Det är ett stort hinder för mindre företag eller projekt med snäva marginaler.

”I en bransch som byggbranschen är det viktigaste att man har ett riktmärke”, säger Samad Sepasgozar. ”Det betyder att projektledare behöver se någon använda tekniken och därigenom höja produktiviteten, säkerheten eller kvaliteten.”

Enligt Hamzah Shanbari handlar skapandet av en innovationskultur i byggbranschen i slutänden om att se till att alla inom företaget är överens, både i fråga om projektet och om företagets övergripande uppdrag.

”Man måste utgå från människorna”, säger Hamzah. ”Ju mer vi pratar med dem om uppdraget och om vad innovationerna ska leda till, desto bättre. Det är inte det att vi bara vill ändra på ditt arbetsflöde eller på arbetsbelastningen, eller lägga mer pengar på ny teknik. Det handlar om att vi vill bli mer effektiva, inte bara som individer, utan också som företag.”

Byggbranschen har historiskt sett varit långsam med att tillämpa ny teknik. Se hur vinden håller på att vända.