Så kan teknologi göra byggbranschen mer hållbar

Byggföretag använder teknologi för att minska sin miljöpåverkan.

Ökningen av hållbar teknologi i byggbranschen

Teknologi är nyckeln när byggföretag och deras kunder försöker minska branschens miljöpåverkan.

Från det inledande designstadiet och hela vägen genom byggfasen kan hållbar byggteknologi hjälpa branschen att minska sitt koldioxidavtryck, bekämpa klimatförändringarna och hantera de snabbt stigande energikostnaderna.

Det kommer den att göra genom att skapa bättre och effektivare processer, lyfta fram nya, hållbara byggmaterial och byggmetoder samt tillhandahålla de data och den förståelse som krävs för ett bättre beslutsfattande.

Använda hållbar byggteknologi för att åstadkomma förändring

Byggbranschen måste enligt lag uppnå nettonollutsläpp, och därmed finns det en tydlig färdriktning i fråga om upphandling, projektfinansiering och försäkring. Att bli grön är inte ett val – det är en skyldighet.

Många organisationer har redan påbörjat sin resa genom att testa nya lösningar som minskar deras påverkan under såväl själva byggandet som vid drift.

Nu när det finns så många bygglösningar att välja mellan kan det vara svårt att jämföra olika alternativ. Ett bra första steg är att investera i programvaruverktyg som främjar samarbete i början av ett projekt. Ett tidigt engagemang gör sannolikheten för ett mer hållbart byggprojekt större eftersom hela teamet kan sätta upp mål tillsammans och komma överens om resultatet.

Under det här visionerings- och designstadiet sätts ramarna för alla beslut om projektet, däribland byggmetoder, material och faktorer som rör drift. Gör man rätt här, bland annat genom att komma överens om realistiska förväntningar på prestanda, har man kommit en bra bit på vägen mot hållbart byggande.

Att arbeta på det här sättet är dessutom effektivare, vilket ökar möjligheten att få bort avfall från processen. Även på den mest grundläggande nivån eliminerar programvara för samarbete en avsevärd mängd papper. Alla använder de senaste planerna, undviker onödigt arbete och skapar en användbar granskningskedja för projektet.

Byggmetoderna förändras

Det är inte bara inom de traditionella byggmetoderna som vi behöver leta efter hållbara alternativ. Moderna byggmetoder (MMC) utlovar också en effektivare och mer koldioxidsnål framtid.

Genom att i större utsträckning använda sig av tillverkning på annan plats kan man bädda in hållbara byggmetoder redan från början. När man konstruerar byggnader i fabriksmiljö kan man använda de mest effektiva och exakta tillverkningsmetoderna, vilket ger högre kvalitet och mindre avfall.

Tillverkningen lämpar sig också för kontinuerliga förbättringar. När nya, mer energieffektiva eller miljövänliga produkter blir tillgängliga kan produktionen enkelt anpassas därefter.

Bevaka prestanda för en bättre framtid

Livscykelinformation jämför ursprungliga projekt- och designbeskrivningar med uppgifter om byggnaders prestanda när de väl är i drift. Fastighetsförvaltare får bättre kunskap om sina fastigheter med denna information. Byggteknologin lämpar sig utmärkt för detta. Programvaran kan upptäcka och analysera trender i realtid och hjälpa till med att hantera risker, säkerställa efterlevnad och skapa projekt som är effektivare, håller högre kvalitet och ger bättre värde. Det i sin tur minskar såväl de ekonomiska kostnaderna som koldioxidkostnaderna för våra byggnader.

För att hjälpa organisationer att utforska ämnet hållbarhet i byggbranschen ytterligare har vi tagit fram en guide i samarbete med Chartered Institute of Building (CIOB). Guiden är indelad i tre avsnitt – planering och design, konstruktion och bruk samt löpande förvaltning – för att ge en översikt över var teknologin kan introduceras för att påverka och leverera mer hållbara resultat.

För mer information kan du ladda ner guiden The Role of Technology in Sustainability (Teknologins roll för hållbarhet) nedan.

Vad är ESG i byggbranschen?