Teknologi kan förbättra den mentala hälsan inom byggbranschen

När man jobbar på distans kan man känna sig lite isolerad. Men kanske kan teknologin vara till hjälp.

Under de senaste två åren har mycket hänt när det gäller byggbranschens arbetsmetoder – sedan pandemin har allt fler fått möjlighet att arbeta på distans. Den här flexibiliteten kan öka effektiviteten och förändra hur projekt levereras, men kan också inverka negativt på personalens mentala hälsa.

Forskning från Royal Society of Public Health (RSPH) har visat att distansarbetet inom många branscher har fått en majoritet (67%) att känna sig mer isolerade från sina kollegor. Även om det omedelbara svaret kan tyckas vara att samla alla på samma plats igen, är det inte nödvändigtvis det rätta – 74% av de tillfrågade svarade att de inte vill tillbaka till kontoret på heltid.

Det här innebär en knepig balansgång för företagen. Byggbranschen har redan väldokumenterade problem med mental hälsa, och det är viktigt att tänka på de långsiktiga konsekvenserna av de här nya arbetssätten.

Riskfaktorer i arbetet

Byggbranschen är särskilt sårbar för en hög förekomst av depression på grund av arbetets karaktär. Långa arbetsdagar, krävande kontrakt (som skapar en miljö med hög konkurrens och låga marginaler) och stigande kostnader är väldigt påfrestande för byggarbetarnas mentala hälsa. Pressen att hänga med i en tävlingsinriktad machokultur gör inte saken bättre, eftersom personalen upplever att den som söker hjälp framstår som svag.

Ett problem som det här kan leda till är en miljö där människor känner sig isolerade från varandra. Men kanske kan teknologin vara till hjälp.

Mental hälsa i byggbranschen

Covid-19 påverkade arbetsmetoderna avsevärt, eftersom människor uppmanades att jobba hemifrån i så hög utsträckning som möjligt. I Storbritannien har man ännu inte återgått till att arbeta heltid på kontoret. Utmaningen idag är att den här förändringen tog bort en viktig del av det sociala umgänget. I en bransch som byggbranschen, där stora och mångsidiga leveranskedjor samlas inom olika projekt, kan det här leda till en försämring av den mentala hälsan.

Teknologin, i synnerhet molnbaserad programvara, hjälper team att lyckas bättre med övergången till distansarbete. Man förlitar sig i allt högre grad på de här digitala verktygen som har introducerats eller förbättrats för effektivt samarbete om projekt, samtidigt som man försöker återskapa sin arbetsmiljö. Olika personer kan jobba med samma filer i realtid, kommunicera genom plattformen och dessutom bygga upp en historiklogg under arbetets gång för att underlätta hanteringen av projektrisker.

Det här sammanför människor och tar bort hinder för arbetet som skulle kunna leda till stress – plus att det gör teammedlemmarna mer synliga. Det är särskilt viktigt när det gäller den mentala hälsan i byggbranschen. Det blir lättare att hålla koll på sina kollegor och lägga märke till möjliga varningstecken och problem på ett tidigt stadium – en viktig del av den mentala hälsovården. Det skapar också en möjlighet att ta upp problem, vilket är lättare om man har sådan regelbunden kontakt.

Vad kan företag göra för att förbättra det mentala välbefinnandet på arbetsplatsen?

Tanken är att undvika isolering. Använd verktyg och processer som bidrar till att ge människor kontakt med varandra och få dem att synas. Att ha rätt system på plats, där människor enkelt kan kommunicera, är ett bra första steg. Sedan handlar det om att skapa en kultur av medvetenhet kring mental hälsa inom organisationen. Det här börjar i toppen, genom att man främjar en öppen och inkluderande kultur där människor kan berätta om sin oro och kommunicera på ett enkelt sätt.

Den interna kommunikationen – såväl den formella som den informella – bör understryka det här. Det finns möjligheter till utbildning, till exempel kurser i mental första hjälpen, för att lyfta frågan.

Lighthouse Club, en ideell organisation med inriktning på mental hälsa i byggbranschen, är en användbar informationsresurs. Och om du behöver hjälp att lyckas med att införa programvara för samarbete med målet att sammanföra människor kan du läsa mer här.

Biomimik inom arkitekturen hjälper byggbranschen och andra sektorer