Förtroende är helt avgörande för digitalisering av byggbranschen

Oviljan att genomföra den digitala transformationen beror på bristande förtroende för data.

Attityder till digital transformation inom ingenjörs- och byggbranschen

Bluebeam höll nyligen ett rundabordssamtal med Institute of Civil Engineers (ICE) för att diskutera utmaningarna med branschens digitala transformation.

Med stöd av en undersökning ville vi försöka förstå vilka problem som företag i ingenjörs- och byggbranschen upplever i samband med att man inför digitala processer. Resultaten varierade, men en fråga kom upp oftare än andra: frågan om förtroende.

Vilka är de främsta utmaningarna för digitalisering av byggbranschen?

Deltagarna i rundabordssamtalet menade att motviljan mot att genomföra den digitala transformationen i byggbranschen beror på bristande förtroende för data – otillräckligt förtroende för att lösningarna kommer att fungera som de ska, att data samlas in och hanteras på rätt sätt samt att nödvändig kompetens finns i organisationerna för att bibehålla och använda informationen fullt ut.

Organisationer måste kunna ange konkreta resultat för att skapa förtroende i samband med digitala initiativ. Det gäller särskilt inom nyckelområden som tid, kostnad, kvantitet, säkerhet och miljöpåverkan.

Först måste de dock få verksamheten att förstå såväl de stora fördelarna med digital transformation som de specifika verktyg och system som ska introduceras. Det kräver investeringar – inte bara ekonomiska, utan i utbildning av nuvarande team om hur man jobbar framåt. De behöver känna till att investeringar i digitaliseringen av byggsektorn är avgörande för att bli mer effektiv och leverera större värde. Framför allt måste organisationerna se vilka fördelar digitaliseringen har för just dem.

Det krävs ett annat tillvägagångssätt när man står inför investeringar på företagsnivå jämfört med projektrelaterade investeringar. Det finns tydliga fördelar och resultat med en teknikdriven organisation, men den pusselbit som ibland saknas är fokus på hur det här fungerar i enskilda projekt. Skillnaderna och nyanserna mellan de två måste förstås och kommuniceras tydligt. Projekten är trots allt själva livsnerven i ett byggföretag.

Så genomförs den digitala transformationen i byggbranschen

Frågan om att göra data tillgängliga måste också bemötas. När system och processer väl finns på plats är det bara genom använda dem fullt ut som de verkliga fördelarna blir märkbara.

Deltagarna berättade att de upplevde att organisationerna har svårt att dela data, antingen på grund av tekniska hinder eller kanske till och med på grund av människor som saknar rätt incitament för att införa och dela innovationer och information.

För att säkerställa datakvaliteten måste hela organisationen kunna förstå och förklara vad de levererar och vad resultatet kommer att bli. Att utbilda enskilda individer om de dagliga fördelarna med datadrivna metoder är viktigt. Alla på samtliga nivåer inom organisationen behöver förstå och acceptera digitaliseringsprocessen. Det här betyder återigen att man måste skräddarsy kommunikationen och fördelarna efter varje jobb för att göra det mer påtagligt och relevant för dem.

Med de här grunderna på plats kan man börja ta itu med frågan om förtroende. Och med tiden kommer organisationerna att gynnas på sin digitala resa av att bibehålla en sådan nivå av delning och engagemang.

Om du vill veta mer om digitalisering i byggbranschen kan du titta på ett webinar där vi diskuterar undersökningsresultaten här.

Om du behöver hjälp med ditt eget införande av ny teknologi har vi några råd här.

Introduktion till förändringsarbete för ledare i byggbranschen